Co vše je zakleto v kartách

Malé plastové karty, sloužící mnoha rozmanitým účelům, se staly jedním ze symbolů konce našeho tisíciletí. Přes...


Malé plastové karty, sloužící mnoha rozmanitým účelům, se staly jedním ze
symbolů konce našeho tisíciletí. Přestože byl jejich nástup u nás oproti
vyspělým zemím poněkud opožděn, těžko by se dnes našel člověk, který s nimi
dosud nepřišel do styku. Ano, mluvím o platebních a identifikačních kartách.
Většině z nás stačí k jejich používání znát jen pár základních zásad
nejdůležitější je zřejmě nezapomenout PIN, případně celou kartu v kapse
včerejší bundy. Přesto se najde nemálo lidí, kteří potřebují vědět víc. Právě
pro ně je určena kniha Pavla Juříka "Svět platebních a identifikačních karet".
Myslím, že se autor svého úkolu zhostil velmi dobře. Kniha je přehledně
členěná, čtenář nemusí jednotlivé informace složitě hledat. Text je
srozumitelný, autor nezapomíná včas definovat nové pojmy, věty mají většinou
přirozenou a logickou strukturu. Styl odpovídá nárokům tohoto druhu literatury
členění kapitol i samotného textu napomáhá pochopení problému, text je
doprovázen četnými tabulkami, schématy a grafy. Poměrně rozsáhlá obrazová
příloha na konci knihy přináší na kvalitním papíru ilustrační fotografie, které
vhodně doplní vše, co již bylo řečeno. Nechybí ani slovníček pojmů.
Problematika identifikačních karet v publikaci mnoho místa nezabere je jim
věnována pouze jedna kapitola. Nezdá se však, že by autor něco podstatného
zanedbal. V kapitole jsou zmíněny různé druhy průkazů totožnosti, využití karet
v dopravě, cestování, obchodu či ve zdravotnictví. Samostatný oddíl je věnován
kartám, používaným v oblasti telekomunikací. Definovány jsou jak karty GSM, tak
i telefonní karty, předplatní i identifikační.
"Zbytek" knihy je cele věnován kartám platebním. V úvodu se autor věnuje
historii. Ostatně, věděli jste, že 1. platební kartu na světě vydala v roce
1914 americká telefonní a telegrafní společnost Western Union Telegraph
Company? Dávala ji zdarma stálým klientům, kterým umožňovala telefonovat a
posílat telegramy bez okamžitého placení. Karta stimulovala zákazníky k dalšímu
využívání služeb společnosti, čímž se stala také první kartou věrnostní. Druhým
významným momentem v dějinách platebních karet je vznik univerzální platební
karty v roce 1950. I k tomu došlo v USA, když pánové Robert McNamara a Ralf
Schneider neměli dostatek hotovosti k zaplacení opulentní večeře v prvotřídní
newyorské restauraci, byť to jinak byli pánové opravdu movití. Neváhali, a
založili společnost Diners Club, která umožňovala svým členům platit kartou v
síti vybraných obchodů, hotelů a restaurací. Zajímavé, že? Autor má však v
zásobě zajímavostí víc.
V další kapitole se dozvíte leccos o technologii výroby platebních karet, o
platebních terminálech a peněžních automatech, či o autorizačních,
clearingových a zúčtovacích systémech. Potřebujete něco vědět o čipových
kartách? Není problém, i tomuto tématu je věnována kapitola. Následuje
představení organizace platebních karet a mezinárodních platebních systémů.
Autor nezapomíná ani na problematiku bezpečnosti, ekonomiky, reklamy a
marketingu. Autor se věnuje i trendům, ovlivňujícím světový vývoj.
"Svět platebních a identifikačních karet" je kniha, obsahující velké množství
užitečných, účelně a přehledně řazených informací. Díky praktické vazbě by jí
nemělo ublížit ani časté listování, k němuž ostatně čtenáře láká rozmanitost
jejího obsahu.
(Pavel Juřík: Svět platebních a identifikačních karet, vydala Grada Publishing,
Praha, 1999, 248 stran, 198 Kč)

9 1319 / darn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.