Co všechno musí umět lokalizátor

"Dneska jsme ve druhé fázi a směřujeme do fáze č. 3", říká Libor Hošek, ředitel firmy Virtus. "Když jsme před 2 l...


"Dneska jsme ve druhé fázi a směřujeme do fáze č. 3", říká Libor Hošek, ředitel
firmy Virtus. "Když jsme před 2 lety zakládali naši společnost, vypracovali
jsme jakýsi třífázový nástin budoucího vývoje firmy. Předevčírem při generálním
úklidu jsem ty papíry našel a nepřestávám žasnout, jak nám to zatím vychází."
Firma Virtus vznikla v květnu 1996 a její zakladatelé chtěli vybudovat
společnost zabývající se lokalizací produktů pro zahraniční partnery jako je
Microsoft, Oracle a další. Jako "přidružená" činnost se posléze přidaly i
aktivity v oblasti public relations pro technicky zaměřené společnosti.
Jak jste začínali?
Nejdřív jsme uzavírali subkontrakty s českými lokalizačními společnostmi, které
na našem trhu působily a pracovaly pro velké, nadnárodní firmy. Ty byly naším
hlavním cílem. Menší zakázky jsme ovšem dělali i pro tyto velké firmy. Šlo o
technologické věci např. pro Igitour to byl software k trhacím strojům. Pokud
jde o PR, začali jsme tím, že jsme vypracovali několik překladů marketingových
materiálů pro společnost Karma International, pak jsme jim pomáhali s otevřením
jejich českého zastoupení a nakonec jsme převzali jejich PR. Postupem času jsme
začali pracovat pro další společnosti Quantum a Infinity.
Proč zrovna lokalizace produktů?
Založit firmu s tímto zaměřením jsme se rozhodli proto, že se jedná o zajímavou
a perspektivní oblast podnikání, K rozhodnutí určitě přispělo i to, že jsem
spolu s dalšími dvěma společníky získal zkušenosti při práci na lokalizaci
produktů Microsoftu do českého jazyka v Irsku.
A jaká jsou největší úskalí lokalizace?
Těch je několik. Za prvé musíte sehnat zákazníky zní to úsměvně, ale je to
jeden z nejtěžších momentů. Za druhé musíte najít kvalifikované lidi, kteří
umějí dobře česky, což vůbec není samozřejmost. Musí dobře ovládat nějaký cizí
jazyk. My překládáme z angličtiny a teď nově i z němčiny. Musí také umět psát,
což zdaleka neplatí pro všechny, kdo jsou lingvisticky vybaveni. A samozřejmě
musí rozumět počítačům. To znamená ovládat nejen textové editory, ale i
vývojové nástroje. Kdo ovšem dnes tohle všechno umí, ten zase vyžaduje dost
peněz. Za třetí, to si trochu postěžuju, musíte přesvědčit zákazníka, aby vás
nenutil používat nestandardní termíny. Jsou i tací klienti, kteří by chtěli,
abychom ignorovali pravidla českého pravopisu, používali neskutečné anglicismy
a ještě ke všemu je skloňovali. V zájmu dobrého jména firmy to nemůžeme
připustit.
Kde jste se vlastně učil anglicky? V Irsku?
Ne až tak úplně. Nejvíc mi dal pan profesor Machek na gymnáziu v Žamberku. To
byl Pan Profesor. Na bramborové brigádě na poli poslouchal ze sluchátek BBC,
vodil nám do hodin Skoty v sukních a pořádal besedy s Angličany, což za
minulého režimu bylo dost neobvyklé.
Nejdůležitější pro jazyk je mluvit, nevadí že děláte chyby, ale musíte se
pokoušet dorozumět se.
Ještě se vrátím k tomu Irsku. Co tam na vás nejvíc zapůsobilo?
Nejvíc samotné Irsko, tamní způsob života. Naturel Irů je hodně podobný českému
národu, rádi se baví, rádi chodí do hospod. Ovšem na rozdíl od nás tam chodí s
manželkami a partnerkami.
Computerworld ale asi budou víc zajímat dojmy z Microsoftu. Nejsilnějším
zážitkem bylo setkání s Billem Gatesem, když navštívil tamní lokalizační
centrum Microsoftu. Zajímavé bylo srovnání jeho vystoupení před zaměstnanci,
které bylo velice střízlivé a racionální, s obrovskou show, kterou uspořádal v
centru Dublinu pro obchodní partnery a média. Ten přesun z věcné, odborné
roviny k megaprodukci s obřími obrazovkami, světelnými efekty a hudbou Rolling
Stones. To je právě nejsilnější zbraň Microsoftu jdou cíleně za prodejem svých
výrobků, což jim konkurence vyčítá, ale je to úspěšné. Podřizuje se tomu chod
celé společnosti, takže např. práce na projektu jsou termínované a pokud to
není do určitého data hotové, projekt se třeba i zastaví. Spočítali si, že po
určitém termínu přestává být vývoj nového produktu rentabilní.
Jaký na vás udělal dojem Bill Gates?
On už je vlastně politik. Microsoft je dnes v takovém stadiu, že už nejde jen o
obchod, ale i o politiku. Například tenkrát do Irska Bill Gates přijel z Ruska,
kde podporoval svoje internetové aktivity. A koneckonců i ty současné soudní
spory v USA jsou politickou záležitostí. Z toho mladíčka, který začínal v
garáži, je dnes pán v saku a kravatě. Nevím, jestli je z toho šťastný.
Pro které firmy děláte lokalizace?
SAP, Oracle, česká pobočka Microsoftu, Iomega, Canon, Ericsson... Pracujeme
také pro nadnárodní lokalizační společnosti VistaTec, Bowne Global Solution,
Berlitz. Ty se zabývají výhradně lokalizací a poradenstvím, jak vyrábět
softwarové produkty tak, aby se daly lokalizovat. Mají své partnery ve všech
15-20 jazykových oblastech, do kterých překládají, někdy je těch partnerů i
víc, takže přichází na řadu konkurz. Tento systém má výhody i nevýhody. Výhodou
je možnost sdílet know-how. Vzhledem k tomu, že "velké" jazyky, jako třeba
němčina, se obvykle dělají dříve, víme dopředu o určitých kritických místech,
ve kterých mohou vznikat problémy. Pro některé IT společnosti je ovšem tento
systém zkostnatělý. Například SAP považuje mezičlánek za zbytečný a
spolupracuje s lokalizačním partnerem, neboli "vendorem", přímo,
prostřednictvím vlastního lokalizačního oddělení.
Co chystáte do budoucna?
Po těch hektických dvou letech jsme dosáhli určitého stadia, kdy máme kvalitní
tým lidí, kvalitní externisty a teď jde o to ten stav "ustabilizovat". Pokud
jde o strategické plány, máme v úmyslu začít pracovat pro irský Microsoft
WWPGI. Stali jsme se jeho oficiálními partnery a čekáme na první zakázky.
Chceme také více expandovat v oblasti PR.
A úplně nakonec několik slov o vás.
Je mi 30 let, jsem ženatý a mám dvě děti. Filipovi jsou 3 roky a Terezka se
narodila letos na 1. máje. Koníčky? Hrozně rád hraju golf. To jsem si přivezl z
Irska.
Děkuji vám za rozhovor.
8 1691 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.