ComNet 2000: Komunikace dneška

Plocha se 150 vystavovateli na cca 13 500 m2, mobilní telefony i další bezdrátové komunikační systémy, aktivní síťo...


Plocha se 150 vystavovateli na cca 13 500 m2, mobilní telefony i další
bezdrátové komunikační systémy, aktivní síťové prvky, testery sítí i nabídka
široké škály komunikačních služeb to vše (a mnoho dalšího) bylo možno spatřit
na 8. ročníku největšího odborného veletrhu informačních a komunikačních
technologií ComNet Prague, který se uskutečnil ve dnech 23.-25. května na
Pražském výstavišti v Holešovicích. I letos zde bylo k vidění několik novinek,
ke kterým se jinak většina tuzemských manažerů, odborníků i fanoušků může
dostat pouze na zahraničních výstavách. Některé z nich jsou pak ryze tuzemské
sem patří především GPRS v podání EuroTelu a RadioMobilu nebo experimentální
digitální televizní vysílání v provedení Českých radiokomunikací.

Komunikační řešení v praxi
I letos byl nedílnou součástí ComNetu tzv. ComNet Solutions Park speciálně
vyhrazená plocha, kde měly firmy příležitost předvést ve svých miniexpozicích
vlastní produkty v praktickém nasazení. Tentokrát zde bylo prezentováno více
než 20 konkrétních řešení.
Zájemci se zde mohli na vlastní oči seznámit s produkty z oblasti mobilního
bankovnictví, elektronického vzdělávání (Školicí středisko IBM) nebo
internetové telefonie (např. v expozici společnosti 2N). Za zmínku stojí i
informační uzel Compic Orion od společnosti Compic.
Součástí programu Solutions Parku byla i řada přednášek např. s tématy
certifikační autority, internetové telefonie, mobilních datových přenosů, WAPu,
řešení pro elektronický obchod, ale třeba i "klasičtějšího tématu" zálohování,
dostupnosti a správy dat v prostředí LAN a WAN.
V rámci Solutions Parku se konala i panelová diskuze na téma "Jak se daří
e-commerci v českých podmínkách?", jejímž organizátorem byla společnost GTS a
jíž se zúčastnil mj. i poslanec Vladimír Mlynář. V zájmu objektivity je však
nutno poznamenat, že jejím výsledkem rozhodně nebyly žádné překvapivé objevy a
zazněly především informace, které byly na podobných fórech rozebírány
nesčetněkrát.
Jak se již stalo pravidlem, i tentokrát jsme požádali o názor na problematiku
probíranou v Tématu týdne osoby zvenčí. Zatímco v převážné většině případů se
však na tomto místě setkáváte s komentáři ze strany vedení firem nebo vybraných
odborníků, jichž se dané téma bezprostředně dotýká, tentokrát jsme se ptali
lidí, kteří stojí "na druhé straně" zákazníků, v tomto případě návštěvníků
ComNetu.
Náhodně jsme oslovili několik z nich a nakonec vybrali třikrát tři odpovědi,
které vám dále předkládáme. Náhodný výběr z návštěvníků přitom naznačil poměrně
pestrou škálu profesí (ovšem vesměs z oblasti IT nebo blízkých) oslovili jsme
ředitele komunikační firmy, učitele, který přišel na ComNet se svými studenty,
studenta, hardwarového specialistu soukromé nemocnice nebo správce sítě.
Každému z nich jsme položili trojici otázek: Mužský rod přitom nemá být
diskriminací něžného pohlaví prostě jen odráží realitu, kdy naprostou většinu
návštěvníků tvořili muži.
U jedné (konkurenční) expozice jsme oslovili Milana Těšíka, ředitele
společnosti TTC Telemechanika. Nejdříve se zatvářil mírně překvapeně, ale poté
ochotně odpovídal:

Na ComNetu vystavuje naše mateřská organizace a naše firma se pohybuje v tomto
oboru. To je pochopitelně důvod sem přijít.

ComNet je velmi specializovaná výstava a to, co jsem očekával, jsem tu také
našel.
Je poměrně složité vybrat jediný produkt. K vidění je tu celá řada věcí, které
stojí za zamyšlení a které je třeba prostudovat a následně vyhodnotit. Výstava
se v podstatě orientuje pouze na předávání informací formou papíru, upozornění
nebo logem na stánku, hlubší informace je potřebné načerpat dodatečně.
Před šachovnicemi, které jsou nezbytnou součástí Telekomunikačních šachových
dnů, které již tradičně ComNet doprovázejí, jsme stejnou trojici otázek
položili Bohuslavu Mládkovi, mistrovi odborné výuky Střední průmyslové školy
dopravní v Praze 5.

Na letošní ComNet mě v podstatě přivedli moji žáci.

Zdejší expozice jsou velmi zajímavé, rozhodně je to pro mě přínos. Já jsem
spíše zaměřen na spotřební elektroniku a tohle je tedy trochu odlišný obor, ale
přesto mě výstava zaujala.

Pokud bych měl zmínit jednu věc, pak mě tu asi nejvíce zaujala měřicí technika
pro kontrolu počítačových sítí.
Těsně před zadním východem z levého křídla jsme zastavili Michala Bareše,
hardwarového specialistu ze soukromé nemocnice Clinicum z Prahy. Nejprve to
vypadalo, že se již chystá výstavu opustit, ale vzápětí zapalovač a krabička
cigaret v jeho ruce prozradily, že jen míří, jak řekl, "na oběd". Za zdržení se
dodatečně omlouváme.

Na ComNet mě přivedl profesionální zájem. Pracuji v oblasti informačních
technologií a návštěva ComNetu tedy podle mě patří k péči o vlastní vzdělání v
tomto oboru. Lze tu získat dobrý přehled, účast je tedy pro mě samozřejmá.

Na první pohled je úroveň letošních expozic naprosto standardní, odpovídá
tradici, kterou ComNet má.

Bohužel vám nenabídnu reprezentativní přehled, protože jsem přišel vlastně
teprve před chvílí, ale již nyní mohu říci, že mě zaujaly produkty Nortel
Networks v expozici Unientu. Prohlédl jsem si také několik odborných časopisů,
k podrobnější prohlídce výstavy se chystám.ComNet: Digitální televize a rychlá
data na mobilech
Petr Mandík
ComNet je každoročně vrcholem první poloviny roku v oblasti českého IT. Zatímco
vloni se na jeho pozici pokusily (neúspěšně) zaútočit další dvě akce, letos již
zase kraloval bez soupeřů. Stejně jako v minulosti, se opět stal místem setkání
zájemců o ICT především z řad odborníků a manažerů zodpovědných za IT ve
firmách. A pochopitelně se stal i platformou ohlášení nových produktů a služeb
některých tuzemských firem.
Pokud bychom měli hlavní události ComNetu shrnout pouze do několika vět, pak by
jistě stálo za zmínku, že se slavnostního zahájení zúčastnil ministr dopravy a
spojů Jaromír Schling. K nepřehlédnutí byly prezentace novinek RadioMobilu a
EuroTelu vesměs ve znamení mobilních datových služeb. RadioMobil propagoval
GPRS, EuroTel navíc i svůj nový wapový portál Juice (nenechte se ale zmást k
GPRS v našich telefonech chybí ještě pořádný krok).
Na následujících řádcích se věnujeme rovněž digitální televizi v Česku,
Certifikační autoritě KPNQwest nebo "žhavému" tématu odposlechu vypnutých
mobilních telefonů.
Mobilní telefony
Společnost EuroTel po nedávném oznámení o uskutečnění prvního komerčního hovoru
prostřednictvím GPRS propagovala ve své expozici především svůj mobilní
internetový portál Juice. Tento portál má v blízké budoucnosti nabízet řadu
služeb mobilního Internetu, včetně bankovnictví, nákupů nebo získávání
nejrůznějších informací. Juice má být uživatelům mobilních telefonů dostupný od
1. června (tedy již v době vyjití tohoto článku) a to na adrese
wap.mobiljuice.cz.
Návštěvníci veletrhu ComNet se mohli také více dozvědět o technologii GPRS a to
jak na stánku EuroTelu, tak RadioMobilu. Technologie GPRS přináší rychlé datové
přenosy založené na paketovém přenosu a on-line připojení k Internetu. Odpadá
tedy doba nutná k sestavení hovoru, protože telefon je připojen stále. "Odborná
veřejnost písmena GPRS velmi dobře zná. My však jako první na světě na ComNetu
představujeme služby, které se za touto zkratkou schovávají," chlubil se Klaus
Tebbe, ředitel RadioMobilu. Dodejme ještě, že se letos společnost RadioMobil
stala generálním sponzorem ComNetu.
Odposlech mobilních telefonů
Již tradičně uspořádala svou tiskovou konferenci na ComNetu také společnost FPD
(Future Product Design). Ta se zde tentokrát věnovala mj. "žhavému" tématu
odposlechu vypnutých mobilních telefonů. Pro ty, kdo na toto nebezpečí věří,
nabízí speciální vypínač mikrofonu, spojený s vibrátorem pro indikaci
příchozího hovoru a dálkovým ovládáním zmíněného vypínače (prý např. pro
ministry vlády, aby při zasedání kabinetu mohl premiér vypnout všechny
mikrofony najednou).
Dodávky jsou realizovány na objednávku, později by se prý upravené telefony
měly objevit i na pultech obchodů. Zatím je uvedené řešení (které je mimochodem
přihlášeno k patentové ochraně) k dispozici pro dražší typy mobilních telefonů,
jejichž cenu by mělo zvýšit o cca 10 %.
Společnost FPD ovšem nabízí i další zařízení pro usnadnění komunikace. Do této
kategorie patří produkt nazvaný Select01, který slouží k selekci volajících.
Těm totiž vyšle výzvu k zadání speciálního kódu a provede spojení pouze v
případě jeho zadání. Účel produktu je zřejmý, má zamezit tomu, aby vás rušil v
nevhodnou chvíli někdo mimo okruh lidí vybavených heslem. Společnost FPD se
pochlubila i produktem daleko většího rozsahu, totiž systémem pro mobilní
bankovnictví (prostřednictvím SMS) v rámci Sporotelu České spořitelny. Tento
systém firma nabízí i dalším zájemcům.
Ti, kdo přenášejí data
Česká pobočka společnosti World Online představila na ComNetu svou novou službu
pro firemní uživatele, nazvanou Secure Office Link, což je řešení VPN
(virtuální privátní sítě), které má umožnit poskytovat ze strany firmy vybrané
skupině lidí rychlý a bezpečný přístup k jejím lokálním sítím odkudkoli
prostřednictvím místního internetového spojení.
Zástupci společnosti World Online také hovořili o záměrech společnosti nabízet
v budoucnu satelitní internetové spojení a o postupu budování svých
regionálních datových center, jejichž prostřednictvím chtějí nabízet řadu
nadstavbových služeb.
Viceprezident společnosti KPNQwest Rhett Williamson na tiskové konferenci této
firmy hovořil o způsobech, jak chtějí dosáhnout vybudování vysoce kvalitní sítě
za co nejnižší cenu. Kromě navržené struktury optických panevropských ringů v
tom hraje roli i skutečnost, že je kladeno 120 optických vláken současně, z
nichž chce firma cca 1/2 výhodně odprodat ostatním operátorům. Výhodou je i
paralelně vedená trubka, do které je v případě potřeby možno vtáhnout nové,
technicky ještě pokročilejší vedení. Tak má být zajištěna ochrana investic. Pro
okruh protínající Prahu stále platí termín dokončení 2. čtvrtletí roku 2001.
Společnost KPNQwest také představila v rámci Solutions Parku Certifikační
autoritu (CA) KPNQwest, která byla mj. zahrnuta do programu Microsoft Trusted
Root Certifications Authorities, což v praxi znamená, že internetový prohlížeč
Internet Explorer uživateli při přijetí certifikátu vydaného CA KPNQ west
Czechia sdělí, že byl vydán důvěryhodnou a známou certifikační autoritou. V
nabídce KPNQwest Czechia jsou nyní klientské, serverové a testovací
certifikáty. Využití uznávané certifikační autority v internetovém styku
znamená důležitý krok k důvěryhodnosti tohoto média.
Bezdrátové sítě
Bezdrátová komunikace našla na ComNetu své zastoupení nejen v podobě našich
předních dvou mobilních operátorů, ale také specializovaných zařízení pro
bezdrátové datové sítě. Konkrétně se jednalo např. o mikrovlnné řešení Proxim s
efektivním datovým průtokem 9 Mb/s a dosahem až 25 km, prezentované společností
Barco, nebo digitální mnohabodový systém DMS od TTC Marconi, vhodný především
pro nové telekomunikační operátory.
Společnost InWay prezentovala své řešení City.Way, trvalé bezdrátové připojení
k Internetu, společnost RCD Radiokomunikace zase radiokomunikační systémy pro
komunikaci v podzemí, např. v tunelech nebo v metru.
Společnost Intelek předváděla RIT Smart Cabling System připomeňme, že se jedná
o řešení strukturované kabeláže určené pro výstavbu informačních systémů v tzv.
inteligentních budovách. Systém zahrnuje kabeláže jak metalické UTP, FTP, SFTP,
STP, tak i optické. Součástí produktové řady jsou jak propojovací panely s
přepínači, tak i systém PatchView for Enterprise (nová verze, starší jednodušší
verze nesla označení PatchView) pro management fyzické vrstvy sítě. PatchView
for Enterprise je založen na SQL relační databázi, přičemž umožňuje shromáždit
manuálně nebo automaticky informace o síti pokud spolupracuje se systémem
PatchView od RITu, pak dokonce v reálném čase. Uvedená firma nabízí i optickou
kabeláž Sirius nebo síťové testery.
Jak dál?
Zatímco v první den ComNetu se zdálo výstaviště poměrně málo zaplněné
návštěvníky, od druhého dne se již v prostorách expozic i prostorách mezi nimi
hemžili zájemci o nové informace z oblasti komunikačních technologií.
Samozřejmě nelze očekávat, že se ComNet svou úrovní a pokrytím tématu byť jen
přiblíží např. světové výstavě Telecom, na druhou stranu ale zase odráží
situaci na lokálním trhu.
ComNet rozhodně i letos obhájil svou pozici vrcholné jarní události IT sezony v
ČR.
0 1501 / pen

digitální televize v čr
České Radiokomunikace seznamovaly na svém stánku zájemce s průběhem
experimentálního digitálního televizního vysílání DVB-T (Digital Video
Broadcasting Terrestrial), které bylo zahájeno 12. 5. t. r. (jen pro
připomenutí vloni na stejném fóru představili zástupci společnosti digitální
rádiové vysílání). Digitální vysílání se uskutečňuje ze 2 vysílačů, jeden o
výkonu cca 1 KW se nachází v lokalitě TV Praha město, druhý o výkonu cca 250 W
pak v lokalitě Praha Cukrák. Vysílání se uskutečňuje na 25. kanále, přičemž
jsou šířeny programy ČT 1, ČT 2 a TV Nova.
Pro kódování obrazu a zvuku je používán standard MPEG 2. Při kódování dojde k
redukci bitového toku u obrazu z cca 270 Mb/s na 3-6 Mb/s, u zvuku pak ze 3
Mb/s na 160 až 256 Kb/s. Systém využívá protichybové zabezpečení vnější
Reed-Solomonovo a vnitřní konvoluční kódování a prokládání signálu. Pro běžného
uživatele bude nepochybně zajímavé, že digitální televize umožňuje vysílat ve
stejném frekvenčním pásmu několikanásobně více televizních kanálů než televize
klasická.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.