Compaq sází na Tandem

Platformu Tandem používá 18 z 25 největších evropských bank a 24 z 25 největších amerických bank. Tato platforma po...


Platformu Tandem používá 18 z 25 největších evropských bank a 24 z 25
největších amerických bank. Tato platforma podporuje 90 % všech světových
transakcí s cennými papíry. Non stop systémy Tandem zpracovávají 80 % ze všech
světových transakcí on--line bankomatů a 66 % ze všech světových transakcí
kreditních karet.
Před dvěma lety získala firmu Tandem společnost Compaq, která rozvoji platformy
Tandem přikládá mimořádný význam. Po
úspěšném uvedení nové řady serverů Himalaya S následovalo
rozhodnutí nejvyššího vedení společnosti Compaq investovat v následujících
letech více než čtvrt miliardy dolarů ročně do dalšího rozvoje této platformy.
Více o Tandemu nám řekne Business Development Manager společnosti Compaq Jan
Zadák.
Jak byste ve zkratce charakterizoval platformu Tandem? Velice stručně řečeno
Tandem představuje IT platformu a prostředí garantující nejvyšší úroveň
spolehlivosti a dostupnosti. Firma Tandem byla založena v roce 1974 v
kalifornském Silicon Valley, od roku 1997 je pak součástí společnosti Compaq
Computer. Technologicky dáváme zákazníkům k dispozici hardware a veškerý
software, který potřebují, aby vybudovali a provozovali aplikace, jejichž
dostupnost je absolutně kritická.
Platforma Tandem je, zdá se, nyní ve středu zájmu Compaqu v České republice.
Proč ? Donedávna jsme české zákazníky podporovali prostřednictvím střediska
Tandem ve Vídni. Po spojení s Digitalem a s tím spojeným přílivem odborníků,
jsme se rozhodli podporovat tuto platformu přímo prostřednictvím pobočky Compaq
Computer, s. r. o. Cítíme velký potenciál u zákazníků, kteří vyžadují maximální
bezpečnost systémů, vysoké objemy on-line operací, obchodování na Internetu,
masivní databázové systémy.
A cítíme také velkou zodpovědnost vůči zákazníkům v České republice, kteří se
pro platformu Tandem rozhodli již v minulosti. Těm nyní chceme poskytnout
lokální podporu.
Na které oblasti trhu se zde chcete s Tandemem zaměřit? Zejména na banky,
finančnictví, telekomunikace, datawarehousing a elektronický obchod.
Můžete uvést nejzajímavější příklady nasazení platformy Tandem? Je to např.
America Online, Deutsche Telecom, NASDAQ, Mercedes-Benz, National
Westminster... V podstatě každá instalace je zajímavá, protože většinou
představuje přímo srdce podnikání našich zákazníků.
Kolik instalací Tandemu je v České republice? Nyní máme šest instalovaných
systémů, např. v I.S.C. MÚZO, Komerční bance. Tuto bázi hodláme samozřejmě
rozšiřovat, školíme na to naše obchodníky, odborníky ze skupiny systémové
integrace i hardwarového servisu.
Jaké jsou hlavní výhody technologie NonStop Computing? Je jich řada. Odolnost
proti chybám na úrovni hardwaru i softwaru, prakticky neomezená lineární
škálovatelnost, která umožňuje zákazníkům v počátku nasazení relativně levných
a malých systémů s garantovanou ochranou investic po celou dobu života systému.
Až paranoická mohou někomu připadat opatření, jejichž smyslem je garantovat
integritu dat. Každý si však asi dokáže představit starosti bankéřů, jejichž
jedna jediná elektronická transakce může uvést do pohybu obrovské částky.
Můžete nám v krátkosti popsat nabídku serverů Himalaya? Všechny servery mají
společnou technologii hardwarové redundance a procesních párů na úrovni
softwaru pro dosažení maximální spolehlivosti. Zákazník si pak může vybrat z
nabídky tradiční řady K, která je tvořena modely K200, K2000 a K20000, nebo z
nové řady S serverů Tandem, kterou reprezentují modely S700, S7000 a S70000.
Základní model S700 má omezenou rozšiřitelnost (maximálně 2 procesory MIPS
R4400 na 150 MHz nebo MIPS R 10000 na 200 MHz) v jednom uzlu. Tento server se
obvykle používá pro distribuované systémy vyžadující trvalou dostupnost,
případně pro vývojové a testovací práce. Střední model S7000 umožňuje
rozšiřitelnost do 8 procesorů v jednom uzlu a nejvyšší model S70000 má
rozšiřitelnost 16 procesorů MIPS R 10000 na 200 MHz v jednom uzlu (maximálně
255 uzlů). Systém je schopen nabídnout diskovou kapacitu okolo 15 TB v jednom
uzlu.
Compaq je znám svou orientací na standardy. Není Tandem tak trochu krokem mimo?
Compaq dnes disponuje moderními vývojovými nástroji a middleware pro NonStop
platformu Tandem, s jejichž pomocí lze rychle a velice efektivně vyvíjet nové
aplikace i integrovat platformu Tandem do stávajícího prostředí. Tandemu není
cizí C, C++, ActiveX, CORBA, Java, ODBC, JDBC, ani další technologie. Již dnes
lze řešení Tandem velmi snadno integrovat například se systémy na bázi Windows
NT. Rozsáhlý investiční program, který Compaq do platformy Tandem odstartoval,
povede postupně také k nasazení procesorů Alpha.
Děkuji vám za rozhovor.
9 0689 / jafn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.