Co společnosti opravdu žádají od IT oddělení?

Společnosti a jejich výkonné vedení často nerozumějí tomu, co IT oddělení jejich organizaci přináší. Co horšího...


Společnosti a jejich výkonné vedení často nerozumějí tomu, co IT oddělení
jejich organizaci přináší. Co horšího, často to nejsou schopni objasnit sami
sobě ani samotní šéfové podnikových informatik (CIO). Povětšinou soudí, že
vedení společnosti a provozní management rozumějí tomu, jak důležité je IT
oddělení pro úspěch firmy. Jsou ovšem na omylu.
Pravda je taková, že práce IT se často posuzuje podle toho, jak intenzivně je
ostatními odděleními využívána. Například, pokud viceprezident pro služby
zákazníkům sdělí výkonnému řediteli, že IT užitečně přispělo k chodu firmy,
soudí tak například podle zdokonalení reakčních časů v call centrech či z
četnosti zpětného volání. To je dobré hodnocení pro tuto chvíli, ale ví tento
viceprezident opravdu, čím k tomu IT přispělo? V tomto příkladu je IT oddělení
hodnoceno na základě provozu zákaznické služby. CIO zde musí pochopit, jak
vyvolanou spokojenost udržet, a zároveň stanovit, zda se tento stav dá ještě
zdokonalit. První krok představuje pochopení podnikatelské hodnoty, kterou váš
podnik připisuje IT. Pokud si nejste jisti, jak je IT hodnota ve vaší firmě
definována nebo jaké faktory budou smysluplné v budoucnosti, nemůžete vědět, co
společnost od vašeho oddělení žádá dnes a co bude žádat v budoucnosti.
Také potřebujete rozumět podnikatelské hodnotě, již společnost na IT klade ne
té, kterou byste chtěli, ale té, co je aktuální. Podnikatelská hodnota IT
vychází ze závislosti organizace na výkonu IT při plnění podnikových strategií.
Musíte být schopni tuto hodnotu přesně určit. Objevili jsme, že společnosti
spadají do jedné z těchto čtyř kategorií:
Účastníci: Závislost vaší společnosti i přínos IT jsou nízké. IT oddělení
představuje do určité míry nezbytnost, ale není shledáváno jako kritická složka
úspěchu podniku.
Kandidát na outsourcing: Váš CEO přikládá IT velký význam z hlediska plnění
podnikové strategie, ale skutečný přínos IT je nízký. Někdo jiný by to mohl
udělat levněji.
Uspokojuji zákazníka: Přínos IT je velký, ale závislost úspěchu podnikové
strategie na něm nízká. Zde IT oddělení reprezentuje týmového hráče s
dostatečnými schopnostmi. Zástupci IT vidí do podnikových pravidel hry, a proto
vědí, co mohou očekávat, a vše potřebné uspokojivě vykonávají.
Strategický partner: Nejvyšší úroveň obojího, tj. přínosu i závislosti,
existuje, když se IT kromě plnění pravidel i aktivně podílí na jejich tvorbě.
Je důležité si uvědomit, že žádná z těchto kategorií není správná, nebo chybná,
dobrá, nebo špatná. Objem hodnot, jež IT vytváří, vychází z volby, která je
unikátní pro každý podnik. IT oddělení uvnitř firem musejí pochopit, že stejně
jako externí dodavatelé i oni musejí pracovat na kultivaci zákaznické
spokojenosti. Klíčem k tomu je pochopení zákaznických očekávání. Pro oddělení
IT to znamená, že musí chápat, kde se v dané organizaci nacházejí. CIO a
klíčoví členové IT oddělení musejí znát cenu faktorů, jež společnost hodnotí
práci jejich oddělení. Porozumění individuální závislosti společnosti na IT a
přínosu vašeho oddělení vám umožní určit, jak blízko jste při doručování těchto
hodnot. Také vám to pomůže umístit své oddělení na pozici strategického
partnera při tvorbě podnikového úspěchu.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.