Co nabízejí výrobci webových serverů?

Jedním ze základních kamenů při budování otevřeného informačního prostředí je volba vhodného WWW serveru. Ten m


Jedním ze základních kamenů při budování otevřeného informačního prostředí je
volba vhodného WWW serveru. Ten může sloužit buď jako zdroj informací a dat
určených pro nejširší okolí (prezentace, nabídky produktů a služeb), nebo jako
zdroj privátních dat určených pouze pro interní potřebu konkrétní společnosti a
jejich vzdálených poboček. Samozřejmostí je i schopnost oddělení vnitřních
podnikových struktur od vnějšího prostředí, které zabraňuje nežádoucímu úniku
informací (technologie typu firewallu).
Z čeho vybírat?
Nabídka produktů v této oblasti je poměrně široká. Především zde máme Windows
NT a různé varianty Unixů, mezi nimiž hraje v poslední době významnou roli
především Linux. Aniž bychom chtěli rozhodovat "věčný" spor panující na tomto
poli, pro velké firmy se jako jedna z možností jeví volba webového serveru
postaveného na RISCových technologiích s UNIXovými operačními systémy, které
poskytují vysoký výkon spolu s dostatečnou rezervou do budoucnosti.
Nicméně volbou RISCové technologie naše problémy zdaleka nekončí, protože i na
tomto poli existuje řada konkurenčních řešení. Mezi hlavní výrobce patří Sun
Microsystems, IBM, Hewlett-Packard, Silicon Graphics a Compaq.
Zmíněné firmy nabízejí vesměs ucelená řešení ve formě balíků, které obsahují
hardware a software vhodný pro konkrétní využití, víceméně bez rizika
zbytečných investic. Samozřejmostí jsou také doprovodné služby. Na jednotlivé
možnosti se, přirozeně bez nároků na úplnost, podíváme podrobněji na straně 2.
Dagmar Vašinová
Na straně 1 jsme si představili RISCovou technologii jako jeden z možných
základů (nejen) firemního webového serveru. Nyní si postupně probereme nabídky
firem, zabývajících se podnikáním v tomto oboru.
Compaq
Compaq Computer dnes nabízí 2 úplně nové modely Alpha Serveru se zcela novou
generací 64bitových procesorů Alpha 21264 v současnosti nejvýkonnějších
procesorů vůbec. Tyto celosvětově uváděné modely rodiny Compaq Alpha Server GS
dosahují až 2,5krát větších výkonů aplikací než jejich předchůdci, čímž se dále
zkracuje doba přístupu k stále větším objemům dat. Kromě mimořádného výkonu
systémy Alpha Server GS vynikají svou univerzálností, neboť podporují nejen
operační systém Digital UNIX který může při-tom navíc dobře spolupracovat i s
Windows NT ale také operační systém Open VMS a Windows NT. Zákazník tak dostává
velkou míru flexibility.
Hewlett-Packard
Firma HP v současné době nabízí rozsáhlou řadu serverů, založenou na 3
architekturách. Lze je rozdělit do těchto kategorií:
malé a střední servery HP NetServery s procesorem Intel
centrální servery HP 9000 Series 800
superpočítače masivní paralelní systémy s procesorem PA-RISC.
Servery z rodiny HP 9000 pokrývají širokou škálu požadavků od skupinových
serverů, kde se překrývají s řadou NetServer, až po centrální servery velkých
organizací, kde slouží jako náhrada sálových počítačů (mainframe). Na horním
okraji této rodiny jsou clustery určené pro vysoce náročné úlohy spojené s
obsluhou datových skladů a center, obsluhujících desítky tisíc klientů a stovky
skupinových serverů. Základem těchto počítačů je řada procesorů HP PA-RISC
(Precision Architecture Reduced Instruction Set Computing), které dnes patří
mezi nejvýkonnější na světě.
Procesory PA-RISC mají na-víc jednu unikátní vlastnost: PA-RISC je totiž takřka
deset let bez přestávky kompatibilní a tím se může pochlubit vlastně už jen
Intel se svojí řadou procesorů x86.
Na kompatibilitu procesorů navazuje i kompatibilita operačního systému také
proto jsou dnes stroje HP ceněny, tedy nejen kvůli výkonům a spolehlivosti, ale
i pro snadnost instalace, snadným přechodům na nové verze operačního systému a
hlavně ochráněným investicím do hardwaru. Upgrade hardwaru a softwaru je dí-ky
binární kompatibilitě celkem hladkou záležitostí.
IBM
IBM v tomto segmentu nabízí např. RS/6000 High Availability Cluster Server,
označovaný jako HA50, je určen především pro malé a střední podniky a
samostatná oddělení velkých firem.
Řešení RS/6000 HA50 se skládá z hardwaru (serveru RS/6000 H50), operačního
systému AIX (varianta UNIXu od IBM), z lokalizovaného grafického rozhraní,
řídicího subsystému High Availability Cluster Multi Processing (HACMP), který
realizuje na serveru H50 výkonný cluster.
HA50 je určen nejen pro řešení nenadálých situací, poruch hardwaru a softwaru,
ale poslouží rovněž v případě nutného odstavení serveru při plánované údržbě a
upgradech. Přitom se rovněž zjednodušuje správa systému. Pokud se firma
rozroste a vyvstanou nové požadavky na systém, HA50 je schopen pojmout až čtyři
servery RS/6000.
Cluster HA50 navíc podporuje velké množství klíčových aplikací (programy ERP,
nástroje pro elektronickou komerci, databáze) od několika předních dodavatelů.
Silicon Graphics
Dalším z komplexních řešení, pokrývajících oblast webových technologií, je
produkt WebFORCE společnosti Silicon Graphics. V oblasti serverů je součástí
nabídky WebFORCE Origin 200 a WebFORCE Origin 2000. Servery Origin jsou díky
svému výpočetnímu výkonu, modularitě, 64bitové architektuře a OS i použití
technologií firmy SGI (cc-NUMA, CrayLink) možným řešením pro WWW, databázové,
mediální a aplikační servery.
Výkon těchto zařízení lze rozšiřovat až do 128 MIPS RISC R10000 64bit CPU, s
maximem 4 GB ECC RAM na jednu nodovou kartu, přičemž s maximálním počtem 64
karet lze dosáhnout až 256 GB paměti RAM (v případě WebFORCE Origin 2000 v
konfiguraci RACK). Diskovou kapacitu konfigurace je možno rozšířit připojením
až 128 SCSI zařízení (HDD, magnetooptických disků, CD-ROM, atd.).
Společnost SGI dodává servery s instalovaným operačním systém IRIX (nyní ve
verzi Cellular IRIX 6.5) použitelným jak na pracovních stanicích, tak i
výkonných serverech (konfigurace Advanced Workstation Enviroment pro pracovní
stanice a Advanced Server Enviroment pro multiprocesorové servery). Operační
systém IRIX podporuje celou řadu aplikací včetně grafického rozhraní X-Windows,
známého naprosté většině unixových uživatelů.
Nejnovější verze OS IRIX realizuje vysoké zabezpečení systému díky tzv.
"celularitě" možnosti výměny hardwarových součástí za chodu serveru. Servery
Origin mohou být dodány s předinstalovanými aplikacemi pro monitorování,
analýzu výkonu, administraci WWW serveru a převod síťových protokolů v
heterogenních sítích (WEB Metter, WebSetup, Syntax TotalNET Internet Gateway).
Nabídku softwarových aplikací doplňují produkty Netscapu.
Sun Microsystems
Rodina serverů Sun Enterprise pokrývá potřeby zákazníků od méně náročných
aplikací až po nasazení superserverů spojovaných do serverových clusterů.
Rodina serverů střední kategorie Sun Enterprise 3500, 4500, 5500 a 6500 nabízí
řadu rysů, které jsou v této třídě serverů jinak spíše ojedinělé. Inovované
servery Sun Enterprise představují řešení pro heterogenní a geograficky členěné
počítačové prostředí, v němž jsou provozovány aplikace náročné na výkon, nebo
stěžejní pro chod firmy.
Nové serverové systémy Sun Enterprise mohou obsahovat až 30 procesorů v jednom
uzlu a až 120 procesorů ve čtyřuzlovém clusteru. Využívány jsou procesory ULTRA
SPARC II s taktem 336 MHz a nová 84-100 MHz sběrnice Sun Gigaplane. Nové
servery společnosti Sun se vyznačují možností dynamické rekonfigurace a
alternativního přesměrování dat pro případ opravy či konfigurace systémových
zdrojů.
Sun Enterprise 3500 může mít až 8 procesorů v jednom uzlu, 5 rozšiřovacích
slotů, diskové pole StorEdge s připojením optickými vlákny. Model Sen
Enterprise 4500 může mít až 14 procesorů a 8 rozšiřujících slotů. Stejný počet
procesorů má také Sun Enterprise 5500, ten se ale liší velikostí skříně podobně
jako nejvyšší model této řady Sun Enterprise 6500 využívá 68palcovou skříň,
která umožňuje připojení více zdrojů a rovněž půl terabajtu interní diskové
paměti v podobě diskového pole StorEdge.
9 0311 / pahn
Malý slovníček pojmů
Clustering je řešení pro situace, které přesahují možnosti víceprocesorového
serveru, a navíc umožňuje "high availability", tedy vysokou dostupnost systému
bez ohledu na možnost výpadku celého systému, který v takovém případě
nezachrání žádné záložní zdroje ani disková pole. Je to tedy možnost
"duplikace" počítače dalšími, které jej mohou zastoupit nejen při případném
výpadku, ale i v případě přílišného zatížení ze strany přistupujících klientů.
Cluster je vlastně množina systémů, které jsou spojeny do jednoho celku za
účelem poskytování rychlých a ničím nerušených služeb.
Mainframy: Termín mainframe původně označoval "skříň" obsahující centrální
procesorovou jednotku sálových počítačů, které vyplňovaly mnoho místností. Po
nástupu minipočítačů byl tento termín převzat a označuje celé skupiny počítačů
určených pro komplexní výpočty prováděné paralelně s efektivním zpracováním
vstupu a výstupu. Pojem "skříň" je velmi důležitý, jde o zařízení, do nichž lze
za chodu zasouvat karty, které jsou samy o sobě víceprocesorovými počítači s
velkou pamětí. Takto můžeme plynule měnit výkon celého systému, nebo provádět
jeho servisní údržbu. Počet takových "podpočítačů" může přitom dosahovat
desítek až stovek kusů.
Škálovatelnost, jak zní nejčastější překlad anglického výrazu scalability, je
schopnost průběžného zvyšování a rozšiřování možností podnikových systémů v
závislosti na rostoucích požadavcích.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.