Co nového přináší Office 2000

Microsoft Office 2000 je na světě už hezkou řádku dní. Mnoho firem i domácích uživatelů jej využívá při své ka


Microsoft Office 2000 je na světě už hezkou řádku dní. Mnoho firem i domácích
uživatelů jej využívá při své každodenní práci, a tak by byl výčet nových
funkcí jednotlivých aplikací kancelářského balíku nošením dříví do lesa. Možná
by ale stálo za to, podívat se trochu zblízka na novinky verze 2000, a to právě
s ohledem na jejich praktické využití. Proto jsme pro vás připravili krátký
seriál, v němž se podrobněji zaměříme na nejpoužívanější aplikace.
Zastavme se nejprve u změn, které jsou společné všem aplikacím Office 2000.
Cíle těchto změn by se daly shrnout do tří bodů Internet, mezinárodní podpora a
snadnější používání.
Formát HTML, který je základem na Internetu zveřejňovaných WWW stránek, se stal
nativním formátem téměř všech programů. Od této chvíle není problém vytvořit
dokument například ve Wordu, uložit ho jako HTML a okamžitě ho zveřejnit na
Internetu. Totéž platí i pro Excel a PowerPoint, u FrontPage specializované na
tvorbu HTML je to samozřejmost. Bez problémů můžete postupovat i obráceně
programy umějí načíst libovolný HTML dokument a při tom zachovávají kódování,
které neznají, takže nedochází ke ztrátě informací.
Protože dobré dvě třetiny uživatelů Office používají lokalizované verze a vedle
toho také roste počet firem s mezinárodní působností, zlepšila se podpora
národních jazyků. Všechny verze Office 2000 mají společné programové jádro a
lokalizace probíhá jen na úrovni jazykových modulů, šablon a nápovědy. To
například umožňuje, aby si různí zaměstnanci téže firmy zvolili různé jazyky, v
nichž s nimi programy budou komunikovat. Vedení či poradci si mohou zvolit
třeba angličtinu a řadoví zaměstnanci svůj národní jazyk. Zlepšila se též
podpora různých kódování dokumentů, což je v případě češtiny dosti častý
problém.
Postupem času, s tím jak možnosti jednotlivých aplikací kancelářského balíku
narůstaly, se také nabídka menu obohatila. Pro začínající a řadové uživatele
však více, než je zdrávo stala se nepřehlednou a matoucí. V Office 2000 je
tento problém řešen dynamickým menu, které sleduje četnost používání
jednotlivých nabídek, a ty, které jsou využívány méně často, nechává zmizet.
Pokud je potřeba dostat se k nějaké nabídce, která momentálně vidět není, stačí
stisknout poslední tlačítko menu označené dvojitou šipkou a menu se zobrazí ve
své plné podobě.
Dalším výrazným obohacením je inovovaná schránka Microsoft Office. Je schopná
pojmout až 12 posledních operací kopírování a při vkládání do textu vy-brat si
libovolnou z nich, případně přeuspořádat pořadí kopírovaných položek a vložit
je všechny. Ve schránce mohou být informace v nejrůznějších formátech, takže
lze kombinovat klasický text s obrázky a grafy.
Tip: Vypnout schránku
Pro některé uživatele může být chování nové schránky na obtíž. Jednoduchý
postup, jak vypnout rozšíření schránky, bohužel neexistuje. Musíte spustit
Editor registru (regedit.exe), vyhledat ve stromu položku
HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftOffice9.0CommonGeneral a vytvořit novou
hodnotu DWORD s názvem AcbControl. Klikněte na ni pravým tlačítkem a z
lokálního menu vyberte Změnit. Když hodnotu 0 přepíšete na 1, po novém restartu
aplikace se bude schránka chovat klasickým způsobem.
Word 2000
Na první pohled vypadá Word stejně jako předchozí verze. Na druhý pohled
zjistíte, že to není tak úplně pravda. Word se používá snadněji než dříve a je
plně připraven na "dobu internetovou".
První, co zaujme pozornost uživatele, je fakt, že Word pro každý dokument
otevírá samostatné okno s vlastním menu, tlačítkovou lištou i tlačítkem na
Hlavním panelu. Přepínání mezi dokumenty se tak stává přehlednější a
jednodušší. Když zavřete okno s dokumentem, byť by to bylo i to, které jste
spustili jako první, ostatní okna zůstanou otevřená.
Tip: Přepínání mezi dokumenty
Nově můžete přepínat pomocí zkratky Alt+Tab. Zůstává i nadále možnost cyklicky
přepínat mezi otevřenými dokumenty pomocí klávesové zkratky Alt+F6, respektive
Shift+Alt+F6 pro přepínání v obráceném pořadí.
Ve vlastním formátu dokumentů DOC nedošlo k zásadním změnám, ale přináší určitá
rozšíření oproti "devadesát sedmičce". Pokud pracuje ve smíšeném prostředí, kde
někteří pracují ještě s verzí 97 a jiní již s verzí 2000, oceníte možnost
nastavit Word tak, aby při ukládání používal formát plně kompatibilní s Wordem
97.
Tip: Formát kompatibilní s verzí Word 97
V nabídce Nástroje zvolte Možnosti. Otevřete záložku Uložit a zatrhněte volbu
Zakázat funkce nepodporované aplikací Word 97.
Nový Word již standardně podporuje dokumenty AmiPro, T602 a pro WinText 602. U
WinTextu602 však bohužel ne poslední dvě verze.
Bezpochyby pozitivním počinem (zejména pro pokročilé uživatele) je skutečnost,
že nyní je pro všechny aplikace Office jediný společný makrojazyk Visual Basic
for Applications. Člověk se nemusí učit odlišovat jednotlivé nuance Basicu té
které aplikace a vystačí si s jediným dialektem. Ten je postaven plně na
angličtině. Naneštěstí to má nepříjemný vedlejší efekt pokud chcete využívat
dokumenty či šablony s funkcemi, které byly vytvořeny v předchozí verzi,
narazíte na problém. Ve Wordu 97 byly argumenty a klíčová slova přeloženy do
češtiny a Word 2000 ohlásí syntaktickou chybu, protože očekává anglické výrazy.
Word a Web
Uživatel už jen těžko pozná, zda pracuje s klasickým wordovským dokumentem,
anebo s dokumentem HTML. Možnosti obou formátů se k sobě přiblížily a používání
příslušných nástrojů je shodné. Přesto má HTML svá specifika (jako jsou
například rámce), které těm méně zkušeným velice dobře pomáhá překonat Průvodce
WWW stránkou. Zeptá se nejprve na název stránky, umožní výběr ze dvou typů
rámců (svislý a vodorovný) či samostatné stránky. Umožní přidat a uspořádat
stránky a zvolit pro ně některý z předpřipravených motivů, které zahrnují
nastavení písma, barev, pozadí a obrázků. Veškeré úpravy lze pak dělat vizuálně
včetně oněch problematických rámců práci s nimi zvládne ve Wordu 2000 skutečně
každý. Pomocí funkce Náhled stránky WWW pak může uživatel kdykoli v průběhu
úprav zkontrolovat, jak jím vytvořená stránka vypadá přímo v prohlížeči.
Vzájemnou kompatibilitu
dokumentů ve formátu DOC a HTML dosahuje Word pomocí pokročilých formátovacích
možností CSS (Cascading Style Sheets) a XML (Extensible Markup Language). S
některými vlastnostmi mohou mít starší prohlížeče větší či menší problémy, a
proto je často výhodné upravit chování textového editoru podle předpokládané
verze prohlížeče.
Tip: Kompatibilita se staršími
prohlížeči
V Nabídce Nástroje zvolte Možnosti. Na záložce Obecné stiskněte tlačítko
Možnosti sítě WWW. Otevře se vám dialog, v němž lze upravit chování Wordu při
práci s HTML dokumenty. Pro verze 4.0 a vyšší obou nejpoužívanějších prohlížečů
je vhodné na záložce Obecné zatrhnout pole Vypnout funkce, které prohlížeč
nepodporuje a pro pole Prohlížeč nastavit Internet Explorer 4.0 a Netscape
Navigator 4.0. Stejně tak zrušte na záložce Obrázky jak používání WML grafiky,
tak i používání formátu PNG. Pokud chcete zpřístupnit dokumenty v co
nejpřesnější podobě i pro prohlížeče nižších verzí, než je 4.0, zrušte navíc i
používání šablon CSS na záložce Obecné.
Příjemné zlepšení nabízí Word také při práci s odkazy. Nový dialog v sobě
koncentruje možnost odkazovat na stránku na Internetu či lokálním počítači, na
elektronickou adresu, na místo v dokumentu anebo na nově vytvořený dokument.
Navíc vám podává pomocnou ruku při hledání správné adresy, kterou můžete nalézt
v naposledy otevřených souborech, v prohlédnutých stránkách, vložených
odkazech, názvech odstavců či v naposledy použitých elektronických adresách.
Tip: Rychlý hypertextový odkaz
Označte si text či obrázek, který má sloužit jako hypertextový odkaz, a
stiskněte kombinaci kláves Ctrl+K.
Používání vodorovných čar, formátování tabulek a jejich zobrazení je shodné s
tím, jak jsou používány při tradičním návrhu HTML dokumentů a jak jsou následně
zobrazovány v prohlížeči.
Word 2000 jako editor dokumentů elektronické pošty doznal značných změn.
Využívá funkce Microsoft Office E-mail, která je rychlejší než WordMail verze
97. Dopisy jsou namísto předchozí praxe posílány přímo v HTML a ne jako příloha
dopisu. Příjemným doplňkem e-mailů je automatický podpis pošty. Tento podpis je
vkládán na konec každého dopisu, a ušetří tak práci s vytvářením a následným
formátováním standardního podpisu uživatele podle jeho představ.
Tip: Vytvoření automatického podpisu
Opět otevřete Možnosti a na záložce Obecné stiskněte tlačítko Možnosti
elektronické pošty. V zobrazeném dialogu se otevře záložka Podpis elektronické
pošty. Zvolte Nový, zadejte název podpisu a do editovacího pole části Vytvořte
podpis elektronické pošty napište svůj podpis a další informace a případně
upravte jejich formátování. Zvolte Přidat a ukončete dialog tlačítkem Ok.
Snadné použití
Uživatelé, kteří používali staré dosovské editory, si jen těžko zvykali na to,
že nemohou psát, kde se jim zlíbí. Word 2000 v této snaze vychází vstříc stačí
dvakrát kliknout myší na zvoleném místě a začít psát od této pozice. Nemůže to
být pravda zcela libovolné místo, ale omezení nejsou příliš velká. Kde všude
lze začít psát, indikuje ukazatel myši, který se změní na obdobu klasického I s
doplněním obrázku zarovnávání.
Novou možností při tisku je využití funkce Lupa. Ta dovoluje tisknout více
stran dokumentu na jednu tiskovou stranu, případně vytisknout stránku dané
velikosti na tiskovou stránku, která je menší, či větší.
Funkce Shromáždit a vložit umožňuje díky rozšířené Schránce Microsoft Office
shromažďovat data z různých zdrojů a vkládat je jednotlivě či najednou do
cílového dokumentu.
Tip: Shromáždit a vložit
Efektivním způsobem vyjmutí více částí a jejich hromadné vložení na nové místo
lze realizovat pomocí klávesnice. Označte si zvolenou část dokumentu a
stiskněte Ctrl+F3. Proceduru opakujte pro všechny části, které chcete
přemístit. Nastavte kurzor na cílovou pozici a stiskněte Ctrl+Shift+F3.
Oproti verzi 97 Word 2000 výrazně vylepšil podporu tabulek je doslova radost s
nimi pracovat i při složitějším návrhu. Bez problémů můžete nakreslit tabulku
podle vlastních představ nebo vkládat tabulku do tabulky. Grafika v tabulkách
se chová stejně jako v normálním textu, a to včetně obtékání. Tabulku můžete
jednoduše uchopit a přemístit ji na novou pozici. Úprava velikosti je obdobně
"složitou" záležitostí. Nově se setkáte s diagonálními čarami v buňkách.
Zarovnání textu v buňkách lze nyní v lokálním menu jednoduše vybrat pomocí
obrázků, které nabízejí všechny kombinace horizontálního a vertikálního
zarovnání.
Tip: Zarovnání sloupců
Pokud se vám stane, že sloupce anebo řádky nemají stejnou velikost, můžete
jejich rozměry upravit pomocí nové nabídky. Označte si sloupce (řádky) a z
lokálního menu tabulky, které se vám zobrazí po stisknutí pravého tlačítka,
zvolte Sloupce stejně široké (Řádky stejně vysoké).
Práce s grafikou doznala také jistých změn. Především můžete ve Wordu 2000
využívat 24bitovou hloubku barev, takže máte pro barvy v textu či v obrázcích
více než 16 milio-nů barev. ClipArt Gallery byla přepracována na mnohem
sofistikovanější Clip Gallery. Vylepšena byla také funkce WordArt, která nyní
může být zarovnána jako obyčejný text. Novinkou, která zlepší vzhled dokumentu,
jsou obrázkové odrážky.
Tip: Obrázkové odrážky
Označte si text, který chcete zobrazit pomocí odrážek. V nabídce Formát zvolte
Odrážky a číslování a vyberte Obrázek. Otevře se Clip Gallery, kde stačí najít
obrázek odrážky, který se vám nejvíce zamlouvá, potvrdit výběr a text se
zformátuje do obrázkových odrážek podle vaší volby.
Mezinárodní použití
Automatické opravy jsou nyní vícejazyčné, tzn. že pro každý jazyk je separátní
seznam automatických oprav. Užitečnou funkcí je automatické rozpoznávání
jazyka, pro které je uváděná úspěšnost rozpoznávání kolem 95 %, pokud se věta
skládá z více jak tří slov. Výrazná podpora jazyků používaných v asijských
státech asi v našich zeměpisných šířkách nemá příliš velký význam.
Tip: Rychlé přepínání jazyků
Klikněte pravým tlačítkem na panel nástrojů a zvolte Vlastní. Ze záložky
Příkazy vyberte kategorii Nástroje a v příkazech najděte položku Jazyk. Tažením
ho přesuňte na zvolený panel nástrojů. Od této chvíle neustále vidíte jazyk
textu na aktuální pozici a získáte jednoduchou možnost ho v případě potřeby
změnit.
0 0763 / wep

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.