Co očekáváte od vývoje IT v příštím roce?Rychlejší procesory a levnější počítače

Kdybych měl být velmi stručný, tak v novém roce očekávám rychlejší procesory a levnější počítače. Technologick...


Kdybych měl být velmi stručný, tak v novém roce očekávám rychlejší procesory a
levnější počítače. Technologický vývoj opět poletí dopředu, budeme mít
náročnější software a výkonnější hardware.
Hodně se dnes hovoří o bezpečnosti. O bezpečnosti silničního provozu, o
bezpečnosti leteckého provozu či o bezpečnosti webových služeb. Kdo umí
zaručit, že už se nestane žádná dopravní nehoda, že nikdy neztratím svou
kreditní kartu, že mi nikdy nikdo neukradne peněženku? Často se uvádějí
příklady krachujících webových portálů. Ale to je o nápadech a realizaci, ne o
technologiích.
Ani příští rok nebudou informační technologie jen samostatnou kapitolou, ani
příští rok nebude byznys rozdělen na "webový" a "normální". Informační
technologie jsou součástí našeho života, ať se nám to líbí nebo ne, a jejich
vývoj vždy bude v souladu s vývojem společnosti. Byznys budeme dělat dobře nebo
špatně, budeme se pohybovat ve společnosti lidí, kterým věříme, ale i mezi
lidmi, na něž se spolehnout nejde, a na dálnicích budou bohužel i nadále
havarovat auta.
Nevím, zda to mohu očekávat, ale rád bych viděl ten posun ve vnímání
technologií chtějme po nich, aby šetřily náklady a přinášely efektivitu, ale
nesvádějme na ně vlastní neschopnost v podnikání.

Miroslav Majoroš, generální ředitel IBM ČR a SR
Mobilní počítače, ploché monitory, služby
Pokud jde o vývoj trhu v naší oblasti, očekávám jenom jeho mírný nárůst. Z
ekonomického hlediska bude, podle mého názoru, vývoj trhu ovlivněn volbami a
ekonomickou recesí ve světě na straně jedné, na straně druhé budou pozitivně
působit vlivy zahraničních investic v ČR. Z technologického hlediska očekávám
další rozšíření trhu mobilních počítačů, růst prodeje plochých monitorů a
rozvoj služeb spojených s využíváním informačních a komunikačních technologií.
Z hlediska celosvětového vývoje předpokládám výrazné posílení trhu nejpozději
do konce příštího roku, znamenající konec recese. Tento vzestupný trend bude
mít pozitivní vliv i na technologický sektor.

Gabriel Berdár, ředitel společnosti Dell v ČR Návrat do normálu a účelové
aliance
Očekávám především to, že po obdobích velkého optimismu, po otřesech dot.com
firem a následném období pesimismu celého odvětví se vývoj IT vrátí do normálu.
Zákazníci, investoři, analytici, novináři i samotné IT firmy si uvědomí, že IT
je mocným prostředkem k tomu, jak podpořit obchodní a strategické cíle, jak
pomoci hledat nové zdroje příjmů či segmentovat zákazníky, jak učinit vlastní
byznys efektivnějším, konkurenceschopnějším a více zaměřeným na zákazníka.
Rozhodně už na IT nebude nahlíženo jako na samospasitele či perpetuum mobile na
výrobu peněz. Z tohoto pohledu očekávám další posun trhu k oblasti služeb,
zvýšení poptávky po službách se současným zvýšením nároků na kvalitu dodávek.
Firmy budou vytvářet účelové aliance založené na přidané hodnotě jednotlivých
členů s cílem nabídnout a dodat požadované řešení. Vzroste tlak na kvalitu
lidských zdrojů, na jejich znalosti a vzdělávání. Pro mnoho společností tento
tlak bude znamenat posun k vyčlenění některých činností mimo firmu. V oblasti
komoditního prodeje se ještě více zvýší tlak na marže, efektivitu prodeje,
rychlost dodávky a poprodejní služby.
V oblasti technologické bude pokračovat trend z minulých let. Vývoj bude
zásobovat výrobu a následně trh výrobky, které budou menší, výkonnější,
rychlejší a samozřejmě vše bude směřovat k jejich mobilnímu využívání. Bude
podpořen tlak na získání potřebných informací v reálném čase a na libovolném
místě, jejich následné vyhodnocení a správné zpracování. Informace se stanou
zbožím s přímým dopadem na obchodní výsledky firem.

Stanislav Havel, Marketing Manager společnosti HP
Je třeba začít technologie správně používat
Ještě stále je kolem nás málo Internetu. Chybí v autech, v obuvi, v zelenině...
S tím by se mělo něco udělat. Vzpomeňme na mikroprocesor. Ten byl před třiceti
lety navržen pro zlepšení splachování na toaletách v mrakodrapech. Dnes se v
každé domácnosti nacházejí desítky mikročipů. A kde je Internet? Stále ještě
chybí v našich lednicích, takže si musíme sami kontrolovat zásoby jogurtů a
chřestu, místo toho abychom tuto činnost přenechali našim zásobovacím řetězcům.
Také mobilní telefony slouží častěji k hrátkám s vrtkavým hadem než k seriózním
objednávkám lístků do divadel či nápojů z před námi stojících automatů. Proč
ještě stále nosíme neforemné svazky klíčů trhající naše kapsy místo plastických
kartiček, které mohou navíc schraňovat celou řadu dalších údajů? A tak se dá
pokračovat dále bez sebemenšího nároku na status vizionáře.
Podívejme se též do našich podniků a organizací. Tam se stále ještě dlouhodobě
pohybují početné armády specialistů zavádějících informační technologie všeho
druhu. Viděli jsme někdy pilota, který se nemůže věnovat řízení letadla,
protože analyzuje oktanové číslo paliva v nádrži nebo navrhuje rozestavení
sedadel? Potřebuje snad podnik pro to, aby používal elektřinu, stavět a
provozovat vlastní elektrárnu? Nebo vodárnu? Podniky by se měly věnovat svému
podnikání a pro potřebné aplikace se jednoduše připojit do aplikační zásuvky.
Takže asi tímto směrem by mohl nebo měl jít vývoj v příštím roce. Spousta věcí
je již mezi námi, jen je začít správně používat. Snad by byla na místě i
otázka, jaký bude v příštím roce vývoj našich myslí.

Petr Zavoral, Director Business Solutions, Oracle Czech
Nástup portálových řešení
Rok 2002 by mohl být z pohledu počítačového průmyslu zajímavý z mnoha ohledů.
Všichni budou nepochybně sledovat, jak se vyvine spojení HP s Compaqem.
Největší fúze v IT jistě zaplní v příští roce spousty článků a svět IT bude
rozhodně jiný, ať se spojení podaří, nebo ne. Nejzajímavější bude sledovat, zda
trh bude vůbec chtít mít "druhé velké IBM" a jak bude vypadat konsolidace obou
firem v oblasti Unixu. Jinou, možná ne tak viditelnou, ale o to důležitější
změnou, kterou můžeme očekávat v příštím roce, je nástup portálových řešení. Ta
jsou doprovázena přenesením aplikací z PC u uživatele na servery. Je velmi
zajímavé sledovat, jak se Java již pevně zakořenila jako vývojové prostředí a
je stále více používána i v celopodnikových informačních systémech, jako je
například SAP R/3. V současnosti asi největším omezením pro další šíření
portálových řešení není ani propojení aplikací, ani úroveň zabezpečení přístupu
nebo propustnost komunikačních kanálů, ale kancelářské aplikace, které zatím
nejsme schopni dostatečně levně, efektivně a spolehlivě přenést z našeho
počítače jinam a přistupovat k nim pouze přes internetový prohlížeč. V
okamžiku, kdy i textový procesor a spreadsheet budou přístupny přes internetový
prohlížeč, bude možné univerzálně používat tenké klienty. Je možné, že v
oblasti tenkého klienta se dočkáme řešení ze zcela nečekaného směru. Herní
konzole, ať již mluvíme o PlayStation 2 nebo Xboxu, jsou neobyčejně výkonné
počítače, určené zatím pro zcela specifickou činnost. Udělat z nich v budoucnu
přístupové zařízení pro Internet bude velmi snadné. V roce 2002 asi ještě
nehrozí, že budeme vyhánět své děti od hrací konzole, ale v o rok nebo dva
později by již vše mohlo být jinak. Pak se začne beze zbytku naplňovat vize
přístupu k informacím kdykoliv, odkudkoliv a z jakéhokoliv zařízení.

Petr Mervart, ředitel obchodní skupiny Energetika a průmysl, Sun Microsystems
Czech
Úplné otevření telekomunikačního trhu
V příštím roce, tedy v roce 2002, lze očekávat především úplné otevření
telekomunikačního trhu. Dle mého názoru není tento důležitý krok netrpělivě
vyhlížen pouze alternativními operátory, ale rovněž zákazníky. Měl by přinést
nejen zkvalitnění služeb, ale i rozšíření jejich nabídky, a to včetně cenové.
Velmi důležitá bude v této fázi role regulátora trhu a jeho objektivita. Jak
můžeme vidět na příkladech z jiných trhů, kde již plná liberalizace proběhla,
role regulátora byla vždy klíčem k jejímu případnému úspěchu či neúspěchu. Lze
říci, že v oblasti telekomunikačních služeb jsou dnes technologie všech
hlavních hráčů na trhu velmi moderní, a boj o zákazníka lze tedy očekávat spíše
v oblasti kvality a škály zákaznických služeb než na poli technologií. V
oblasti přístupových a IP služeb by měl být trh ovlivněn především nástupem
ADSL, kde bude rovněž již zmiňovaná role regulátora klíčem k rozvoji trhu v
této oblasti. Nástup ADSL bezpochyby rovněž ovlivní nabídku a ceny pronajatých
okruhů, a to především v nižších rychlostech. Oblast hostingových služeb
zaznamenala nárůst již v roce 2001, a lze tedy očekávat, že v roce 2002 bude
tento trend pokračovat. K oblasti služeb ASP, respektive jejich očekávanému
boomu, jsem pro příští rok stále spíše skeptický a myslím si, že budou v
portfoliu operátorů plnit zatím spíše roli "třešničky na dortu".

Vít Šubert, generální ředitel společnosti Nextra Czech Republic
Konsolidace a nástup webových služeb
V příštím roce očekávám v oblasti IT lehké oživení. Na jednu stranu recese
světové ekonomiky a teroristický útok na Spojené státy toto odvětví silně
zasáhly. Ale na druhou stranu vzniklé problémy urychlily odstranění těch částí
IT, které nejsou životaschopné. V letošním roce tedy většina IT firem a
investorů odepsala své ztráty a do nového roku půjdou s čistší účetní rozvahou
bez kostlivců z období internetového boomu. Řada firem letos ohlašovala ztráty
a připravovala si tak výhodnější startovní pozici do příštího roku, kdy bude za
této situace jednodušší ohlásit růst a zisk.
Ačkoli IDC i ostatní konzultační skupiny předpovídají pro oblast střední a
výhodní Evropy růst, je zřejmé, že k propadu ekonomiky dojde i zde. Myslím si,
že tento propad přispěje ke konsolidaci celého odvětví a k zaměření se na
klasické ekonomické hodnoty i v oblasti nových (nebo chcete-li nových nových)
technologií a ekonomik. Za sebe musím říci, že tento trend vítám, protože
investoři i celá IT komunita budou více zvažovat a kriticky oceňovat své
budoucí investice. Ostatně o tom, že i v čase recese je možné úspěšně provést
vstup venture kapitálu, svědčí příklad Systinetu. Hlavní je dnes to, že se
investoři více zaměřují na odbornou stránku myšlenky a zejména na schopnost
firmy prosadit se obchodně.
Dále v příští roce samozřejmě očekávám nástup webových služeb jako základního
jádra pro Internet příštího desetiletí. Jsem přesvědčen, že dojde k široké
akceptaci této technologie nejenom mezi vývojáři, ale i mezi uživateli.
Roman Staněk, zakladatel a CEO společnosti Systinet (dříve Idoox)
Posun ke škálovatelným systémům UPS
Vzhledem k pokračující nejistotě ohledně směru globálního ekonomického vývoje v
příštím roce je nevyhnutné začít právě u stavu ekonomiky. Lokomotivou, která
může vyvést světové hospodářství a zejména oblast technologií ze současného
stavu "zmražení investic", je jednoznačně ekonomika USA. Vzhledem k tomu, že se
předpokládá pokles její úrovně ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku, je možné znovu
očekávat snížení úrokové míry Fedu až na 1,5 %. To by mělo vést k očekávanému
oživení světového hospodářství ve druhé polovině příštího roku. Mezitím všichni
hráči na technologickém poli budou zvyšovat efektivitu a připravovat se na
příští expanzi v jednotlivých segmentech. Opět nelze vyloučit výraznou
konsolidaci trhu, a to i typu velké akvizice, jako byl například v tomto roce
případ firem HP a Compaq. Co se týče technologického vývoje, všechny dřívější
úvahy o "zázračných technologiích" a "zabijáckých aplikacích" z doby
dot.comového nadšení budou muset ustoupit pragmatickému volání zákazníka po
fungujícím, cenově efektivním, škálovatelném a dlouhodobě udržovatelném řešení.
V oblasti záložního napájení, kde se pohybuje APC, je možné očekávat výrazný
posun ke škálovatelným modulárním systémům, a to i v oblasti velkých výkonů
řádově stovek kilowattů nebo i jednotek MW. Tyto systémy mají výhodu, že je
možné je jednoduše skládat jako stavebnici, podle potřeb růstu zákazníka.
Uhodnout správnou velikost spotřeby klienta za 5 či 10 let, což je běžná doba
výhledu při budování velkého zálohovaného centra, je totiž hodně velká
loterie... Tento posun rozváže zákazníkům ruce pro další růst a současně jim
umožní investovat do UPS technologie až při vzniku reálné potřeby.
Ivan Habovčík, ředitel společnosti APC pro ČR a SR

1 2004 / Maf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.