Co se skrývá pod kapotou analogových a digitálních kopírek

S kopírkami je to podobné jako s laserovými tiskárnami jedná se o poměrně složité zařízení, ale pokud jste obezná...


S kopírkami je to podobné jako s laserovými tiskárnami jedná se o poměrně
složité zařízení, ale pokud jste obeznámeni se základními principy jeho
činnosti, můžete vlastními silami zvládnout nejen údržbu, ale i řadu drobných
oprav. Modely jednotlivých firem se samozřemě liší v provedení i v použitých
technologiích, základní principy práce jsou však ve většině případů stejné.
Nahlédněme tedy zlehka pod kapotu průměrného stroje ...
Analogová kopírka
Poté, co položíte předlohu na sklo kopírky a zmáčknete tlačítko pro kopírování,
stane se následující:
Expoziční lampa osvítí předlohu a světelnou informaci přenese prostřednictvím
soustavy zrcadel na fotocitlivý válec. Současně je do přístroje vtažen čistý
list papíru ze zásobníku.
Povrch fotocitlivého válce je nabit kladným elektrickým nábojem prostřednictvím
tzv. nabíjecí korony a je připraven přijmout světelnou informaci o dokumentu.
Světlo dopadá na otáčející se válec a vytváří na něm obraz dokumentu v místě,
kde byla na originálu černá barva, se povrch válce světlem vybije a na těchto
místech se vzápětí usazuje kladně nabitý toner dodávaný z cartridge.
Z nabitého válce se pak inkoust přenáší na papír za pomoci tzv. přenosové
korony. Zatímco válec s inkoustem je nabit kladně, přenosová korona vytváří
záporný náboj, díky němuž je inkoust z válce přitahován na papír probíhající
mezi válcem a přenosovou koronou.
Fotocitlivý válec je následně očištěn od zbytkového toneru. Papír s inkoustem
pak putuje do fixační jednotky, kde je inkoust fixován na papír prostřednictvím
tepla, tlaku a silikonového oleje.
Digitální kopírka
Princip vlastního tisku je u digitální kopírky obdobný analogovému stroji,
rozdíl je však ve zpracování předlohy. Součástí digitální kopírky je totiž
skener, který rozloží obraz předlohy na jednotlivé body a v této formě jej
uloží do paměti v kopírce. Při vícenásobném kopírování je pak předloha brána
přímo z paměti a nemusí být znovu skenována. Tím se šetří mechanické součásti
kopírky, energie potřebná na pořízení většího množství kopií a v neposlední
řadě také čas.
Na stejném principu funguje i barevné kopírování. Pro barevný tisk se obrázek
standardně rozkládá do barev systému CMYK, tedy na azurovou, purpurovou, žlutou
a případně ještě černou barvu. Pro jejich postupné nanesení na papír jsou
principiálně možné dva přístupy: Může se použít pouze jeden válec, přes který
projde papír vícekrát, a při každém průchodu se natiskne jedna barva. Druhou
možností je průchod papíru přes více válců za sebou každý z nich přitom tiskne
jinou barvu.
Výraznou výhodou digitálních kopírek oproti analogovým je skutečnost, že díky
digitálnímu zpracování obrazu tyto stroje lépe zvládají odstupňování přechodů
mezi barvami a vykreslování odstínů šedi u černobílých předloh. Jsou tedy
jednoznačně lepší pro kopírování umělecké grafiky nebo fotografií.
S digitalizovanou předlohou se také lépe pracuje při zvětšování nebo
zmenšování. Zatímco u analogových kopírek lze obvykle dosáhnout maximálního
zvětšení na 200 %, u digitálních kopírek může být zvětšení daleko výraznější
vyřaduje to ovšem dobrý software pro dopočítávání nových bodů, jinak budou
tenké linie (např. rukou psaný text) roztřesené.
Přes všechny tyto výhody však stále existuje dobrý důvod, proč analogové
kopírky na trhu zatím převládají nad digitálními jsou jím náklady na kopii,
které jsou u digitálních strojů výrazně vyšší, a to i přesto, že k analogové
kopírce je uživatel zpravidla nucen dokupovat daleko častěji náhradní díly a
spotřební materiál.
9 2147 / Mafn

Schéma analogové kopírky
1. Kolečka pro posun papíru jsou vyrobena z měkké gumy a jejich úkolem je
vytáhnout papír ze zásobníku a postrčit ho k podávacímu válečku. Z pohledu
údržby se jedná o spotřební materiál.
2. Podávací váleček váleček z měkké gumy, jehož úkolem je synchronizovat
zavedení papíru pod fotocitlivý válec ve správný okamžik.
3. Nabíjecí korona jejím základem je tenký drát, který nabíjí fotocitlivý
válec. Tento drátek je upevněn v rámečku z lehkého kovu. Podle velikosti náboje
produkovaného nabíjecí koronou se mění citlivost válce. Vlastní drátek a k němu
příslušející izolátory jsou chápány jako spotřební materiál.
4. Expoziční lampa wolfram-halogenová lampa. Patří mezi spotřební materiál.
5. Fotocitlivý válec hliníkový válec pokrytý vrstvičkou citlivou na světlo a
elektrický náboj. Je chápán jako spotřební materiál.
6. Cartridge s tonerem a vývojkou modulární jednotka obsahující ve většině
případů náplň sestávající ze dvou složek toneru a vývojky. Toner je jemnozrnná
barevná hmota, která nenese prakticky žádný elektrický nebo magnetický náboj.
Vývojka slouží jako médium pro přenos toneru na elektromagnetickém principu je
tvořena jemným železným nebo feromagnetickým práškem. Obě složky mohou být v
cartridgi uloženy separátně, jiným řešením je jejich kombinace v rámci jedné
náplně. Vývojka i toner představují spotřební materiál.
7. Přenosová korona další tenký drát upevněný v rámečku z lehkého kovu, který
svým nábojem přetahuje toner z válce na papír. Současně zajišťuje oddělení
papíru od válce a jeho nasměrování k dalšímu zpracování. Stejně jako v případě
nabíjecí korony patří drátek a k němu příslušející izolátory mezi spotřební
materiál.
8. Čistící jednotka modulární jednotka, jejímž úkolem je mechanicky odstraňit
zbytky toneru, které zůstaly na fotocitlivém válci po předchozí kopii. Základní
součástí je pružná silikonová lamela, která je ve fyzickém kontaktu s válcem a
stírá z něj zbytky toneru. Tato lamela patří mezi spotřební materiál.
9. Transportér subsystém pro dopravu papíru, který přenáší stránky s naneseným
ale dosud nezafixovaným tonerem k dalšímu zpracování. Základ tvoří gumové pásy,
které jsou spotřebním materiálem.
10. Fixační jednotka zařízení, které fixuje toner na papíře. Sestává obvykle ze
dvou válců, mezi nimiž prochází papír. Vzájemná poloha válců je seřízena tak,
aby na sebe tlači-ly přesně definovanou silou. Horní z dvojice válců je
zahříván na vysokou teplotu. Často se navíc mezi válce ještě přivádí silikonový
olej. Teplota horního válce je řízena wolfram-halogenovou lampou, která je
obdobou expoziční lampy. Horní válec je tvrdý, potažený lehce čistitelnou
vrstvou silikonu nebo teflonu. Dolní válec není zahříván a je pokryt vrst-vou
pružného silikonu. Všechny zmíněné součásti jsou přitom zahrnovány mezi
spotřební materiál.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.