ComNet Prague 98 se již blíží

Přibližující se termín startu letošního ComNetu připomněla tisková konference v pražském klubu Fromin na Václavsk...


Přibližující se termín startu letošního ComNetu připomněla tisková konference v
pražském klubu Fromin na Václavském náměstí. Od poslední prezentace před
veřejností dozrály nejen programy doprovodných konferencí, ale zaostřily se též
obrysy vlastní výstavy.
V úvodu tiskové konference vyjádřil její ředitel, Gunnar Küchler, přesvědčení,
že se ComNet stává stále více místem setkávání těch zástupců firem, kteří
rozhodují o klíčových investicích. I nadále je ComNet jistě přínosem technikům,
kteří chtějí vidět nejnovější komunikační technologie, ale vystavovatelé se
podle jeho názoru musí stále více snažit uspokojit potřeby netechnicky
orientovaných návštěvníků, koncových uživatelů komunikační techniky. Ředitel
pražského ComNetu považuje za hlavní trendy vývoje především liberalizaci trhu
telekomunikací a jejich využívání malými dynamickými firmami pro vlastní
prosazení mezi většími konkurenty.
David Stádník, vrchní ředitel Českého telekomunikačního úřadu se poté mj.
podělil o svou naději, že se ComNETu 98 zúčastní také vysocí vládní
představitelé, pro které by mohl být vhodnou inspirací právě při jednáních o
další liberalizaci komunikací a při prosazování strategie rozvoje informatiky v
ČR jako celku.
Zdena Lustigová z MFF UK, která je členkou organizačního výboru sympozia TET
98, poté informovala o programu tohoto sympozia, které se pokusí přiblížit
české odborné veřejnosti systémy pro výuku a vzdělávání založené na moderních
komunikačních technologiích s důrazem na podnikové, rekvalifikační i další
vzdělávání dospělých.
Tiskovou konferenci uzavřel Jaroslav Hrouda, manažer Computerworldu, který
hovořil o konferenci Business na Internetu, jejímž pořádáním bylo pověřeno naše
vydavatelství, tedy IDG Czechoslovakia. Zmiňovaná konference se podle jeho slov
neobrací k nejširší veřejnosti, aby popularizovala Internet jako nejmocnější
informační médium konce tohoto století, ale k odborníkům, kteří si po svých
dosavadních krocích na Internetu kladou otázku: "Jak dál? Jak využít Internet
ku prospěchu mé firmy?"
ComNet Prague 98 se koná na Pražském výstavišti v Holešovicích od 9. do 11.
června. Jeho brány se budou otvírat v 9 hodin ráno a kromě posledního dne, kdy
se zavřou o hodinu dříve, vydrží otevřeny až do 18. hodiny. Denní vstupenka vás
přijde na 200 Kč, třídenní na 350 Kč, jste-li studující, můžete očekávat 50%
slevu. Jenom připomínáme, že konference Business na Internetu začíná 1 den před
začátkem výstavy a je dvoudenní.
(pen)
8 0728 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.