Co přináší nová ekonomika

Koncem června se v Praze tradičně konalo Východoevropské IT fórum, pořádané společností IDC. Již její podtitul "N...


Koncem června se v Praze tradičně konalo Východoevropské IT fórum, pořádané
společností IDC. Již její podtitul "Nová ekonomika ve východní Evropě"
napovídal, o čem bude řeč. Řečníci definovali, charakterizovali a předpovídali
budoucnost ekonomiky ve jménu nových principů a modelů, založených na
komunikaci a Internetu. Mluvilo se o internetové infrastruktuře, nových
obchodních modelech, investicích a rizikovém kapitálu. Probíraly se nutné
profesionální předpoklady manažerů, kteří budou chtít uspět v nových podmínkách.
Bylo to zajímavé a poučné. Proto se k hlavním momentům z této konference
vracíme i na stránkách Computerworldu. Jen se vtírá taková malá neodbytná
myšlenka: do jaké míry vlastně ten, kdo budoucnost předpovídá, ji vlastně
vytváří?
Vítejte na konferenci
Svět odborných konferencí má svá pravidla a rituály jako ostatně každá uzavřená
společnost. Vedle desítek vypitých šálků kávy a tlumených hlasů jsou to
především diskuze, které dodávají atmosféře konference ten správný tón.
Hloučky se tvoří nejen kolem přednášejících, ale i mezi samotnými návštěvníky.
Koneckonců kde se může za obvyklých okolností potkat šéf strojírenské firmy
třeba s kolegou z pekáren? Ani konference společnosti IDC nazvaná Eastern
European IT Forum 2000, která se věnovala nástupu tzv. nové ekonomiky v zemích
střední a východní Evropy, nebyla výjimkou. Témata přednášek byla lákavá
hovořilo se o nové ekonomice v praxi, o úloze Internetu ve střední a východní
Evropě a o potřebě a podobě nových podnikových strategií. V hloučcích
diskutujících se návštěvníci mísí s lektory, zástupci sponzorských firem a
novináři. Poslouchali jsme názory většiny zúčastněných a vybírali informace,
které by vám, našim čtenářům, přiblížily dění na konferenci a strategické
informace, které tam zazněly. Ty nejzajímavější se objeví v podobě článků v
Business Worldu, zde vám přinášíme názory z obou stran lektorského pultu od
přednášejících i posluchačů.
Otázky, které jsme položili návštěvníkům konference zněly:
Proč jste se rozhodl (a) navštívit tuto konferenci?
Splnila konference vaše očekávání?
Je pro vás téma nové ekonomiky aktuální?
Na konferencii som sa zúčastnila na pozvanie IT klubu, ktorý sa na Slovensku
popri Slovenskej asociácii pre elektronický obchod stáva výraznou silou,
snažiacou sa podporiť aktivity v oblasti legislatívy, výchovno-vzdelávacích
činností a spolupráce IT firiem.
Konferenciu (odhliadnuc od niekedy výrazne komerčného obsahu niektorých
prezentácií) považujem za prínos konečne sa nielen hovorí o "novej ekonomike",
ale sú aj prvé výsledky takéhoto prístupu. Pre mňa boli veími cenné kontakty z
prednášajúcimi aj účastníkmi, zaujímali ma predovšetkým skúsenosti okolitých
krajín s aplikáciou a vytváraním nových legislatívnych podmienok.
Inak, ak by som si pri každej prezentácii robila "čiarky" do zoznamu desiatich
základných princípov tzv. Ekonomiky Tretej vlny podía Alvina Tofflera tak vždy
zaznamenám aspoň polovicu princíp demasifikácie, prioritu poznania a vedomostí,
informácia ako najcennejšia hodnota, význam skracovania časových intervalov v
e-businesse, rešpektovanie vysokej diferencovanosti potrieb zákazníka a
podobne. Jednoducho minimálne účastníci tejto konferencie už žijú v období
Tretej vlny v informačnej spoločnosti, so všetkým, čo k nej patrí.
Konferenci jsem navštívil už proto, že základní informace o strategii dalšího
rozvoje IT jsou nutné pro podporu rozhodování v této oblasti. Musím uznat, že
konference splnila mé očekávání a že její téma pro nás rozhodně je aktuální.
Velice rychle se měnící prostředí si samozřejmě vynucuje i adekvátní fungování
orgánů státu. Jinak, řečeno slovy jednoho z představitelů odvětví IT, může
nastat situace, kdy si činitelé státní správy myslí, že něco řídí. Jsem
přesvědčen, že mí šéfové si toho jsou vědomi a dělají vše pro to, aby se státní
správa stala integrální součástí "Nové ekonomiky" tak, aby jejích výhod mohli
využívat všichni občané.
Nejsem pravděpodobně typický návštěvník této konference Adamovské strojírny se
zabývají vývojem, výrobou a prodejem archových ofsetových strojů. Jsme tedy
koncovými uživateli informačních technologií. Mým cílem na této konferenci bylo
seznámit se s trendy v oboru IT a elektronického obchodování v oblasti
business-to-business. Konference splnila má očekávání jen částečně předpokládal
jsem, že přednášky budou konkrétnější.
Pokud jde o třetí otázku, rád bych se vyjádřil poněkud konkrétněji. Nejlépe je
citovat knihu, kterou jsem nedávno četl "Marketing podle Kotlera", podle které
se podniky dělí na dvě skupiny: na ty, které zaniknou, a na ty, které se změní.
Naše společnost, patřící mezi tzv. tradiční firmy, prochází nyní
restrukturalizací. Její součástí je i změna v přístupu k IT a elektronickému
obchodování (B2B). Podle mého názoru není e-business jen o technologiích a
Internetu, dokonce to není ani o spolehlivosti, rychlosti, transparentnosti a
finanční úspoře v oblasti nákupu a prodeje zboží. E-business je o změně
přístupu lidí k podnikání. Je to o lidech.
Konferenci jsem se rozhodl navštívit, protože mne zaujala témata orientovaná
především na trendy a budoucnost v oblasti IT a také zaměření na celou oblast
východní Evropy, které se kryje se sférou mého zájmu. Konference má očekávání v
podstatě splnila.
Kombinace přednášek byla zvolena relativně vyváženě speciálně mne potěšila
možnost srovnání vizí se situací na trhu podle průzkumů IDC.
Ke třetí otázce: Společnost Minolta se v poslední době stále silněji orientuje
na prodej digitální techniky (především laserových tiskáren), a proto jsou pro
ni informace o směrech vývoje na trhu IT nezbytné. V dnešní době je vše v IT
natolik svázáno dohromady, že je třeba nové trendy velmi pozorně sledovat
abychom se jak po stránce produktové, tak především po stránce obchodní drželi
mezi předními značkami na trhu.
0 1907 / darn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.