Co můžete čekat od zvukové karty

Oblast multimédií je v dnešní době využívána nejen notorickými počítačovými hráči a zvukovými nadšenci, ale z...


Oblast multimédií je v dnešní době využívána nejen notorickými počítačovými
hráči a zvukovými nadšenci, ale zvukové karty se již dostávají i do běžných
kancelářských sestav. Zatímco co u první kategorie uživatelů se hledí opravdu
především na kvalitu poslechu s využitím prostorového ozvučení a digitálních
přenosů signálů, u ostatních je upřednostňována především jejich cenová
dostupnost. Z tohoto důvodu byly do dnešního testu zařazeny jak karty na
výkonové špičce, tak i ty výrazně levnější, které se dají pořídit do 1 000 Kč
včetně DPH.Přehled testovaných zvukových karet
Miroslav Lanč
Crystal 4235 ISA
Jediným zástupce starší sběrnice ISA v tomto testu je zvuková karta Crystal
4235 firmy PINE. Vzhledem k její ceně nelze samozřejmě očekávat příliš mnoho,
ale pokud uživatel starší počítačové sestavy uvažuje o pořízení nějaké formy
ozvučení za levný peníz, mohla by ho zaujmout. Na samotné kartě toho příliš k
vidění není a ani druh sběrnice není nějakým plusem. Na povrchu lze objevit
konektor pro připojení systémového reproduktoru, dva vstupy pro analogový
signál z mechaniky CD-ROM a konečně konektor pro připojení externí Wavetable.
Tento konektor je zde umístěn z důvodu nepřítomnosti Wavetable už v základním
modelu. Kvalita přehrávání je úměrná požadované ceně a o nějakém prostorovém
zvuku si může nechat případný uživatel jen zdát. Svou konstrukcí by měl
odpovídat staršímu standardu Sound Blaster Pro a obsahuje ovladače jak pro DOS,
Windows 3.1, tak i Windows 95/98 a Windows NT. Při instalaci ve Windows 98
nenastaly i přes jeho stáří větší problémy a vše by měl zvládnout i méně
zkušený uživatel. Co se týče záruky, tu dodavatel poskytuje ve standardní délce
1 roku.
Crystal 4280 PCI
O něco málo dražší je mladší bratříček předcházející zvukovky Crystal 4280.
Tento model nám pro změnu poskytla firma Abacus, přičemž se však jedná o
stejného výrobce PINE. Nejnápadnější změna přichází s použitou sběrnicí PCI,
která by měla zaručit větší rychlost komunikace se zbytkem systému. Karta je
postavena na stejnojmenném čipu Crystal CS4280-CM, vedle kterého je umístěna
sada konektorů (2x CD-IN, VIDEO-IN, AUX-IN, Phone I/O). Vstup od CD-ROM
mechaniky je umožněn pouze ve formě analogového signálu, což je však u této
cenové kategorie pravidlem. Sada ostatních konektorů viditelných po instalaci
je obdobná jako u předchozího modelu. Opět se tu vyskytuje 15pinový konektor
MIDI pro připojení joysticku, jack pro napojení stereo reproduktorů, vstup
mikrofonu a mezi nimi linkový vstup. I přesto, že se tento model může pyšnit
mladším datem své konstrukce, jeho hlasové kvality se příliš nezměnily. Výstup
je sice stereofonní, ale prostor neumí ani předstírat. Instalace v systémech
Windows 95/98 a Windows NT je poměrně snadná. Veškeré potřebné ovladače jsou
umístěny na přiloženém CD se stejným obsahem jako v předchozím případě. Záruka
je poskytována taktéž v délce 1 roku.
Yamaha YMF 724
Ještě výše na cenové stupnici stojí model Yamaha YMF 724 určený také pro
sběrnici PCI od stejného výrobce, ale zapůjčila ho firma LOPO. Od modelů
Crystal se kromě čipu opět na první pohled příliš neliší. To co snad upoutá
pozornost, je tzv. SB link konektor pro připojení zvukovky kabelem do
stejnojmenného konektoru na základní desce. Bez tohoto propojení nebude karta
funkční v prostředí operačního systému DOS, ovšem v ostatních systémech Windows
95/98 a Windows NT není zapotřebí zmíněnou propojku instalovat. Ostatní
konektory na zvukové kartě se vyskytují v obdobné konfiguraci a množství jako u
předešlých modelů (2x CD-IN, VIDEO-IN, AUX-IN, PHONE I/O). Na čele zvukovky
není těchto konektorů o mnoho více. Kromě samozřejmého 15pinového portu MIDI
obsahuje výstupní stereofonní jack na reproduktory, linkový vstup a zdířku pro
zastrčení koncovky mikrofonu. Co se týče kvality zvuku, tentokrát tu již
dochází k určitému zlepšení spočívajícím ve schopnosti přehrát prostorový zvuk
i na běžných dvou reproduktorech. Tuto schopnost má jak ve vertikální, tak i v
horizontální rovině. Také je nutné zmínit u levnějších karet nepříliš obvyklý
návod v češtině, který je přítomný ve formě malého letáku. Záruka je
poskytována ve stejném rozsahu jako u všech předešlých modelů v délce 1 roku.
Sound Blaster PCI 128 OEM
Karta je založena na čipu CT2518, okolo kterého se však více konektorů oproti
výše popsaným modelům nevyskytuje. Uvnitř počítače jsou přístupny pouhé tři
konektory, jež by však základním potřebám měly postačovat. Na prvním místě je
určitě konektor pro vstup analogového signálu z CD-ROM mechaniky, dále vstupní
konektor AUX-IN a TAD. Konektory viditelné zvnějšku počítačové skříně jsou v
různobarevném provedení a nechybí mezi nimi výstup na stereo reproduktory, jack
pro vstup signálu od mikrofonu a linkový vstup. Nesmí se ani zapomenout na
konektor MIDI, určený především pro připojení joysticku. Součástí dodávky je i
propojovací audio kabel pro přenášení analogového signálu z mechaniky CD-ROM.
Co se týče kvality přehrávání, umožňuje tato karta přehrávání až 128 hlasů,
přičemž obsahuje 2, 4 a 8 MB sadu vzorků, které se umisťují do operační paměti
RAM systému. Lze si vybrat jednu ze třech možností dle její celkové velikosti.
Prostorový zvuk je v omezené míře umožněn i na dvojici reproduktorů v
horizontální rovině, ale neumožňuje pohyb zvuku v rovině vertikální. Instalace
je bezproblémová jak v systémech Windows 95/98, tak i Windows NT, a to opět
především díky podpoře PnP, která je obvyklá již u všech novějších modelů.
Základní verze OEM bohužel neobsahuje kromě všech potřebných ovladačů a DirectX
žádný další přidaný software. Výhodou však je opětovná přítomnost manuálu v
české verzi na instalačním CD v souboru PDF. Záruka na zvukovou kartu je
poskytována v obvyklé šíři 1 roku.
Sound Blaster PCI 128 Value
Od předchozí karty se tento model liší jiným čipem CT5507, jehož největší
předností je podpora čtyřkanálového výstupu na sestavu reproduktorů. Kromě této
dvojice vystupuje na čele i jack pro připojení mikrofonu, linkový vstup pro
příjem analogového signálu a konečně MIDI konektor nejčastěji využívaný při
hrách s joystickem. To co zůstává většině uživatelů skryto, jsou konektory
vyvedené uvnitř počítačové skříně. V tomto případě se jedná o běžný analogový
vstup signálu z mechaniky CD-ROM, dále konektor TAD a TV_TUNER. V oblasti
prostorového zvuku je na tom tato verze již o něco lépe díky podpoře
reproduktorů se čtyřmi satelity, ale i přesto nastal problém při přehrávání
zvuků ve vertikální rovině. Díky podpoře PnP nebyl s instalací žádný problém.
Na přiloženém CD jsou přítomny všechny potřebné ovladače pro operační systémy
Windows 95/98 a NT. Oproti verzi OEM však není v balení manuál v české verzi v
tištěné podobě ani na CD. A jako vždy nechybí propojovací audio kabel pro
přenos analogového signálu. Ani tato karta nepatří mezi nějaké horké novinky,
ale vzhledem k její příjemné ceně si ji určitě jako originál spousta uživatelů
vybere. Záruka je poskytována v obvyklé délce 1 roku.
Quad X-Treme 256R
V tomto okamžiku se dostáváme k velice zajímavé variantě zvukové karty za
rozumný peníz zapůjčené firmou Abacus, u které uživatele příjemně překvapí jak
čtyřkanálový výstup na reproduktory, tak i interní FM rádio. Nejdůležitější na
celém modelu je jako vždy jeho hlavní čip EF9902, nad nímž je umístěna sada
konektorů sloužících k připojení ostatních zařízení instalovaných v počítači.
Nalézají se zde dvě varianty konektorů pro připojení audiokabelu vedoucího
analogový signál z mechaniky CD-ROM. Hned vedle něj je konektor Video pro
připojení na vaši videokartu a nakonec konektor TAD. Po instalaci karty
zůstávají nadále viditelné i zdířky čtyřkanálového výstupu na sestavu
reproduktorů, vedle kterých je umístěn vstupní jack mikrofonu, linkový vstup a
zcela na kraji konektor pro připojení FM antény přibalené ke kartě. Nesmí se
také zapomenout na obvyklý 15pinový MIDI port, na který se připojuje herní
joystick. Co je však asi nejpřekvapivější, tento model má implementovánu
podporu prostorového zvuku standardu EAX. Kvalita ozvučení s pomocí těchto
efektů je na skutečně vysoké úrovni a jejich zakomponování do tohoto modelu je
opravdu velkým přínosem. Na instalačním CD-ROMu se nalézají veškeré potřebné
ovladače pro operační systém Windows 95/98 a Windows NT. Dokumentace je v
balení přítomna ve formě kvalitně zpracovaného manuálu, který je však pouze v
anglickém jazyce. Na dně krabice je také uložena FM anténa pro případ použití
interního rádia. Záruka je poskytována dodavatelem v délce 1 roku.
Sound Blaster
Live! OEM
Nyní konečně přichází na řadu model držící se na špici mezi současnou elitou
zvukových karet. Je jím karta Sound Blaster Live! ve verzi OEM, jejíž funkce
jsou založeny na výborných kvalitách čipu EMU10K1. Nad ním vystupují konektory
v následujícím složení: CD-IN, AUX-IN a TAD. Nechybí ani na rozšiřující
konektor určený pro připojení dalších přídavných zařízení či portů. Přístupné
jsou barevné konektory pro připojení na sestavu reproduktorů se čtyřkanálovým
rozsahem. Vedle nich vykukuje jack pro připojení mikrofonu a linkového vstupu.
Zcela na kraji je pak umístěn výstup digitálního signálu, přes který lze dále
posílat tok dat na další externí zařízení, jakým může být i sestava
reproduktorů s digitálním vstupem či jednotka DAT. Nechybí ani MIDI port,
určený pro připojení např. klávesových nástrojů, ale častěji joysticku. Model
již dokáže využívat všech výhod a kvalit standardu EAX. Kvalita výsledných
efektů v prostoru je opravdu na vynikající úrovni, jaké se s použitím obvyklé
dvojice reproduktorů moc nelze přiblížit. Co se týče softwaru, mnoho se toho v
balení nenachází. Na jediném instalačním CD jsou přítomny veškeré nutné
ovladače pro správnou funkci karty v systémech Windows 95/98 a Windows NT.
Žádné další programy kromě obvyklých přehrávačů zvuků všech formátů nejsou k
tomuto modelu přiloženy, což se však dá vzhledem k jeho verzi pochopit. Karta
je popsána v přehledném dokumentu ve formátu PDF, který je také uložen na
instalačním CD a existuje i v české verzi. Záruka je poskytována v souladu s
pravidly firmy Creative v délce dvou let.
Sound Blaster Live! Value
Od verze OEM se tento model odlišuje především instalovaným konektorem pro
příjem digitálního signálu z mechaniky CD-ROM a bohatším softwarovým vybavením.
Karta je založena na osvědčeném čipu EMU10K1, vedle něhož je sada propojovacích
konektorů až na zmiňovanou výjimku zcela totožná. Jedná se o CD-IN (vstup
analogového signálu), CD_SPDIF (vstup digitálního signálu), AUX-IN, TAD.
Přítomnost SPDIF konektoru výrazně navyšuje možnosti využití kvalitního
poslechu s touto kartou. Kdo měl možnost si vyzkoušet rozdíl mezi přehráváním
signálu z mechaniky CD-ROM analogového a digitálního, mi dá jistě za pravdu.
Další možnost nastává v případě přítomnosti mechaniky DVD-ROM, u které je možné
využít kvality standardu Dolby Digital 5.1. Zážitek s touto zvukovou úrovní
překonává již leckteré kino. V případě, že byste měli ve své výbavě i sestavu
reproduktorů s digitálním vstupem, můžete vyzkoušet přenos v digitální podobě
až do ní. To se samozřejmě netýká jen reproduktorů, ale i ostatních zařízení,
která využívají vstup digitálního signálu. Hned vedle tohoto výstupu je umístěn
i vstupní konektor mikrofonu, čtyřkanálový výstup na reproduktory a 15pinový
MIDI port pro připojení externích zařízení či joysticku. Nyní je potřeba se
zmínit i o levnější variantě zvětšení konektivity ve formě přídavných konektorů
Hoontech. Ty obsahují tyto přidané konektory: čtyřkanálový výstup na čtyřbodové
reproduktory, vstupní a výstupní optický port SPDIF, vstupní a výstupní
konektor digitálního signálu a interní konektor pro připojení digitálního
signálu od mechaniky CD-ROM. Cena se navýší o 2 158 korun, ale je ji možné
používat i u levnější varianty Sound Blaster Live! OEM. Karta je schopna
využívat standardu EAX, jehož kvality již byly podrobně popsány v úvodu článku.
Pokud vlastníte nějaký herní titul, který ho má v sobě implementován, určitě
využijete výhod prostorového zvuku beze zbytku. Pro opačný případ přikládá
výrobce k tomuto modelu i plnou verzi hry Aliens vs. Predator, která zmiňovaný
standard podporuje. Kromě této hry se u karty nachází také instalační CD
obsahující veškeré potřebné ovladače nutné ke korektnímu chodu v operačním
systému Windows 95/98 a Windows NT. O podpoře PnP u těchto nových modelů se
není nutné ani zmiňovat, protože je to již samozřejmost. Pro méně znalé
uživatele je přibalen i 14jazyčný manuál, ve kterém nechybí ani čeština. Záruka
je poskytována v délce 2 let.
Sound Blaster Live! Platinum
A nyní se dostáváme k tomu nejlepšímu, co dnešní test nabízí, čímž je zatím
poslední model firmy Creative Sound Blaster Live! Platinum, který nám do
TestCentra zapůjčila opět firma Actebis. Ten obsahuje zvukovou kartu Live! ve
verzi Value doplněnou přídavným modulem Live! Drive II a množstvím softwaru.
Nejdříve je nutné popsat samotné zařízení, které má vše na starosti. Zvukovka
je založena stejně jako ostatní modely této řady na čipu EMU10K1, jehož
přednosti není nutné již více rozebírat. Kolem něj jsou rozmístěny konektory ve
stejné konfiguraci jako u výše zmíněného modelu Sound Blaster Live! Value
(CD--IN, CD_SPDIF, AUX-IN, TAD). Na čelní hraně je dále umístěn konektor pro
zasílání dat v digitální podobě, linkový vstup, vstup na mikrofon, čtyřkanálový
analogový výstup na sestavu reproduktorů a MIDI port obvykle využívaný na
připojení joysticku. Přídavný modul je napojen speciálním kabelem. Ten má formu
běžného 5,25" zařízení a instaluje se jako mechanika CD-ROM. Je sice pravda, že
si tím obsadíme jednu volnou pozici, ale je to vyváženo výhodou snadného
přístupu ke všem konektorům a k ovládání. Celá koncepce modelu je laděna mnohem
profesionálněji, čemuž odpovídá i skladba těchto vstupů/výstupů. Na prvním
místě je určitě potřeba zmínit dva konektory pro připojení zařízení MIDI, které
lze s úspěchem využít při práci např. s klávesovými nástroji, a dále vstup pro
mikrofon. S tím souvisí i přepínač Line In 2/Mic In 2, s jehož pomocí se
přepínají tyto dva vstupy a nastavuje se hlasitost mikrofonu. Hned vedle je
umístěno i ovládání hlasitosti poslechu s výstupem na sluchátka. K napojení
vlastní sestavy reproduktorů či jiného zařízení lze využít jednu z
následujících možností dle jejich parametrů: dva jacky RCA Auxiliary In s
pravým a levým analogovým kanálem, vstupní a výstupní konektory RCA SPDIF s
digitálním signálem a nakonec dva optické konektory SPDIF.
Kromě veškerých potřebných ovladačů pro operační systémy Windows 95/98 a
Windows NT jsou na instalačním CD přítomny i další doplňující aplikace. Nemá
příliš smysl se podrobněji rozepisovat o nejrůznějších ukázkách zvukových
efektů, které zahrnují i demonstraci systému EAX, ale při instalaci si můžete
vybrat i program Creative LAVA! (vizualizace puštěné hudby), Creative MediaRing
Talk (intermetové telefonování), Acrobat Reader, Digital Audio Center
(přehrávač souborů formátu mp3, wav a jejich převodník), WinDVD (přehrávač
filmů DVD s podporou Dolby Digital 5.1), Prody Parrot (papoušek Prody jakýsi
zvířecí průvodce, se kterým je možné na určité úrovni komunikovat pomocí hlasu
či přímo ovládat počítač vše samozřejmě pouze v angličtině). Tímto výčtem se
však nedá oblast softwaru hned uzavřít. V balení se také nalézají dvě plné
verze her Aliens vs. Predators a Rollcage, u kterých si je možné vyzkoušet
zmiňované efekty EAX. Nechybí ani software pro zpracování zvuku. Při pořizování
nahrávek je později nutné jednotlivé stopy smíchat do výsledné podoby. K tomu
je možné využít kvalitní nahrávací studio Cubasis VST, ve kterém jsou
jednotlivé stopy přehledně graficky zobrazené a lze s nimi pohodlně pracovat s
veškerým komfortem. Pro začínající kapely může představovat celá tato sestava
poměrně levný způsob, jak pořídit vlastní nahrávku na víceméně profesionální
úrovni. Jako poslední přibalený software je CD s aplikací Mixman Studio, která
slouží v podstatě jako mixér různých nahraných stop nástrojů, čímž si lze
vlastně namíchat novou hudbu. V základní instalaci jsou již nějaké stopy
zaznamenány, nicméně existuje možnost vložit si vlastní. Z profesionálního
hlediska není tento program na takové úrovni jako ten předchozí, ale zábavy si
s ním lze užít také víc než dost. Přiložený 14jazyčný manuál, ve kterém nechybí
ani čeština, obsahuje výstižný návod na instalaci, a to včetně ovladačů
potřebných pro její bezchybný chod. Záruka je poskytována výrobcem v rozsahu 2
let, jak je u firmy Creative dobrým zvykem.Zvukové karty od A do Z
Miroslav Lanč
Na českém trhu se nabízí nepřeberné množství zvukových karet v nejrůznějších
cenových relacích. Předchozí test mapuje dostupné modely na co všechno je však
nutné dát si pozor při nákupu karty?
Standardy
U starších zvukovek se uplatňoval v roli doprovodné kulisy při nejrůznějších
aplikacích či hrách především zvuk formátu MIDI nebo FM syntéza. Dnes je s
nástupem mechanik CD-ROM a v poslední době i DVD-ROM využíváno přímé přehrávání
digitálního záznamu z příslušného média. Tento signál je nejčastěji posílán
přes analogový datový kabel s odděleným pravým a levým kanálem. Nicméně nyní se
začíná prosazovat i přenos nezměněného digitálního signálu až do samotné
zvukové karty, případně do sestavy reproduktorů. Vše má samozřejmě za cíl
zkvalitnění poslechu, čehož je dosáhnuto přece jen kvalitnějším převodem
signálu do analogové podoby zesilovačem v jiném zařízení než ve čtecí
mechanice. Digitální signál posílaný přes zvukovou kartu do reproduktorů v
nezměněné podobě může obvykle dosáhnout kvality Dolby ProLogic, v případě
přehrávání DVD titulu však může dosáhnout kvality až Dolby Digital 5.1. Číslo
uváděné na konci neznamená nic jiného než počet jednotlivých reproduktorů (v
tomto případě v počtu 5 satelitů plus subwoofer). S využitím všech možností,
jaké toto řešení nabízí, lze dosáhnout výborného prostorového ozvučení filmu
podobného podmínkám v sálu kina. Zážitek při sledování děje podpořeného takovou
sestavou asi není nutné více přibližovat.
Pro skutečně prostorový zvuk je dobré mít ve své výbavě, jak již vyplynulo z
předchozích řádek, sestavu reproduktorů s alespoň čtyřmi satelity a subwoofrem.
Jakékoliv systémy používané pro získání iluze prostoru s použitím "obyčejné"
dvojice reproduktorů nedosáhnou stejné úrovně jako zvuk skutečně vysílaný z
příslušného směru. Iluze zvuku přicházejícího zezadu vám nenahradí efekty
ozývající se skutečně za vámi. Jinou záležitostí je využití kvalitních
sluchátek, kde může být situace trochu odlišná a kde se využívá nedokonalosti
lidského sluchového orgánu. Technologicky vzato, člověk má skutečně jen dvě uši
a teprve mozek si určuje směr přicházejícího zvuku. Pro dosažení co nejvěrnější
simulace v prostoru se momentálně používají dva zvukové standardy: A3D a EAX.
První z nich využívá při hrách již vytvořeného 3D prostoru a je z hlediska
vývojářů mnohem jednoduší na implementaci do takového uměle vytvořeného
"světa". K již zavedeným informacím o jednotlivých objektech v prostoru co se
týče jejich optických vlastností přibudou údaje o vlastnostech zvukových. Z
toho plyne, že karta musí zvládat přepočítat v reálném čase pohyb zvuku v
prostoru, jeho sílu, odraz od jednotlivých objektů v prostoru apod. Je
samozřejmé, že takový systém je už náročnější na výkon karty, ale na druhou
stranu je konečný výsledek více než podobný skutečnosti. Z důvodu zmenšení
výpočetní náročnosti celé operace je vypočítáván pouze první odraz a ostatní
jsou reprodukovány jako předem definovaný dozvuk.
Druhý systém EAX vyvinula firma Creative pro svou řadu karet SB Live!, ovšem
využívají ho ve svých modelech i jiné konkurenční firmy. Tento systém je
založen na předem nadefinovaných vlastnostech určitého prostředí. To sice není
co do reality tolik věrné jako u předchozího standardu, ale použití tohoto
systému není příliš náročné na vývojáře. Při definování jednotlivých místností
(oblastí) lze nastavit spoustu zvukových detailů, s jejichž pomocí lze
dosáhnout více než uspokojivého dojmu a navodit pocit reality.
Jak jsme testovali
Veškeré popisované modely byly testovány na počítačové sestavě zapůjčené firmou
AutoCont. Nejdůležitějšími parametry sestavy jsou BX čipset základní desky a
procesor Pentium II s taktovací frekvencí 350 MHz. Ty podporuje operační pamětí
o velikosti 128 MB. Všechny naměřené hodnoty zatížení procesoru provozem
jednotlivých modelů jsou vztaženy k této sestavě. Jako koncová výstupní
zařízení pro zvuk byly použity 2 sestavy reproduktorů PC Works
FourPointSurround (4 satelity, subwoofer, čtyřkanálový vstup) a PowerMax 2000
(5 satelitů, subwoofer, dvoukanálový vstup, dig. a opt. vstup). První z nich
byla použita především při hrách a přehrávání muziky, zatímco druhá pro
vyzkoušení digitálního výstupu z karty s použitím standardu Dolby ProLogic a
Dolby Digital při přehrávání DVD filmů.
Závěr
Na konci tohoto článku je na místě asi zhodnocení kvalit jednotlivých modelů.
To je však velice obtížné a nejde ani vybrat jednoznačného vítěze. Co do
kvality, příslušného softwaru, podpory jednotlivých standardů a konektivity by
určitě musela zvítězit karta Sound Blaster Live! Platinum. Vzhledem k její ceně
však většina uživatelů sáhne asi po nějaké levnější variantě dle svých
požadavků a platebních možností. U levnější kategorie je to ještě těžší.
Zvuková karta Sound Blaster PCI 128 ve verzi OEM se ještě do 1 000 korun vejde
a její výhodou je vědomí, že při její koupi bude mít uživatel originál a ne
jiný model se Sound Blasterem pouze kompatibilním. Určitě je však zajímavá i
karta Yamaha 724 vzhledem k poměru její ceny vůči kvalitě. Co se týče
standardů, jen čas ukáže, který z nich převládne.
0 0611 / or

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.