ComNet Prague 99 a konference Elektronický Business

Druhý květnový týden v Praze proběhl 7. ročník veletrhu ComNet a jeho už prakticky nedílná součást odborná konfer...


Druhý květnový týden v Praze proběhl 7. ročník veletrhu ComNet a jeho už
prakticky nedílná součást odborná konference, letos pod názvem Elektronický
Business. Pořadatelem už 2. ročníku konference, s poditulem Informační a
komunikační technologie ve službách ekonomiky, je naše vydavatelství IDG
Publishing a vlastní organizaci zajišťoval tým Computerworldu. Na podmínkách, v
nichž se konference konala, a na jejím dobrém výsledku, se s námi podílely i
přední firmy z oblasti IT. Za spolupráci a podporu konference děkujeme
společnostem 3Com, Aliatel, Cisco, Hewlett-Packard a Expert & Partner
Engineering. Společenský večer a divadelní představení, které byly také
součástí akce, sponzorovala firma Compaq.
V letošním roce se konference Elektronický Business přesunula do
reprezentativních prostor pražského hotelu Diplomat a nabídla účastníkům téměř
30 přednášek, podávajících ucelený přehled o ekonomických, technických,
legislativních a společenských aspektech elektronického obchodování na prahu 3.
tisíciletí.
První den byl věnován obecnější tématům, zatímco druhý den už byl rozdělen na
sekce Business a Technology, v nichž prezentace probíhaly souběžně. Účastníci,
kterých bylo na 200, zastupovali přední firmy z oblasti bankovnictví,
pojišťovnictví, státní správy, telekomunikací, průmyslu, ale i z oblasti
informačních technologií a konzultačních firem. Přednášejícími byli přední
odborníci, konzultanti a top manažeři firem z oblasti informačních technologií,
komunikací a představitelé institucí státní správy. Zajíma-vým a přínosným
zpestřením byla i přednáška šéfredaktora amerického Computerworldu Paula
Gillina o současném stavu e-businessu v USA a ve světě.
Podle ohlasů zúčastněných, kteří bodovali jednotlivé přednášející, nejvíce
zaujala společná prezentace ředitele společnosti Hewlett-Packard ČR Pavla
Kaláška a ředitele společnosti Cisco Systems ČR Miloslava Ruta na téma
"Zlepšení efektivity dodavatelsko-odběratelských řetězců zavedením
elektronického obchodování".
Druhý den se v sekci Business hovořilo o využití e-businessu ve státní správě,
o výhledových trendech elektronického bankovnictví, bezpečnostních úskalích
e-businessu, ale i o praktických příkladech jeho využití.
Sekce Technology zase nabídla přednášky na témata jako virtuální privátní sítě,
technologie pro bezpečný elektronický obchod, platební karty a jejich
budoucnost, satelitní a kabelová komunikace a její využití pro e-business či
využití GSM telefonů jako informačního a bankovního terminálu. Velmi zajímavá
byla i prezentace záměrů celní správy v oblasti elektronické výměny dat.
Největší úspěch sklidila přednáška Jiřího Dastycha z Policejního prezidia na
téma "Bezpečnostní úskalí elektronického obchodu".
Podle prvních ohlasů účastníků splnila konference očekávání. I díky kvalitnímu
technickému zázemí, za něž patří naše poděkování firmám Hewlett-Packard a
Fincom, se podařilo celou akci zvládnout bez problémů. Pro zájemce o bližší
informace mohu doporučit oficiální stránky konference na adrese
www.comnetprague.cz/czech/ conference.htm.

9 1378 / ramn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.