Computerworld 100 a český trh IT v roce 1997

Již podruhé se vám letos dostává do rukou pravidelná příloha Computerworldu, ve které se snažíme podat obraz scény...


Již podruhé se vám letos dostává do rukou pravidelná příloha Computerworldu, ve
které se snažíme podat obraz scény IT v ČR žebříček sta nejúspěšnějších IT
firem Computerworld 100. Přestože se i v tomto podzimním vydání vracíme k roku
1997, je možné zde najít nové, a věříme i zajímavé informace.
Struktura žebříčku doznala různých změn, které by měly předznamenat budoucí
vývoj této publikace. Informace o firmách byly rozděleny podle různých
hledisek, jakými jsou právní subjektivita, rok založení, lokalizace firmy
(určení vlastníka firmy např. firma česká, pobočka zahraniční firmy) a
kategorie zaměření firmy. V této oblasti dostaly firmy na výběr základní
charakteristiky (např. výrobce, distributor, systémový integrátor), z kterých
označily ty, jež podle nich nejlépe vystihovaly jejich zaměření. Všechny tyto
údaje, úhledně seřazené do jednoho řádku, mají napomoci jedinému: zprůhlednění
klíčové hodno-ty v tabulce údaje o celkovém ročním obratu firmy na území ČR.
Podzimní žebříček se od jarního liší přibyly nové firmy, jiné zase naopak v
žebříčku chybí. Marně byste například hledali společnost Digital Equipment,
která po akvizici společností Compaq již nemůže v žebříčku samostatně
figurovat. Pořadím z jarního vydání také zamíchala přítomnost nových účastníků;
např. v 1. polovině žebříčku to jsou společnosti Tesco Trading, ZPA a
Datrontech. Nicmé-ně pořadí na prvních 3 místech se nezměnilo; stále vede
Hewlett-Packard před společností THsystem a Siemens ČR. Do 1. pětky se ještě
zařadily společnosti AutoCont a Microsoft.
8 2716 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.