Comparex Holding nový hráč trhu IT

Získání majoritního podílu ve společnosti COMPAREX Informationssysteme jihoafrickou společností Persetel Q Data Holdin...


Získání majoritního podílu ve společnosti COMPAREX Informationssysteme
jihoafrickou společností Persetel Q Data Holdings, o kterém jsme začátkem roku
informovali, bylo jen jednou z nedávných akvizicí této společnosti na evropském
trhu IT. V důsledku získání společnosti Comparex a jejího renomovaného jména se
holding přejmenoval na Comparex Holdings. Firemní logo holdingu přitom vychází
z loga "starého Comparexu".
Strategií holdingu je stát se významným globálním hráčem na trhu informačních
technologií, čehož chce dosáhnout prostřednictvím partnerských vazeb s jinými
společnostmi a exportem technologií vyvinutých v Jižní Africe. Comparex
Holdings se staví do role evropského integrátora IT schopného uspokojit potřeby
zejména velkých uživatelů.
Mezinárodní aktivity Comparexu jsou soustředěny do 4 oblastí poradenství, sítě,
systémy a software a technologie. Divize poradenství působí v Austrálii,
Nizozemí, Velké Británii a v USA. Celkově zaměstnává asi 400 lidí. V současné
době je její prioritou řešení problému roku 2000.
Divize sítí
Tuto divizi tvoří společnosti Datalec, Nomea, Telemation a ComTech. Datelec je
švýcarský systémový integrátor s 20letou praxí v oblasti síťových technologií a
bezpečnosti sítí LAN/WAN. Společnost Nomea je přední francouzský síťový
integrátor a poradenská firma a německý Telemation je zase největším nezávislým
integrátorem síťových produktů Cisco v Evropě. V Německu realizuje asi třetinu
veškerého prodeje produktů Cisco. Poslední jmenovaná společnost ComTech je také
síťový integrátor zaměřený na řešení s přidanou hodnotou, působící v Belgii a
Lucembursku.
Divize systémů a softwaru
Akvizice společnosti Comparex a získání renomované značky byly impulzem k
přejmenování holdingu. Původem německý dodavatel velkých počítačových systémů
(včetně mainframů pracujících pod systémem S/390), periferií, komplexních
řešení a podpůrných služeb je výhradním dodavatelem systémů Hitachi v části
Evropy, mj. v Německu, Rakousku, Beneluxu, Řecku, Španělsku, Portugalsku a v
zemích střední a východní Evropy včetně ČR a SR.
Network Service Europe je evropské centrum holdingu pro vývoj, prodej,
poradenství a podporu integrovaných aplikací pro řízení podniků. Nabízí
komplexní systémy a řízení sítí založené na vlastních počítačových
metodologiích a procedurách s využitím technik workflow.
Divize technologií
Consultancy In Advanced Technology (CAT) je jihoafrická firma poskytující
technologická řešení v oblasti ochrany. Hlavní aktivity se zaměřují na
digitální systémy stálého sledování pohybu vozidel a na řídicí systémy.
Diamond Network Technologies je dodavatel hardwarových a softwarových produktů
pro bezpečnost počítačů a síťových produktů.
DynamiQue Systems (DSI) vyvíjí metodologie a podpůrné softwarové nástroje
zejména pro oblast lidských zdrojů a zpracování mezd. KryptoKom je německá
softwarová firma působící v oblasti kryptografické informační bezpečnosti,
která vyvíjí bezpečnostní moduly a nástroje pro šifrování, firewally,
technologie čipových karet a systémy pro ochranu elektronických dokumentů.
Mosaic Software se specializuje na systémy zpracování transakcí fungující na
všech úrovních sítí od ATM a prodejních terminálů POS až po regionální
koncentrátory a front-end systémy. Modulární a škálovatelná architektura
systémů založených na Windows NT může podporovat instalace nejrůznější
velikosti.
Nanoteq vyvíjí a dodává řešení informační bezpečnosti. Nabízí hotové produkty i
řešení projektů na míru.
QMuzic vyvíjí systémy plánování podnikových zdrojů (ERP).
Sesterskou společností holdingu Comparex je Persetel Q Data Africa (PQ Africa),
která působí v různých oblastech trhu informačních a komunikačních technologií
a mj. podporuje i programy odborného vzdělávání původních obyvatel Jihoafrické
republiky v oblastech informačních a komunikačních technologií.
V této společnosti působící v Jihoafrické republice a v dalších afrických
zemích má Comparex Holdings 50 % minus jednu akcii kontrolní těsnou
nadpoloviční většinu akcií drží jihoafrická skupina NITAC (National IT
Acquisition Consortium). NITAC sdružuje prostřednictvím 22 organizací na 950
000 jednotlivců patřících k dříve znevýhodňovaným skupinám obyvatel JAR.
Sequent nejnovější akvizice Comparexu
Koncem ledna uzavřel Comparex Holdings smlouvu o koupi aktivit společnosti
Sequent Computer Systems v Belgii, Německu, Nizozemí, Portugalsku, Španělsku a
Švýcarsku. Sequent je vedoucí firmou v oblasti výkonných systémů založených na
procesorech Intel ve Velké Británii a v západní Evropě.
Akvizice rozšířila portfolio společnosti o vysoce výkonné otevřené serverové
systémy založené na operačních systémech Unix a Windows NT. 9 0713 / ramn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.