Co se skrývá za obrazem monitoru?

Řada uživatelů počítačů prosedí před monitorem každý den několik hodin. U mnohých z nich to také zanechá časem...


Řada uživatelů počítačů prosedí před monitorem každý den několik hodin. U
mnohých z nich to také zanechá časem stopy na jejich zraku. Platí jednoduché
pravidlo: čím lepší monitor, tím méně oči trpí. Nic nového pod sluncem. Pojďme
se společně podívat dnešním monitorům trochu na zoubek.
Movitější uživatelé se vydají koupit kvalitní monitor či přímo LCD displej, ti
méně movití začnou přemýšlet, jestli by s tím nešlo něco udělat i bez
investování tisíců korun do nového zařízení. Pro zlepšení obrazu často stačí
optimálně nastavit jednotlivé parametry zobrazení. Jen je třeba vědět, co který
z nich znamená a jaké jsou jejich hraniční hodnoty pro použitý monitor.

Pohled do útrob
Uvnitř každého CRT monitoru je katodová trubice, na jejímž jednom konci se
nachází elektronové dělo a na druhém konci je umístěno stínítko pokryté
luminoforem. Elektronový paprsek je emitován z elektronového děla a dopadá na
luminofor na stínítku. Luminofor na chvíli vyzáří viditelné světlo, které
projde skleněnou stěnou katodové trubice a je následně zachyceno na sítnici
našich očí. Pokud by elektronový paprsek dopadal stále na stejné místo na
stínítku, moc bychom toho neviděli. Proto se elektronový paprsek v katodové
trubici periodicky vychyluje soustavou elektrických polí horizontálně i
vertikálně. Tak jsou postupně osvětleny všechny body stínítka a my
zaregistrujeme na monitoru obrázek. Aby ošálil lidské oko, musí se osvětlovat
luminofor na stínítku několikrát za sekundu. Elektronový paprsek sebou musí
tedy pěkně mrskat. Čím lepší monitor, tím lepší ošálení lidského oka a tedy tím
stabilnější obraz. Klíčem k němu je vysoká obnovovací frekvence monitoru.

Trocha parametrů
U každého CRT monitoru bývá uvedena řada parametrů, ze kterých lze usoudit na
jeho kvality. Pojďme se společně podívat na nejdůležitější pojmy z této oblasti.
lDCF (dot clock frequency) počet tiků, které generuje grafická karta a předává
je monitoru. Dalo by se také říci, že monitor "žije" v tomto rytmu. Udává se v
MHz. lHSF (horizontal sync frequency) počet řádků, které monitor dokáže
vykreslit na stínítku za sekundu. Výrobci monitorů obvykle uvádějí rozsah
hodnot, kterých může HSF nabývat. Udává se v kHz. lVSF (vertical sync
frequency) číslo, které udává, kolikrát za sekundu elektronový paprsek projde
stejným místem. Výrobci monitorů uvádějí rozsah hodnot, kterých může VSF
nabývat. Udává se v Hz. lHFL (horizontal frame lenght) počet tiků potřebných k
tomu, aby elektronový paprsek vykreslil jednu řádku bodů na stínítku. To
zahrnuje i neaktivní okraje nalevo a napravo od viditelného okraje obrazu. lVFL
(vertical frame length) počet řádek, ze kterých se skládá celý snímek
zobrazovaný na monitoru. To zahrnuje i neaktivní okraje nad a pod viditelným
obrazem na monitoru. lHR (horizontal resolution) počet logických bodů (pixelů)
zobrazovaných na monitoru v horizontálním směru. Nazývá se též horizontální
rozlišení. lVR (vertical resolution) počet logických bodů (pixelů)
zobrazovaných na monitoru ve vertikálním směru. Nazývá se též vertikální
rozlišení. lRR (refresh rate) obnovovací frekvence obrazu na monitoru. Je to
vlastně aktuální hodnota VSF pro daný videomód monitoru. Uvádí se v Hz.
Obnovovací frekvenci můžeme spočítat podle následujícího vzorce: RR = DCF /
(HFL * VFL). Všimněte si, že hodnoty ve jmenovateli mají vyšší hodnoty, než
jsou prosté hodnoty horizontálního a vertikálního rozlišení. To je způsobeno
tím, že musíme nějaký čas vyhradit na horizontální a vertikální synchronizační
pulzy, které se právě ukrývají v neviditelných okrajích snímku vykreslovaného
na monitoru. K vytvoření lepší představy, v jakém vztahu k sobě jsou zavedené
veličiny, slouží obrázek zobrazující body HR, SH1, SH2 a HFL na této stránce.

Závěr
Monitor je v podstatě jen velmi "hloupé" zařízení, které interpretuje signály
vysílané z grafické karty. Grafická karta tak může monitor velmi dobře ovládat.
Praxe je taková, že grafickou kartu nastavíme pro určité hodnoty DCF, (H/V)FL,
(H/V)R, S(H/V)1 a S(H/V)2 a na monitoru se zobrazí požadovaný videomód s
příslušnou obnovovací frekvencí. Vlastní způsob nastavení uvedených hodnot pro
grafickou kartu je již závislý na použitém operačním systému.
0 3324 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.