ComNet Solutions Park prezentace řešení

Přechod od produktů k řešením tak by se dal definovat jak převládající trend na trhu IT, tak i myšlenka nového proj...


Přechod od produktů k řešením tak by se dal definovat jak převládající trend na
trhu IT, tak i myšlenka nového projektu ComNet Solutions Park, představeného na
letošním ročníku veletrhu informačních a komunikačních technologií ComNet.
V expozici ComNet Solutions Park byla instalována funkční řešení, která si
návštěvníci vele trhu mohli za pomoci odborníků prakticky vyzkoušet. Na tyto
ukázky navazovaly přednáškové cykly, zakončené diskusní arénou.
ComNet Solutions Park přinesl řadu praktických témat. Patřily mezi ně např.
telefonní ústředna jako integrující a optimalizující komunikační soustava
firmy, informační systém malé a střední firmy, direct banking, systém pro
podporu mobilního prodeje, telemedicína a pod.
Přednášky dokázaly zaujmout
Na malém pódiu se střídali odborníci z nejrůznějších firem a s nejrůznějšími
tématy. Nejvíce přednášek se pochopitelně týkalo datových sítí od telefonování
po privátních datových sítí, přes multimediální datové přenosy, IP telefonii,
až po problematiku multimediální komunikace po reálných sítích. Navíc zde byly
i přednášky týkající se přímého bankovnictví, informačních systémů a
vzdělávacích programů. Vezměme to ale popořadě.
Hlas na datové síti
Odborníci ze společnosti 2N ve svých přednáškách doporučovali návštěvníkům
investovat do úspory, což z jejich pohledu znamenalo investovat do rozvoje
hlasových služeb na vlastní datové síti. Pracovníci společnosti 2N a Motorola
se na praktických ukázkách snažili dokázat, že kvalita služeb a hlasu, vedeného
spolu s ostatním datovým provozem přes privátní datovou síť, odpovídá standardu
veřejné sítě ISDN. Zároveň byl představen komunikační systém Ateus Omega.
Návštěvníci si mohli vyzkoušet alternativní způsoby telefonování (GSM
telefonie, Internet telefonie, telefonie po privátních datových sítích). Byly
jim také demonstrovány možnosti propojení pobočkové ústředny s datovou sítí,
např. poslech hlasové zprávy, uložené na telefonní linku kdekoli ve veřejné
síti, na libovolném PC na celém světě v podobě e-mailu, nebo vysílání
upozorňovacích elektronických či SMS zpráv přímo samotnou pobočkovou ústřednou
jejímu správci.
Na podobné téma byla zaměřena i přednáška společnosti Annex Net, nazvaná
"Telefonie v datových sítích IP a Frame Relay". Představované řešení bylo,
obdobně jako v předchozím případě, připraveno ve spolupráci se společností
Motorola.
Různé přístupy na síť
Bezdrátový přístup na síť byl nosným tématem prezentace společnosti Cesnet.
Vedle technických principů bezdrátového přenosu dat, zahrnujících i dostupnost
této služby a její případná omezení, byly prezentovány i její obchodní aspekty,
včetně cenového srovnání s ostatními přístupy a odhadem perspektivy dalšího
vývoje.
V této kapitole je možné zmínit se i o komplexu přednášek společnosti Global
One Communications, které přehledným způsobem charakterizovaly telekomunikační
služby, poskytované firmou jak v ČR, tak i v zahraničí. Pro příklad jmenujme
alespoň několik témat: služba Global IP, WEB Hosting, či Global ATM, zahraniční
konektivita Global One.
Na Internet přes satelit tak je možné označit přednášku a řešení společnosti
EUnet, připravené ve spolupráci se společností Phillips. Jde o službu,
zahrnující vysokorychlostní přístup na Internet s využitím systému CleverCast
PCTM společnosti Phillips pro přenos dat v digitálních kompresních systémech
(MPEG-2/ /DVB) spolu s televizními a rozhlasovými programy. Prezentovaný systém
umožňuje plně interaktivní přístup na Internet. Příchozí směr, vyžadující
vysokou rychlost přenosu dat, je širokopásmový satelitní spoj, zatímco odchozí
směr, jenž vystačí s malou šířkou pásma, tvoří standardní dial-up připojení,
případně pevná linka s nízkou datovou kapacitou.
Cesta informací
Společnost Casablanca INT nabízela řešení výměny informací pro malé a střední
firmy v návaznosti na připojení k Internetu Small Office Solution. Produkt řeší
výměnu a tok informací na bázi internetových technologií (intranet, extranet).
Firma prezentovala i svůj individuální přístup k zákazníkům po zjištění
současných, a odhadu budoucích potřeb klienta, slibuje řešení "na míru"
zjištěným potřebám.
Firemní informační systém, umožňující jak elektronické obchodování, tak i
komunikaci vně i uvnitř podniku, předváděla společnost PR Consulting. Systém
zahrnuje organizaci faxů, elektronické pošty, sdílení souborů a zařízení,
přičemž by mu nemělo činit potíže použití na různých počítačových platformách.
Systém elektronického obchodování s využitím Internetu nabízí prohlížení
katalogu zboží, jeho výběr a ukládání do "nákupního košíku", průběžnou kontrolu
nákupu, přijetí objednávky a její zpětné potvrzení zákazníkovi. Stálým
zákazníkům je možné nabídnout individuální přístup pomocí registračního čísla a
kódu.
Jak vést marketing firmy "bez papírů", pouze pomocí integrace sítí, předvedli
návštěvníkům pracovníci společnosti RenSoft na svém produktu, postaveném na
klientském softwaru Lotus Notes (verze 5). Na programu měli prezentaci využití
Intranet Collective, svého řešení pro týmovou práci ve firmách, stejně jako
využití systému db Trek pro marketingové firmy.
Nechyběla pochopitelně ani obsáhlá prezentace Expandia Banky, přesvědčující
návštěvníky veletrhu o výhodách přímého bankovnictví.
Aplikace s velkými objemy zpracovávaných dat
Do oblasti informačních systémů pro malé a střední firmy patřila též prezentace
společnosti CORE Computer. V tomto případě šlo o řešení pro aplikace s velkými
objemy zpracovávaných a ukládaných dat, a to nejen na centrálním serveru, ale i
na jednotlivých stanicích. V praxi se často jedná o zpracovávání informací v
grafické a multimediální podobě. Jde zejména o aplikace CAD, CAM (konstrukční
kanceláře, průmysl obecně atd.), grafická studia, či zpracovávání databází s
grafikou (schémata, portréty atd.), používaných například v bankách, na
policii, v muzeích a v datových skladech velkých uživatelů.
Počítačová ústředna a automatické služby
Prezentace společnosti Future Product Design v ComNet Solutions Parku spadala
do oblasti telefonních služeb a obsahovala 2 řešení počítačovou telefonní
ústřednu a interaktivní automatické telefonní služby. V prvním případě byl
předveden software typu klient/server, který ze serveru MS Windows NT vytvoří
základní komunikační systém. Jedná se o řešení typu "všechno v jednom" a svou
funkčností prý nahrazuje pobočkové telefonní ústředny (PBX PhoneBranch
eXchange), ACD (Automatic Call Distribution), IVR (Interactive Voice Response),
interaktivní hlasové systémy, systémy hlasové pošty (voice mail systems),
faxové servery a XTI (Computer Telephone Integration) gateways brány pro
propojení počítačových a telefonních služeb. V druhém případě se jednalo o
interaktivní telefonní služby, nabízející klientům různé informace, mezi něž
patří např. aktuální ceny služeb či stav na účtech.
Podpora mobilních prodejních aktivit
Společnost Ramert představila návštěvníkům komplex hardwaru, softwaru a služeb
pro podporu mobilních prodejních aktivit postavený na bázi průmyslových
terminálů PSION Workabout. Terminály umožňují bezpapírovou agendu pro prodej z
vozu, mobilní fakturaci, sběr objednávek, skladové operace s odběrateli,
merchandising či průzkum trhu. Kapesní průmyslové terminály PSION Workabout
jsou odolné počítače, speciálně vyvinuté pro práci v náročných podmínkách.
Jejich klíčovou vlastností jsou bezpečná paměťová média bez pohyblivých
mechanických částí, nezávislá na napájení, a robustní operační systém
podporující intuitivní uživatelské rozhraní aplikací, které jsou tak dostupné i
počítačovým laikům.
Vzdělávání a konzultace po sítích
Výhody multimediálního prostředí Webu a komunikačních prostředků sítí pro
možnosti vzdělávání přitahují stále více pozornost univerzit a velkých
korporací. Nicméně zatím netušené perspektivy se otvírají i ma-lým a středním
firmám. Toto téma je blízké zejména odborníkům z Karlovy Univerzity, kteří své
zkušenosti zahrnuli do následujících aplikací: Teleteaching v podnikovém
vzdělávání výcvik obsluhy zařízení a ovládání počítačové aplikace, Telelearning
jako firemní prostředek pro osvětu a podporu zákazníků, a konečně On-line
learning.
Do této oblasti je možné zařa-dit i prezentaci společností Dattel a Síť,
zaměřenou na oblast interaktivních multimédií sem spadá celá řada aplikací. Na
ComNet Solutions Park byla vybrána aplikace z oblasti medicíny, vzdálená
lékařská diagnostika. Tato aplikace umožňuje konzultace mezi vyšetřujícím
lékařem a specialistou, přenos video prezentace z diagnostických přístrojů a
jejich vzdálené ovládání. Systém je založen na přenosu videa a hlasu přes IP,
což umožňuje jeho nasazení na všech typech komunikačních sítí a jejich
kombinacích (ISDN, LAN, FRAME RELAY, ATM).
Evropské centrum pro medicínskou informatiku, statistiku a epidemiologii UK a
AV ČR tzv. Euromise, návštěvníkům předváděla, jak je možné s pomocí Internetu
zkoušet studenty nebo třeba sama sebe. Program ExaMe pro distanční vzdělávání
se používá k hodnocení znalostí studentů pomocí 2 základních typů hodnotících
testů. "Pevný test" je vhodný pro výuku v učebně, kdy učitel zadává během
omezené doby jednotný test všem studentům. "Automatický test" je vhodný při
samostudiu a pro nepřítomné studenty. Program obsahuje testy s různými úrovněmi
obtížnosti a s různým množstvím položených otázek.

9 1306 / darn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.