Co říkali účastníci konference

Jako organizátory konference Business na Internetu nás pochopitelně zajímaly bezprostřední postřehy jejích účastník...


Jako organizátory konference Business na Internetu nás pochopitelně zajímaly
bezprostřední postřehy jejích účastníků. Ve foyeru Parkhotelu jsme proto
oslovili několik hostů a zeptali jsme se jich na jejich osobní dojmy z
dosavadního průběhu akce.
Josef Baumgartner, Siemens AG
Jaká přednáška se vám zatím nejvíc líbila?
Líbil se mi příspěvek pana Michala Čupy (SPT TELECOM) nazvaný Od
telekomunikačního operátora k informační společnosti. Podle mě obsahoval velice
realistické zhodnocení výhod, ale i nevýhod nových technologií. Přinesl také
velice konkrétní a fundovaná čísla a co se mi líbilo asi nejvíc, byla úvaha o
povinnosti poskytovatele telekomunikačních služeb určitým způsobem "osvětově"
působit na společnost. Objem prostředků věnovaných na poskytování
telekomunikačních služeb to není tisícina promile hrubého národního důchodu, to
jsou 2-3 %, tedy částka, která se už objevuje ve statistikách. A vyjdeme-li z
předpokladu, že majetek představuje v určitém smyslu i závazek vůči
společnosti, má tato myšlenka hluboké opodstatnění.
Je něco, co vám tady na konferenci vadilo?
Jediné, co mi vadí, je nedostatek mého vlastního času, ale to je můj problém.
Jinak jsem naprosto spokojený.
Takže vaše očekávání byla splněna?
Jednoznačně ano.
Ivana Slavíková, RadioMobil
Jaké jsou vaše první dojmy?
Po odborné stránce je konference velmi dobře připravena a já jsem se tady
dozvěděla řadu informací, které pro mě budou velice užitečné v mé práci (v
RadioMobilu pracuji jako webmaster pro Intranet a Internet) a rovněž po
organizační stránce je akce bezvadně zvládnutá.
A které příspěvky vás nejvíc zaujaly?
Určitě to byla přednáška Bezpečnost dat na Internetu od Martina Dobiáše z
Digital Equipmentu a další výborná věc byla Globální informační infrastruktura
od Jana Bělíka z IBM. Zajímavé přednášky připravili i Zbyněk Loebl (Právní
aspekty elektronického obchodu) a Jana Vandělíková (Názvy domén a ochranné
známky).
Tolik, pokud jde o pondělní program, dnes se mi mimořádně líbila přednáška
Technologie elektronické mikrokomerce od pana Henri Gourauda.
Mluvíte o konferenci moc hezky. To se příjemně poslouchá, přesto bych se
zeptala: Je něco, co byste zlepšila?
Samozřejmě, že úroveň příspěvků není a nemůže být vyrovnaná. Některé přednášky
byly velice formální a obsahovaly pouze údaje, které bych si mohla několika
kliknutími myši vyhledat na Internetu nebo najít v tabulkách. Považuji
například za zbytečné, podrobně a konkrétně hovořit o standardech či
přenosových rychlostech. To jsou věci, které pro uživatele nejsou až tak
důležité a navíc není problém si je v případě potřeby zjistit.
Jiří Novák, Chemapol Group
Co vás na konferenci nejvíc zaujalo?
V první řadě akce jako celek. I když člověk řadu z těch věcí zná a mnohé
informace pro něj také nejsou novinkou, obrovsky přínosné je slyšet ty věci v
ucelené formě. I když třeba nejste celou dobu konference v přednáškové
místnosti, máte výjimečnou šanci o problematice přemýšlet, konzultovat ji s
jinými. Po dva dny se pohybujete v určitém prostředí, které vám umožňuje
věnovat se věci naplno, nerozptylovat se ničím jiným.
Pokud jde o přednášky, vyzdvihl bych vystoupení pana Gourauda a také Ivo Musila
z Corpusu.
A je něco, co byste konferenci vytknul?
Jediné, co mi trochu vadí, je jistá nevyváženost vystoupení. Je mi samozřejmě
jasné, že je nesmírně složité připravit konferenci tak, aby úplně všichni
přednášející měli rovnoměrnou, odpovídající úroveň. Výsledek je vždycky
kompromisem možného. Možná by stálo za úvahu, rozdělit takovéto akce na ty,
které jsou určeny spíše laické, nebo řekněme uživatelské veřejnosti a na ty,
které jsou pro vysoce odbornou veřejnost. Takový ten mix úrovní je nepříjemný a
trpí tím i sami přednášející, kteří někdy nemohou za to, že se ocitli v
nesprávný čas na nesprávném místě. Ovšem v globále rozhodně konference splnila
svůj účel.
(jaf)
8 1368 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.