Co vám mohou nabídnout

O videokonferencích se v posledních čtyřech až pěti letech poměrně hodně mluví a píše, k jejich většímu rozš...


O videokonferencích se v posledních čtyřech až pěti letech poměrně hodně mluví
a
píše, k jejich většímu rozšíření však dochází až nyní. Nové produkty, jež se
objevují na trhu, se již vyrovnají s řadou problémů, které měli jejich
předchůdci, a nabízejí některé nové příjemné vlastnosti.
Prvním problémem, se kterým se uživatelé často setkávali, bylo zajištění
spojení několika rozdílných systémů. Podstatou videokonference je komunikace,
ale mnoho původních firemních systémů není připojeno k sítím IP, a proto je
pravděpodobné, že se uživatel octne v situaci, kdy bude potřebovat překlad dat
pro spojení s dalšími sítěmi. Pokud je potřeba videokonferenci propojit do
infrastruktury pomocí ISDN a IP, pak je nutno použít příslušné gatewaye
(komunikační brány pro přístup do sítě). Těch je na trhu poměrně široká škála.
K předním výrobcům gatewayí patří společnost RadVision, která nabízí řadu
různých modelů pro nejrůznější požadavky na typy připojení a rychlost
přenášených dat. Konkrétně se jedná např. o gatewaye zajišťující komunikaci
mezi IP sítí a sítí PSTN/ISDN (rozhraní BRI, PRI) a protokoly H.323 a H 320.
Lze konstatovat, že situace, kdy je propojení nových a původních "klasických"
systémů neřešitelné, se stává podstatně méně pravděpodobnou.

Plánování
Některé firmy jsou nuceny používat k videokonferenci velmi omezené sdílené
zdroje, a tak vyžadují systém rezervací, který jim naplánuje volnou kapacitu v
jedné místnosti nebo mezi více zúčastněnými body. Dodavatelé koncových bodů a
MCU (multipoint control unit) nabízejí některé plánovací nástroje, které do
určité míry mohou splnit požadavky vaší firmy. Externí produkty, například
Orchestra od Collaborative Systems, VC Wizard od MagicSoftu a Global Schedule
od Global Scheduling Solutions, nabízejí vhodné vlastnosti. K těm patří
například automatické upozorňování skupiny uživatelů na plánovanou
videokonferenci, přednastavení odpovídajících parametrů sítě, účtování apod.
Optimalizace
Jakmile máte položen základ pro skupinovou videokonferenci, začnete asi
uvažovat o některých možnostech optimalizace. Například aktivací výběrového
vysílání IP (IP multicast) a použitím inteligentních klientů docílíte toho, aby
síť efektivně podporovala vícecestné konference, aniž by bylo nutné přidávat
MCU. Při použití IP multicastingu za účelem provozu vícebodové videokonference
posílá každý klient do multicastové skupiny pouze jeden tok paketů a všechny
stanice, zapojené v relaci, tyto pakety obdrží. Použijete-li toto schéma,
zabraná šířka pásma bude menší než v případě, kdy koncový bod nebo MCU odešle
kopie stejného paketu každému příjemci (v dané skupině). Další vlastností druhé
generace produktů, která je nyní na trhu, například ViewStation FX od Polycomu,
je možnost integrace videokonference se systémy streaming media. Tato kombinace
umožňuje vysílat videokonferenci z kodeku prostřednictvím streaming media
serveru velkému počtu vzdálených diváků, nebo umožňuje snadno archivovat
videokonferenci na tomto serveru k pozdějšímu využití. K uživatelům
Ačkoli jde spíše o výjimku, která potvrzuje pravidlo, je třeba říci, že u
velkých společností poskytujících finanční služby se videokonference stávají
nedílnou součástí jejich firemní kultury. V dnešní době tyto firmy začínají
zavádět podporu videkonference do desktopů. V případě rozhraní USB (Universal
Serial Bus) je nastavení videokamery otázkou několika minut, na rozdíl od
dřívějších desktopových produktů, kde bylo nutné nejprve otevřít PC a
instalovat kartu. Finančně výhodné webové kamery ovšem přesouvají veškerou
zátěž komprese video a audio dat na hostitelský počítač.
Kamery vybavené dodatečným hardwarem, které jsou navrženy speciálně pro účely
videokonference, například Polycom ViaVideo nebo Vcon Vigo, však dosahují
podstatně lepších výsledků. Důležitá je možnost volby. A ta v současné době již
existuje.

Videokonference šetří čas i peníze
Pokud se vaše firma rozhodla snížit rozpočet na cestovné nebo vlivem loňských
teroristických útoků vaši zaměstnanci odmítají cestovat letadlem, můžete
uvažovat o alternativním způsobu vedení porad s kolegy ve vzdálených
destinacích prostřednictvím videokonference. V následujícím textu se zaměříme
na nezbytné předpoklady pro provozování videokonferenčního systému.
A začněme u komunikačního kanálu. Videokonference dokáže využít existující
veřejnou telefonní síť, privátní síť IP nebo internet. Cílová šířka pásma pro
interaktivní videokomunikaci se pohybuje v rozmezí přenosových rychlostí 300
Kb/s až 400 Kb/s na jeden tok dat ke koncové stanici. To zahrnuje přenos videa,
zvuku i řízení přenosu. Protokol H.323 nevyžaduje, aby dva koncové body
(případně více koncových bodů) v průběhu jedné relace odesílaly data stejnou
rychlostí, jakou je přijímají. Méně výkonný koncový bod může například zvládat
kódování při rychlosti 100 Kb/s, ale protože dekódování klade menší nároky na
výkon procesoru, může zpracovávat datový tok videa při rychlosti 300 Kb/s.
Přesto standardně platí předpoklad, že šířka pásma pro videokonferenci je
symetrická. V plně duplexních sítích, jako jsou ISDN, Ethernet, ATM, a v TDM
(time division multiplex) sítích je kapacita vyjádřena šířkou pásma v jednom
směru, ačkoli stejná šířka pásma je k dispozici i v opačném směru toku dat. Než
začnete plánovat videokonferenci, je nutné, abyste si předběžně spočítali,
kolik současně běžících (paralelních) relací musí vaše síť podporovat. Potom je
třeba zjistit, jestli vaše síť má požadovanou šířku pásma mezi koncovými body.
Linka T1 například nabízí přenosovou kapacitu 1,5 Mb/s v každém směru, proto má
její uživatel k dispozici dostatečnou šířku pásma pro dvě videokonference s
přenosem 512 Kb/s, nebo pro tři videokonference s přenosem 384 Kb/s, v
závislosti na objemu dalších toků dat v síti. Linka E1 poskytuje kapacitu
třiceti hlasových 64Kb/s kanálů a dvou řídicích, celkově tedy 2 Mb/s. Tomu
odpovídá i počet videokonferencí, které přes ni lze provozovat tedy tři s
kapacitou 512 Kb/s a až pět s kapacitou 384 Kb/s.
Při přípravě na provozování videokonference byste také měli ověřit, jestli máte
ve všech segmentech sítě LAN, kde předpokládáte provoz videokonference, 10/100
přepínaný Ethernet. Šířka pásma pro vícebodovou konferenci (kde se tři nebo
více stanic může vzájemně vidět a poslouchat) je třeba vypočítat separátně od
dvoubodových relací. Vícebodové připojení lze uskutečnit buď v prostředí IP,
nebo ISDN, a některé konferenční jednotky podporují oba dva typy sítí. Produkty
pro vícebodovou konferenci mohou být softwarové, nebo posílené dodatečným
hardwarem. Jejich konfigurace může poskytovat různé režimy využití šířky pásma
a z toho vyplývají i různé uživatelské vlastnosti. Jestliže je například
koncový bod používán k tomu, aby hostil vícebodovou konferenci, pak maximální
šířka pásma přidělená každému z jednotlivých účastníků se rovná šířce pásma
přidělené tomuto hostiteli, dělená počtem zúčastněných stanic. Potřebujete-li
mít ve stejném časovém intervalu připojeny k videokonferenci více než čtyři
vzdálené stanice, doporučuje se využít zařízení pracující na IP síti. Dospějete-
li ke zjištění, že vaše IP síť nedokáže zvládnout dodatečný datový tok spojený
se živými videorelacemi, pak se vám nabízí možnost buď spoléhat se na telefonní
linky, nebo prostě zvětšit šířku pásma IP sítě.

V síti WAN
V průměru 80 % jednotek pro skupinové videokonference, které se v dnešní době
instalují, disponuje interfacem ISDN. Méně než 5 % používá ATM a zbývající
počet je zapojen v síti IP. ISDN se doporučuje v následujících případech:
- Plánujete-li spojení s lidmi, kteří se nacházejí na různých stanovištích mimo
vaši firmu. lVaše firma (a její pobočky) sídlí v Evropě, kde je digitální síť
ISDN zpravidla snadno dostupná a širokopásmový internetový přístup je stále
nejméně o 50 % dražší než v USA. lKapacita vaší IP sítě je nedostatečná.
Používáte-li pro přenos dat ISDN a chcete-li přidat centrální správu uživatelů
nebo centrální řízení systému, máte stále možnost do každého zařízení
instalovat připojení k Ethernetu a do serveru v datovém centru firmy softwarový
balík pro správu celého systému, například Global Management System od Polycomu
nebo MXM od Vconu. Přenos pomocí ISDN má určitá omezení:
- Chcete-li komunikovat s pobočkou v USA, pak se smiřte s tím, že ISDN není
dostupné po celém území této země. lKonfigurace a správa objednané služby je
obtížnější. lVyskytují se problémy s přerušením poskytování služby v jednom
bodě spojení (single point of failure). lNáklady jsou závislé na vzdálenosti a
na sazbě (nevýhodné na dlouhé vzdálenosti). lInfrastruktura podporuje pouze
jednu službu typu telefonie: vícebodovou konferenci. Videospojení přes ISDN
nelze pozdržet, nelze je předávat dál (neodpoví-li nikdo nebo je-li linka
obsazena), a nikdy tu nebyla ani "videomailová" schránka. Nahrávání
videokonference přes ISDN v jednom bodě je možné s použitím analogového
kazetového videomagnetofonu za předpokladu, že lokální systém klienta má
požadovaný interface.

Zvolíte-li IP
Použití proprietárních technologií nebo koncových zařízení, která vyhovují
standardu H.323, umožní síti IP, původně navržené pouze pro datový přenos, aby
zvládla poskytování kvalitní služby videokonference ve firmě.
Tam, kde je k dispozici dostatečná šířka pásma, osoba zodpovědná za IT pouze
zařídí přidání a konfiguraci několika nových komponent. Může se také rozhodnout
pro externího provozovatele videokonferenčních služeb. Předpokládáte-li, že
nová topologie bude obsahovat více než pět nebo šest systémů, je velice výhodné
použít centrální řídicí konzoli pro správu uživatelů a sítě, například Global
Management System od Polycomu, H.323 gatekeeper od RadVisionu nebo MXM od
Vconu. Některé firmy jdou ještě dál a navrhnou si celý vlastní portál pro
firemní konference s použitím technologií, jaké nabízí například Click-to-Meet
od FVC. Zmíněné balíky softwaru se liší z hlediska vlastností a funkcí, ale
jsou koncipovány tak, aby zajišťovaly správu adresáře (je to velmi důležité
opatření, zejména v případě, kdy jsou klienti umístěni za firewallem a
používají překladač síťových adres), měření výkonu podle zařízení nebo
uživatele a také aby dokázaly snížit riziko zpomalení toku aplikačních dat z
důvodu nadměrného využití šířky pásma.

Kvalita služeb
Zavedení QoS (kvality služeb) do sítě LAN pomáhá ochránit integritu dat v
aplikacích, které jsou citlivé na přenosové služby. Tak není nutno zbytečně
přistupovat k dalším upgradům.
Řada velkých dodavatelů síťového vybavení do svých produktů zahrnuje podporu
běžných standardů QoS, například RSVP; je pouze nutné, aby je správce sítě
aktivoval. Při nasazování videokonferenčního systému byste si měli zjistit, co
váš poskytovatel páteřní sítě používá pro zajištění QoS. Pokud protokol nebo
schéma zvolené pro QoS v lokální síti není stejné jako protokol nebo schéma
zavedené v páteřní síti, pak je nutné do firemní sítě zavést překladový
software pro QoS, aby v průběhu videokonference správně probíhaly požadavky
end-to-end. I v případě, kdy bude ve vaší síti nainstalována podpora QoS,
budete muset zřejmě síť dále doladit, aby videoaplikace nevytlačily aplikace
datové. Základním opatřením bude rozdělení šířky pásma do segmentů a jejich
správa pro každý přepínač a router. Tak lze vymezit celkový tok videa. I po
zajištění požadované šířky pásma a QoS zůstává k dořešení ještě několik
záležitostí. Jednou z největších překážek toho, abyste dostali tok videa v
reálném čase ven ze sítě, jsou firewally. Protože aplikace splňující požadavky
H.323 používají dynamicky přidělované sockety pro audio, video a datové kanály,
instalovaný firewall musí umožnit průchod toku dat, která vyhovují H.323. K
tomu musí využít určitou vlastní vestavěnou inteligenci. Je nezbytné, aby byl
firewall buď aktivován pro H.323 pomocí proxy H.323, nebo aby umožnil
prozkoumání řídicího kanálu za účelem zjištění, které dynamické sockety se
používají pro relace H.323, a potom povolit průchod toku dat jen po tu dobu,
kdy je aktivní řídicí kanál.

Kolik to stojí
V závislosti na počtu připojení, na typu klienta a na typech sítí může
videokonference představovat jen malou investici v ceně jedné webové kamery
(cca 100 dolarů, v ČR od cca 1 500 Kč) na jednu stanici (tj. na jednoho
účastníka konference), nebo investici přes 15 000 dolarů (cca 530 tisíc Kč) na
vybavení jedné konferenční místnosti.
Při sestavování rozpočtu na zavedení videokonference nejprve oddělte fixní
pořizovací náklady od periodických nákladů a variabilních nákladů na provoz.
Přesná hodnota fixních nákladů je závislá na počtu systémů a používaných
funkcí, s nimiž vaši uživatelé budou pracovat. Obecně platí, že systémy pro
ISDN podporují také IP, ale systémy se specifickou podporou pouze pro IP jsou
obvykle o několik stovek až o 1 000 dolarů (36 000 Kč) levnější než systémy
ISDN, protože obsahují méně komponent. Řídicí software se prodává na základě
licencí vydaných podle počtu instalačních míst a představuje cenu od 250 dolarů
(9 000 Kč) za jednu licenci až 40 000 dolarů (1, 44 milionu Kč) nebo více za
udělení neomezené licence. Dodávka kompletního prostředí videokonferenčních
portálů vhodných pro velké společnosti, může přesáhnout částku 100 000 dolarů
(3, 6 milionu Kč) za jednu instalaci v závislosti na počtu hardwarových a
softwarových komponent. Dalším faktorem je cena za instalaci koncové stanice
("last mile"). Pokud nemáte vytvořeny příslušné komunikační kanály se světem,
připočtěte ještě instalaci ISDN (např. 2linkové v balíku s adaptérem přijde u
Českého Telecomu na cca 6 000 Kč, nezapomeňte však, že tato konfigurace nabízí
jen velmi omezenou přenosovou kapacitu) nebo pevné linky.
Periodické náklady obsahují měsíční sazby za připojení k síti, náklady na
využití sítě a případně i mzdové náklady pro technika nebo několik techniků,
kteří mají na starost zavedení a provoz sítě, instalace, rezervace míst a
konferenčního systému, technickou podporu a školení uživatelů. Největší
proměnnou v této rovnici jsou náklady na používání sítě. V případě ISDN se
účtuje za spojení (přes každou z linek) stejně, jako za běžný telefonní hovor.
Firmy, které uzavřou smlouvu se svými poskytovateli telekomunikačních služeb a
dohodnou se na sazbách za přenos video a audio dat, mohou získat slevy na běžné
telekomunikační poplatky. Poskytovatelé telekomunikačních služeb také účtují
poplatky za využití kapacity, ale nikoli podle minut. Náklady vyplývající z
vlastnictví videokonferenčního systému se pohybují okolo 15 dolarů (540 Kč) za
hodinu pro středně velkou firmu. Můžeme s přehledem říci, že náklady na šířku
pásma se budou úměrně snižovat s přibývajícím počtem uživatelů, kteří začnou
přenosové pásmo využívat. Vzhledem k rostoucím nákladům na cestování je zřejmé,
že investice do vybavení pro videokonferenci se vám v dnešní době bohatě
vyplatí.

Zařízení pro klienty
V současné době existují tři odlišné kategorie klientů, definované především
podle způsobu využití.
Desktop: Klientské verze desktopové videokonference jsou určeny pro jednoho
uživatele. Jejich cena se (v případě profesionálních produktů) pohybuje mezi
600 a 3 000 dolary (cca 22 000-110 000 Kč) za hardwarový systém a na 150 dolarů
(cca 5 500 Kč) přijde software pro jednoho klienta. Konektivita je zajištěna
přes IP. Malá skupina: Je vybavena buď zařízením, jehož cena se pohybuje mezi 3
000 a 12 000 dolary (110-440 tisíc Kč), nebo systémem, který je postaven na PC,
jehož cena se pohybuje mezi 6 000 a 14 000 dolary (220-500 tisíci Kč). Systémy
videokonference pro malé skupiny jsou relativně snadno konfigurovatelné a
použitelné. Komunikují přes ISDN nebo IP.
Velká skupina/zasedací místnost: Poskytuje vysoce kvalitní video přenos, ale
také představuje nejvyšší náklady. Ceny těchto systémů začínají na 10 000
dolarech (cca 360 tisíc Kč). Jsou provozovány přes linky ISDN nebo na IP síti.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.