Co znamená tendr na FWA 26 GHz?

Udělení licencí na FWA v pásmu 26 GHz bude mít pozitivní vliv na konkurenční prostředí českého telekomunikačního...


Udělení licencí na FWA v pásmu 26 GHz bude mít pozitivní vliv na konkurenční
prostředí českého telekomunikačního trhu v oblasti přístupových sítí. Výsledkem
udělení licencí bude faktické oslabení dominantního postavení Českého Telecomu.

Licence totiž umožní jejich držitelům zřizovat a provozovat alternativní řešení
ke stávajícím přístupovým sítím. Tato alternativní řešení spočívají v budování
veřejných přístupových telekomunikačních sítí, budovaných s využitím pozemních
rádiových technologií typu P-MP (Point-to-Multipoint) a pracujících na
frekvenci 26 GHz.
Zmiňované sítě, budované na principu technologie P-MP, jsou označovány FWA
-"Fixed Wireless Acces". FWA sítě představují bezdrátový způsob poskytování
veřejných interaktivních telekomunikačních služeb na bázi vysokorychlostních
datových přenosů.
A právě FWA sítě představují kvalitní alternativu k metalickému spojení
tzv."poslední míle" ("Last Mile" je označení pro distribuci spojení ke koncovým
uživatelům v konkrétní lokalitě) stávajících přístupových sítí, jakými
disponuje Český Telecom.
Velmi zjednodušeně popsáno - jedná se o bezdrátové spojení mezi základnovou
stanicí operátora a zákaznickými terminály, fixně upevněnými na budovách. U
spojení je nutnou podmínkou viditelnost mezi základnovou stanicí a terminály.
Systémy, pracující na principu P-MP technologie využívají buď úzkého
frekvenčního pásma (2,4 GHz; 3,5 GHz) a jsou označovány jako narrowband, nebo
se jedná o systémy širokopásmové (26 GHz; 28 GHz, a více), označované jako
broadband.
Narrowband systémy jsou určeny spíše pro hlasovou komunikaci a pro datové toky
s nízkou přenosovou rychlostí v řádech kbit/s. Broadband systémy jsou určeny
pro vysokorychlostní datové komunikace v řádech Mbit/s, umožňují současně i
hlasové přenosy.
Širokopásmová P-MP technologie umožňuje díky vysoké kapacitě bezproblémově
realizovat datové přenosy rychlostí od 64 kbit/s do 8 Mbit/s, propojit
veřejné datové sítě typu LAN/LAN, LAN/sítě Internet, intranet a extranet,
přístup k Internetu a přenos hlasu. Z náročnějších aplikací jmenujme např.
možnost videokonferenčních přenosů a multimediálních služeb.
Nejdůležitější skutečností zůstává, že v konečném důsledku to bude právě
zákazník, kdo získá nejvíc. A tím jsou obecně vysokorychlostní datové přenosy
za výrazně nižší ceny než dosud.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.