Co očekáváte od vývoje IT v tomto roce?

Dominik: V letošním roce očekávám pokračování v trendech z let minulých. Jedná se především o stále rychlejší ...


Dominik: V letošním roce očekávám pokračování v trendech z let minulých. Jedná
se především o stále rychlejší růst výkonnosti a spolehlivosti hardwaru a
softwaru při nižší ceně, což umožňuje efektivní prolínání informačních a
komunikačních technologií. V podnikové sféře budou proto samozřejmostí
robustní, integrované back-office systémy. Zároveň je možné očekávat rychlejší
rozvoj u front-endových aplikací, systémů pro podporu rozhodování a systémů
řízení znalostí. Měřítkem nové ekonomiky již nebude počet nově vzniklých
"internetových" podniků, ale spíše počet existujících podniků, které úspěšně
využívají novou informační a komunikační technologii. Mnohem rychlejší vývoj v
aplikaci IT nastane v oblasti osobní spotřeby (zábava, média, komunikace,
vybavení domácností, automobilismus), kde elektronika zaujme ještě větší roli
než dosud. Celkovým trendem je postupné začlenění podniků i jednotlivců do
různých komunikačních sítí. Budou to však spíše uzavřené sítě typu extranetu
než veřejný Internet.
Kozak: Rok 2001 bude bezesporu poznamenán pokračujícím úsilím vedení firem o
snížení nákladů na provoz, do něhož IT patří. Proto budeme očekávat jako
vedoucí firma na poli outsourcingu a dodavatel "TCO-friendly" produktů významné
příležitosti na tomto poli. Druhou oblastí bude snaha velkých a středních firem
o co nejatraktivnější nabídku zákazníkům na poli služeb, a to zejména v
bankovnictví a telekomunikacích, kde dochází k důležitým posunům a kde se
zákaznická základna může dynamicky přeskupovat právě na základě atraktivnosti
nabídek. RM (Customer Relationship Management) systémy a elektronické
(komunikační) kanály budou sférou, na kterou se Compaq v České republice ještě
více zaměří v rámci nabídky pro naše korporátní zákazníky.
Na spotřebitelské scéně si slibuji hodně od další popularizace Internetu a jeho
využití v domácnostech. Příští rok by mohl přinést dosti značný nárůst poptávky
po různých zařízeních pro přístup na Internet a wireless PDA. Budeme připraveni.
Havel: Velké změny můžeme očekávat v oblasti organizace informací, v přístupu k
informacím a k jejich využívání. Dále se zrychlí pronikání IT (ICT) do všech
oblastí našeho života. Vývoj bude směřovat k univerzálním mobilním zařízením,
která budou připojitelná k Webu jako zdroji informací. Web se stane ještě
rozšířenějším a postupně ho budou lidé využívat podobně jako vodu a elektrický
proud: tedy když jej potřebují, a tolik, kolik potřebují. Přitom, stejně jako u
vody a proudu, není důležité vědět, odkud informace přicházejí.
Určitě se dočkáme příchodu nových technologií, které ještě více pomohou zvýšit
produktivitu a snadnost každodenní práce příkladem může být technologie
Bluetooth (bezdrátová komunikace), jejíž podporu HP ohlásilo, a první produkty
na sebe nenechají dlouho čekat. Dalším trendem, který lze očekávat, je nástup
tiskových služeb, jež mají přímou návaznost na Internet. Změny mohou nastat i
ve způsobech vytváření a ověřování správnosti programů. Zcela jistě se
uskuteční nejrůznější fúze a strategická spojenectví, která přispějí k dalšímu
vývoji ICT.
Devát: Především očekávám, že se na Měsíci podaří objevit kýžený černý monolit
z knihy Arthura C. Clarka a zrealizovat Vesmírnou odyseu, kde jak čtenáři jistě
vědí dojde k odhmotnění hlavního hrdiny a k jeho převedení do energetické
formy. Dostanu-li se zpátky na zem, pak od roku 2001 očekávám, že v rámci
globálního světa dojde k částečnému odhmotnění naší komunikace. Věřím, že rok
2001 bude znamenat přelom ve světové komunikaci, která se odpoutá od "krabic"
osobních počítačů a stane se všudypřítomnou prostřednictvím řady dalších
zařízení: mobilních telefonů, digitálních asistentů a herních konzolí. Nuly a
jedničky ze symbolického nového letopočtu tak budou dostupné KDEKOLI, KDYKOLI a
na JAKÉMKOLI zařízení.
Raibr: Postihnout tak širokou a rychle se rozvíjející oblast, jakou IT
bezesporu je, navíc s výhledem na celý rok, je téměř nadlidský úkol a rozhodně
se nedá vyjádřit pouze v několika větách. Proto se pokusím zaměřit alespoň na
oblasti, které považuji za nejvýraznější.
V letošním roce očekávám obrovský boom především v oblasti mobilních zařízení.
Rostoucí zájem výrobců i zákazníků se soustředí na notebooky, subnotebooky, PDA
organizéry, ale také na tzv. "chytré telefony" (Smart Phones). V této oblasti
nás zcela jistě čekají velké změny v oblasti hardwaru. Na mysli mám zvyšování
výkonu a funkčnosti těchto mobilních zařízení, při neustálém snižování rozměrů
a hmotnosti. Tento trend je ostatně patrný už v dnešní době. Opravdová exploze
nás ale čeká i ve způsobu poskytování informací pro uživatele těchto zařízení,
což znamená podstatné změny a nové přírůstky v aplikační oblasti.
Zcela určitě se objeví nové technologie využívající výhod Internetu a mobilních
telefonů. Technologie, jakými jsou SMS či WAP, budou zdokonaleny a nebo
případně nahrazovány novými, jejichž úkol však bude stejný co nejefektivněji
propojit mobilní telefony s Internetem.
Největší nárůst nových uživatelů, a tedy i trhu, nás čeká zejména v oblasti
těch nejmobilnějších zařízení mobilních telefonů. Důkazem tohoto trendu je
koneckonců i dnešní počet uživatelů mobilních telefonů, kterých bylo na začátku
roku už více než 4,5 milionu.
Uvolnění telekomunikačního trhu považuji rozhodně za významný faktor, ale
neočekávám, že celá fáze masivního rozvoje služeb ostatních operátorů proběhne
pouze v horizontu roku 2001. Rok 2001 bude spíše základním odrazovým můstkem.
Dá se předpokládat, že v oblasti využití Internetu dojde k zreálnění většiny
obchodních záměrů start-upových firem a tím k přiblížení se ke standardním
obchodním modelům. Cestou k tomuto zreálnění může být pro většinu start-upových
firem i spojení s již existujícími klasickými společnostmi "kamenného typu".
Důvodem pro takováto budoucí spojení může být skutečnost, že start-upové firmy
nevytvářejí nové zákazníky, ale nové služby či produkty a dokáží tak využívat
"synergického efektu" spojení se s existujícími společnostmi, které již své
zákazníky mají.
Nový trend ve využívání Internetu jako komunikačního média spatřuji také v
oblasti spojování dodavatelských řetězců, tedy ve vzniku oborově zaměřených B2B
portálů. Nejsilnější tlak na integraci těchto dodavatelských řetězců bude
převážně v oblasti retailu a velkých průmyslových podniků.
V elektronické komunikaci zcela určitě sehraje významnou roli elektronický
podpis. Proto bude velmi důležité vytvoření a uvedení do praxe všech
dodatečných právních předpisů a prováděcích vyhlášek, které jsou důležité pro
standardní využívání elektronického podpisu ve všech oblastech podnikání.
(pah)
0 3338 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.