Co s varovnými spamy?

Ke spamům se neřadí pouze reklamní pošta. Zvláštní kapitolou nevyžádaných zpráv jsou dopisy varovné. Varovný sp...


Ke spamům se neřadí pouze reklamní pošta. Zvláštní kapitolou nevyžádaných zpráv
jsou dopisy varovné.
Varovný spam
Nedávno proběhla českým Internetem další vlna e-mailů upozorňujících na
"samospustitelný e-mail Win a holiday". Před časem jsem podobný spam sám dostal
a přestože nepochybuji o dobrých úmyslech odesílatele, předpokládám, že si
následně musel přečíst řadu ironických připomínek od jiných adresátů.
Mnoho uživatelů Internetu si není jisto, zda při otevření e-mailu může dojít ke
spuštění nějakého programu. Vždy je poněkud ošidné tvrdit, že něco je nemožné,
je však každopádně nutno dávat pozor na termíny. E-mail, tedy text, nemůže
působit destruktivně, ale jiné to je s otevřením či spuštěním příloh. Varovné
spamy tedy obvykle varují před fiktivním nebezpečím samy jsou však přitom z
jiných důvodů nebezpečné.
Proč?
"Obyčejný" spam je prostě elektronický reklamní leták. Odkud však pocházejí
spamy varovné a jaký je jejich smysl? Příčiny rozesílání takových zpráv mohou
být následující:
lNěkdo se snaží způsobit geometrický nárůst počtu zpráv v nějaké síti. Setkal
jsem se s podobným problémem při komunikaci s programem ICQ, který se
explozivně rozvíjí a je tedy možné, že konkurence se snaží dělat problémy firmě
Mirabilis/AOL.
lNěkdo se snaží získat informace o příjemci spamu a o jeho kontaktech.
Zdatnější spammeři mohou sledovat další větve (resend) takovýchto e-mailů se
všemi důsledky.
Co dělat?
Co tedy dělat v situaci, kdy dostanu varovný spam? Je to v podstatě jednoduché.
Nejdůležitější je obrátit se na toho, od koho jsem takový spam dostal s dotazem
na jeho zdroj.
V zásadě mohou nastat tyto možnosti:
lOdesílatel se neozve, nebo mu nelze doručit zprávu. Znamená to, že spam mi byl
zaslán přímo od zdroje, čili z fiktivní adresy. V dnešní době existuje např.
celá řada nabídek bezplatných webových mailerů, a pokud uvedete nepravdivé
údaje o své osobě, rozešlete spam a bezprostředně adresu zrušíte, běžný
uživatel vaši identitu žádným způsobem nezjistí.
lOdesílatel mi sdělí, že varovný e-mail dostal od někoho jiného. Pak se celý
postup posune o jednu osobu zpět. Tato možnost je nejpravděpodobnější, protože
všechny varovné spamy, které jsem doposud dostal, byly odeslány "skutečnými"
osobami a bylo možno se s nimi spojit. Odesílatelé byli součástí řetězce, který
má charakter známých pyramidových her a v dobré víře ve hře pokračovali.
lOdesílatel mi sdělí, že varovný e-mail vytvořil on a má k tomu vážný důvod.
Troufám si tvrdit, že tato možnost je velmi nepravděpodobná.
Pokaždé, když se setkáte s požadavkem druhé strany na rozesílání hromadné
korespondence, je nejlepší obrátit směr toku zpráv zpět do zdrojového bodu a
požadovat vysvětlení. Zabránit příjmu spamu přímo z fiktivní adresy je obtížné,
ale zpětný dotaz vám umožní zjistit, zda se o tuto možnost vůbec jedná.
V převážné většině případů tak budete alespoň ušetřeni dalších zpráv od vašich
známých, kteří vás chtěli v dobré víře varovat. Před rozesláním příštího spamu
pravděpodobně sami nejprve provedou zpětný dotaz a množství nevyžádaných zpráv
bloudících Internetem se alespoň o něco sníží.
8 1331 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.