Co přinese Y2K?

Ještě se ani nenarodil a kolika lidem již způsobil bezesné noci! Ano, mluvím o roku 2000 a očekávaných problémech s ...


Ještě se ani nenarodil a kolika lidem již způsobil bezesné noci! Ano, mluvím o
roku 2000 a očekávaných problémech s výpočetní technikou. Lidé se k "problému
Y2K" (jak je familiárně nazýván) staví různě: většině je to jedno a ti
zasvěcení kolísají v odhadu míry malérů, které mohou v důsledku přeměny
letopočtu nastat. Jisté je jen jedno jde o velké důsledky zdánlivě nevinného
rozhodnutí šetřit vzácnou paměť prvních počítačů.
Problémy provázejí počítače od jejich vzniku a samozřejmě je budou provázet i
nadále, neboť není lidské činnosti bez problémů. Popravdě řečeno, počítače již
svým založením přitahují komplikace velmi různorodé, hraničící leckdy až se
záhadami. Proč je potom tolik pozornosti věnováno zrovna Y2K? Známe příčinu a
řešení je ve většině případů spíše pracné než obtížné. Proč tedy taková
popularita?
Odpověď je prostá protože jde o problém globální. Něco takového tady prostě
ještě nebylo. I to je důvod, proč jsou prognózy bezprostředního vývoje po
kritickém datu formulovány velice opatrně a často se dost zásadně liší. Nicméně
katastrofické scénáře jsou v menšině většina analytiků se shoduje na tom, že
kritické systémy by měly změnu letopočtu ustát, potíže se čekají spíš u velkých
administrativních celků. Přeloženo do lidské řeči to znamená, že by nám neměla
na hlavu padat letadla častěji než obvykle, ale doporučuje se pozorněji
kontrolovat účty a bankovní výpisy, které po Novém roce přijdou, případně se
radši dohledávat těch, které z nějakých důvodů nedorazily.
Rok 2000 se obvykle navzdory logice spojuje s novým miléniem. Není to pravda,
ale hezky to zní to stačilo jako popud k tvorbě četných retrospektivních
rozhlasových a televizních pořadů, jakož i k sepsání mnoha článků v novinách a
časopisech. Ani my jsme nezůstali stranou a připravili jsme vám přílohu
nazvanou, s respektem k pravdě, Mýtus milénia.
Použili jsme příchod roku 2000 jako příležitost ke krátkému zastavení, jež nám
umožnilo ohlédnout se zpět (jak to všechno začalo), věnovali jsme pozornost Y2K
(pochopitelně) a také jsme zkusili nahlédnout do budoucnosti (kam to všechno
spěje). Výsledek vám předkládáme k zábavě i poučení.
9 3296 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.