Co znamená server

Server je počítač, který je na rozdíl od běžného kancelářského počítače vybaven technologiemi pro pokud možno b...


Server je počítač, který je na rozdíl od běžného kancelářského počítače vybaven
technologiemi pro pokud možno bezporuchový a nepřetržitý provoz.
Dále má k dispozici větší prostor pro ukládání dat a zpravidla i jednotku pro
jejich bezpečné zálohování. Pro život serveru je samozřejmě potřeba vhodný
software, tedy operační systém a aplikace. Takto vybavený server je připojen do
komunikačních sítí, a tím je přístupný okolním počítačům a uživatelům
využívajícím jeho služby, které se opírají o jeho výkon a spolehlivost.

Databázový server
Server určený pro správu databází musí mít vhodnou konfiguraci hardwaru. U
takového serveru předpokládáme, že bude mít dostatek operační paměti a rychlé
diskové pole pro ukládání dat. Procesorový výkon musí být přiměřený požadavkům
databáze. Pro optimální vyladění a konfiguraci nabízí každý výrobce databáze
takzvaný "sizing tool", tj. nástroj pro návrh konfigurace serveru. Běžný server
pro mohutnější databázi o velikosti 100 GB, např. Oracle, by měl mít alespoň
dva procesory, 2-4 GB operační paměti RAM a přibližně 150-200 GB diskového
prostoru složeného z většího množství malých rychlých disků.

Síťový/souborový server
Síťový neboli souborový server slouží pro ukládání důležitých dat na bezpečné
místo. Výhodou takto uložených dat je jejich snadné zpřístupnění autorizovaným
uživatelům, případně celým pracovním skupinám z různých míst ve firmě v rámci
lokální počítačové sítě. Tato strategie byla historicky prezentována firmou
Novell. Její operační systém NetWare poskytoval a dodnes poskytuje vynikající
souborové a tiskové služby. NetWare je však v poslední době vytlačován Windows
a Linuxem. Jako vhodný server pro takové služby se stále využívává běžný,
jednoprocesorový, maximálně dvouprocesorový server s procesory Intel, s
operační pamětí do 1 GB a s diskovým prostorem dimenzovaným podle předpokládané
velikosti ukládaných dat. Pro takový server je nutné zajistit dostatečně rychlé
připojení do počítačové sítě. Příklad běžného serveru by mohl vypadat takto:
Intel server s procesorem Pentium III, 512 MB RAM a s diskovým polem složeným z
velkých disků. Jako dostatečné se jeví připojení pomocí dvou až tří adaptérů
Ethernet 10/100 Mb/s.

Tiskový server
Tiskové služby jsou méně náročné na zpracování, a proto jsou většinou
kombinované s jinými operacemi, jako např. souborovými, viz výše. Tiskový
server zajišťuje správu tiskových front a tiskáren, na které směřuje tiskové
úlohy spuštěné na klientských počítačích. Klient totiž ve skutečnosti tiskne
svůj dokument do fronty na tiskovém serveru. V případě velkého množství tisků z
více klientských stanic současně dochází k řazení jednotlivých úloh za sebou.
Tiskový server přitom dohlíží na jejich správné řazení, a po komunikaci s
patřičnou tiskárnou posílá jednu úlohu za druhou ke zpracování, tj. vytištění.

Webový server
Server, který nám odpovídá na internetový odkaz (www.xyz.com), se nazývá
webový. Pro takový server je důležité zajistit mnoho věcí, a sice jak vhodný
hardware tak i software. V současné době je oblíbený a celosvětově masově
rozšířený aplikační server Apache, a to na všech operačních systémech.
Dominantní kombinací je Linux/Apache na serverech Intel. Otázka správné volby
hardwaru je spojená s množstvím dotazů na server za jednotku času (sekundu) na
straně jedné, a požadavkem provozovatele služby na bezpečnost a dostupnost na
straně druhé. Pokud se tyto nároky zvyšují, pak je často Linux zpravidla
nahrazen komerčním unixovým operačním systémem na firemním riscovém serveru.
RISC znamená Reduced Instruction Set Code (typ. IBM Power, HP PA-RISC, Sun
UltraSparc), tj. procesor s omezenou instrukční sadou, která vykonává
jednoduché instrukce rychleji, zpravidla během jednoho strojového cyklu, na
rozdíl od procesoru CISC, tj. Complete Instruction Set Code (typ. Intel).

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.