Comparex změnil vlastníka

Společnost COMPAREX Informationssysteme byla založena v roce 1987 jako společný podnik koncernů BASF a Siemens s cílem n...


Společnost COMPAREX Informationssysteme byla založena v roce 1987 jako společný
podnik koncernů BASF a Siemens s cílem nabízet počítače a periferie
kompatibilní se standardy IBM. Strategickým partnerem, z jehož produkce většina
zařízení pochází, je japonská společnost HITACHI.
Spolupráce obou spoluzakladatelů skončila, když BASF odkoupil podíl Siemensu a
stal se stoprocentním vlastníkem společnosti COMPAREX. Tak tomu bylo až do roku
1996, kdy BASF prodal menšinový balík 40 procent akcií jihoafrickému holdingu
Persetel.
V roce 1998 se společnost Persetel Q Data Holdings stala vlastníkem celkem 75 %
akcií společnosti COMPAREX, přičemž zbývající podíl drží nadále BASF. Prodej
akcií byl součástí strategie BASF soustředit se na svou hlavní činnost, jíž je
chemická výroba a pro doplňující aktivity hledala společnost strategického
partnera z daného oboru.
Nová vlastnická struktura se promítla i do složení nejvyššího orgánu
společnosti COMPAREX. Z postu předsedy představenstva odešel dlouholetý šéf
společnosti Rolf Brillinger a novým předsedou se stal Herbert Hetz.
Společnost COMPAREX má vedle ústředí v Mannheimu pobočky v osmi německých
městech a dceřiné společnosti působící v zahraničí (Rakousko, Belgie, Česká
republika, Maďarsko, Lucembursko, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Slovensko,
Španělsko a Rusko). Obrat COMPAREXu dosáhl v roce 1997 celkové hodnoty 1,056
miliardy marek, z toho asi 714 milionů připadalo na domácí německý trh. Ke
konci roku 1997 zaměstnával COMPAREX přes 1 000 lidí.
Hlavními nabízenými produkty jsou centrální jednotky a periferie střediskových
počítačů, servery, periferie pro "otevřené systémy", počítačové sítě,
integrované služby a údržba.
Nový vlastník Persetel
Majoritní vlastník společnost Persetel Q Data Holdings vznikla v roce 1997
spojením jihoafrických společností Persetel Holdings a Q-Data. S 6 000
zaměstnanci je největším jihoafrickým podnikem v oboru informačních technologií
nabízejícím hardware, software, sítě, poradenství, outsourcing a služby.
Persetel v posledních letech rozšiřuje intenzivně své aktivity v Evropě a jeho
cílem je vytvořit organizaci sloužící velkým evropským společnostem.
Jedním z důležitých kroků byla akvizice 70 procent německé společnosti
Telemation Netzwerk AG, která je předním německým síťovým integrátorem. Dalšími
společnostmi získanými Persetelem v Evropě jsou ComTech (Belgie),
Communications and Technology SA (Lucembursko), Nomea (Francie) a Datalec
(Švýcarsko).
8 3075 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.