Co si myslíte o ...?

Co si myslíte o dosavadních krocích zodpovědných orgánů v oblasti podpory informačních technologií? V dnešní dob


Co si myslíte o dosavadních krocích zodpovědných orgánů v oblasti podpory
informačních technologií?
V dnešní době je moderní a populární být pesimistický a negativistický. Proto
se pokusím naopak odpovědět konstruktivně. Jsem velmi rád, že vláda premiéra
Zemana informační a komunikační technologie neignoruje, jako to činila většina
vlád předchozích. Je skvělé, že na zakázku této vlády připravila skupina
odborníků základní dokument o cestě České republiky do informační společnosti a
vláda tento dokument schválením přijala za svůj program v této oblasti. Tento
dokument je samozřejmě veřejný a každý si ho může přečíst na www.usiscr.cz.
Mnohem horší je to však s naplňováním obsahu státní informační politiky v
praxi, protože od jejího schválení uběhl další rok a teprve nyní je finalizován
tzv. akční plán realizace, který obsahuje všechny základní projekty v této
oblasti včetně termínů jejich realizace. Nyní s nadějí, ale též trochu s
obavami očekávám, zda bude akční plán schválen a jaké mu budou přiděleny
prostředky ze státního rozpočtu.
Co považujete za nejpalčivější problémy v oblasti informatizace státní správy?
Největší problém vidím v tom, že zatímco Evropská unie má podporu informačních
a komunikačních technologií (ICT) přímo z nejvyšších míst (např. iniciativa
eEurope vychází přímo od nejvyššího představitele Evropské komise pana
Prodiho), u nás podpora od politických špiček chybí. Přímo osudovým příkladem
této "nepodpory ICT" bylo, když se těsně po úspěšném přechodu do roku 2000 v
jedné z televizních debat premiér Zeman a předseda poslanecké sněmovny Klaus
shodli na tom, že "problém roku 2000 vlastně neexistoval, že si ho vymyslely
počítačové firmy, aby vydělaly více peněz."
Když srovnáte naši situaci se stavem v okolních zemích, jsme na tom opravdu tak
špatně?
Nedomnívám se, že jsme na tom "tak špatně". Jsem přesvědčen, že nám opět ujíždí
vlak. Právě vyjel z nádraží, ale každým měsícem žabomyších válek na politické
scéně nám ujede o pořádný kus. Za rok či dva nám zbydou jen oči pro pláč.
Jinými slovy nejsem pesimista, ale s podporou rozvoje informační společnosti je
třeba začít hned teď, protože už včera bylo pozdě. Jako malé středoevropské
zemi, s minimem nerostných surovin a jiného bohatství, nám nezbývá, než vyvážet
práci a intelektuální potenciál našich občanů. Musíme se tedy postarat o to,
aby občané byli informačně gramotní, aby měli přístup k informacím na Internetu
a aby zde existoval dostatek pracovních příležitostí pro vysoce kvalifikované
pracovní síly. Pokud dokážeme vytvořit zajímavé podmínky pro mezinárodní
investory v oblasti high-tech průmyslu, máme možnost se stát "Irskem východní
Evropy". Pokud však budeme dále otálet, kvalifikované síly vycestují do
zahraničí a my se staneme zemí konzumentů s nízkou kvalifikací. Pak už skutečně
nezbude než být pesimista.
Co si myslíte o dosavadních krocích zodpovědných orgánů v oblasti podpory
informačních technologií?
Mám takový pocit, že kroky zodpovědných orgánů byly zatím velmi nesystematické
a pomalé. Jistě si všichni vzpomeneme, s jakou slávou byl založen Úřad pro
státní informační systém. Jeden úřad navíc však nevyřeší problém implementace
IT ve státní správě. Musí existovat politická vůle na všech úrovních využít
informační technologie tak, aby sloužily občanům. IT totiž nasazujeme ve státní
správě proto, abychom usnadnili život občanovi. Aby občan nemusel běhat od
úřadu k úřadu a shánět různé více či méně potřebné doklady a formuláře. Vždyť
si nakonec tyto služby platí v podobě daní. Pokud si to naše politická
reprezentace neuvědomí, příliš daleko se nedostaneme. Ale podpora IT není jenom
ve spojitosti se státní správou. Nepomohla by například možnost odpisu z daní
fyzických osob při nákupu počítače do domácnosti? A určitě by se dalo přijít i
na další způsoby, jak podpořit rozvoj IT u nás. Najde se však ona politická
vůle?
Co považujete za nejpalčivější problémy v oblasti informatizace státní správy?
Asi, kromě již výše popsaného, nedostatečnou celkovou koncepci. Vypadá to, že
si jednotlivé resorty hrají na svém vlastním písečku a není nikdo, kdo by tyto
akce koordinoval tak, aby z toho vznikl celek, který bude spolehlivě sloužit
nám, občanům. Nikdo se na implementaci IT ve státní správě nepodívá z pohledu
uživatele (občana). Vždyť je to vlastně jednoduché. Člověk se narodí, potřebuje
rodný list, je mu 15 let, potřebuje občanský průkaz, popřípadě pas, je mu 18,
potřebuje řidičský průkaz, ožení se, potřebuje oddací list atd. Tohle vše by
mělo být občanovi dostupné na jednom místě. To však nikdy nebude, pokud si
např. jeden resort udělá agendu řidičských průkazů, další občanských průkazů,
jiný zase sociálních dávek. A to je strašně nekoncepční, nepružné a hrozně
drahé.
Když srovnáte naši situaci se stavem v okolních zemích, jsme na tom opravdu tak
špatně?
Já si osobně myslím, že na tom tak špatně zase nejsme. Ale nejsme na tom ani
dobře. Je tady trochu tendence nakoupit hardware s tím, že "to pak k něčemu
použijeme." V minulosti jsme byli nuceni si vždy nějak poradit, něco udělat na
koleně, a ono to bohužel přežívá i dnes, a dokonce v oblasti IT. Většina firem
a sektorů státní správy má velká oddělení IT, kde stále přežívá myšlenka
"udělej si sám". Je to však velmi nedokonalé a hrozně nákladné. Já přece ve
firmě, která se zabývá informačními technologiemi, nebudu mít oddělení
stravování, které mi bude pro zaměstnance připravovat 3 jídla denně. Když tomu
nerozumím, tak si najmu firmu, která to pro mě bude dělat. Nakonec to vyjde i o
mnoho levněji. Myslím si, že až začneme přemýšlet více koncepčně a začneme lépe
hospodařit, tak na tom budeme zase trochu lépe. A to bychom si asi přáli
všichni.
0 1045 / ramn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.