Co umí Astra SiteTest?

SiteTest od společnosti Mercury Interactive je zajímavý program, který může být užitečný zejména pro vývojáře we...


SiteTest od společnosti Mercury Interactive je zajímavý program, který může být
užitečný zejména pro vývojáře webových aplikací. Program umožňuje simulovat
reálnou zátěž serveru a pomáhá tak odhalit slabá místa systému ještě před jeho
nasazením do praktického života.
Práce s celým systémem sestává ze 3 základních činností, kterým odpovídají i
jednotlivé moduly programu. Nejprve je potřeba pomocí Web Vuser Generatoru
vygenerovat scénáře, kterými se bude řídit simulovaný přístup k serveru. Scénář
obvykle vygenerujeme tak, že v prohlížeči procházíme jednotlivými stránkami
aplikace a SiteTest si naše kroky zaznamenává. Za zmínku stojí, že program si
poradí i s vyplňováním formulářů, cookies a komunikací pomocí protokolu HTTPS
(zabezpečená verze HTTP pracující nad SSL).
Při vytváření scénářů máme poměrně bohaté možnosti. Můžeme volit počet
uživatelů, rychlost jejich odezvy a další parametry.
Hlavní část programu Controller umožňuje vytvořené scénáře modifikovat a
spouštět. Na jednom počítači může být simulována činnost maximálně 50
uživatelů. Pro každého uživatele se spustí samostatná aplikace, která vysílá
požadavky na WWW server. Vzhledem k tomu, že 1 uživatel zabere v paměti téměř 1
MB, je zapotřebí vybavit testovací stanici dostatečným množstvím paměti RAM.
Pro každý požadavek vznesený na server se eviduje doba potřebná pro jeho
vyřízení.
Takto získané údaje lze analyzovat v modulu Analysis. Kromě možnosti grafického
znázornění průběhu testování zátěže (viz obrázek) lze vygenerovat protokoly o
průběhu testování. Výsledky jednotlivých testů můžeme ukládat do souboru a
porovnávat je mezi sebou. Snadno tak zjistíme, zda změna v aplikaci nebo
konfiguraci serveru přinesla kýžené zvýšení výkonu a zkrácení doby odezvy.
Astra SiteTest je užitečný program, i když bohužel trpí několika mouchami,
které poněkud kazí celkový dojem. Není se čemu divit, vždyť se jedná o verzi
1.0. Pokud však autoři v další verzi vylepší uživatelské rozhraní a sníží
paměťovou náročnost jednotlivých procesů simulujících uživatele, mají se
vývojáři na co těšit. Nestane se pak, že široce avizovaný server nebude po svém
zpřístupnění dostupný právě kvůli přetížení, vyvolanému zájmem uživatelů.
Automatická simulace reálného provozu dovoluje optimálně doladit softwarovou i
hardwarovou konfiguraci serveru s mnohem nižšími náklady než při testování
skutečnými uživateli. A to už nemluvíme o zisku, jenž přinese již od počátku
stabilní aplikace, kterou nezhroutí pár desítek simultánně pracujících
uživatelů.
8 0581 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.