Co potřebuje účetní

Bez ohledu na roční dobu, bez ohledu na počasí i ekonomickou situaci českého hospodářství, software pro účetnictví...


Bez ohledu na roční dobu, bez ohledu na počasí i ekonomickou situaci českého
hospodářství, software pro účetnictví je trvale v zorném poli zájmu
podnikatelské sféry. Ačkoli nabídka na trhu vypadá bohatá, lze ji spíše označit
jako pestrou, neboť uživatelé mnohdy obtížně hledají produkt, který by
vyhovoval právě jejich potřebám.
Účetnictví je totiž vzájemně propojeným souhrnem informací o ekonomice podniku,
a to zejména o majetku podniku a o hospodářském výsledku dosahovaném za určité
období. Tyto informace, poskytované účetnictvím, nacházejí své využití nejen u
podniků samotných, ale i u řady dalších zájemců. Ačkoli zdánlivě mají všichni
uživatelé zájem o stejné informace, ve skutečnosti se představy určitých skupin
významně odlišují. Každá skupina osob (uživatelů) sleduje vlastní cíle, a proto
informace o hospodářské situaci podniku ji zajímají z jiného úhlu.
Zatímco řídící pracovníky podniku (podnikatele, společníky), jako jednu skupinu
uživatelů, podrobně zajímá dění uvnitř podniku i jeho situace ve vztahu k
okolnímu světu, musí účetnictví uspokojit i představy akcionářů, věřitelů,
potenciálních investorů a dalších, kteří požadují přehledné informace o
finanční situaci podniku, o jeho dlouhodobé stabilitě a o růstu tržní hodnoty.
Nakonec musí účetnictví, nebo z něj odvozené informace, uspokojit požadavky
správců daně, často odlišné až protichůdné od předchozích.
Problém trojúhelného pohledu řeší sám systém účetnictví odlišením účetnictví
manažerského, finančního a daňového. A právě proto je obtížné, či spíše
nemožné, vytvořit univerzální účetní program, který by všechny tyto tak
různorodé zájmy uspokojil.
Převažující způsob využití účetních informací, a tedy i požadavky na účetní
software, je ovlivněn zejména velikostí podniku, druhem a složitostí jeho
činnosti, počtem vlastníků a způsobem řízení. V praxi lze pozorovat významné
odlišnosti u tzv. malých a středních podniků (firem, společností) a tzv.
velkých podniků. Přitom však "velikost" podniku není dána objektivním kritériem
počtu zaměstnanců nebo dosahovaného obratu, ale právě subjektivními potřebami
kladenými na informační systém, v němž účetnictví hraje významnou roli, i když
ne jedinou.
Šířce nabídky na trhu účetních programů, zdá se, neodpovídá veřejná diskuse
odborníků o požadavcích na obsahové (odborně účetní), uživatelské, technické,
bezpečnostní, legislativní a jiné vlastnosti účetních programů. Stejně tak tomu
neodpovídá skutečně systematické hodnocení konkrétních nabízených produktů na
trhu z hlediska těchto požadavků. Diskuse by se nesporně mohla stát další
pobídkou pro zdokonalování účetního softwaru, mimo jiné s ohledem na změny v
chápání účetnictví (jako souhrnu dat bez ohledu na formu) a v možnostech jeho
řešení nejen pomocí počítačů, ale i s využitím dalších moderních technických a
komunikačních prostředků.
9 1170 / darn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.