Compuware Corporation

Americká společnost Compuware Corporation byla založena v roce 1973 a sídlí ve Farmington Hills, stát Michigan. Velmi ry...


Americká společnost Compuware Corporation byla založena v roce 1973 a sídlí ve
Farmington Hills, stát Michigan. Velmi rychle po svém založení se dostala mezi
přední světové dodavatele řešení pro vývoj, testování a implementaci kritických
podnikových systémů. Compuware realizuje svůj prodej přímo pomocí vlastních
zastoupení ve více než 40 zemích světa a nepřímo přes širokou síť distributorů
a VAR partnerů.
Ve fiskálním roce 1998 dosáhla společnost příjmů ve výši 1,14 miliardy dolarů,
když pokračovala v několikaletém 30% růstu obratu a zařadila se na páté místo v
žebříčku nezávislých softwarových firem. Jejích produktů využívá téměř 11 tisíc
organizací po celém světě, přičemž mezi zákazníky na českém trhu patří
společnosti Škoda Auto, IPB Pojišťovna, ČNB a další.
Compuware poskytuje produkty a služby pokrývající celý životní cyklus tvorby
aplikací od vytvoření datového modelu přes generaci kódu, testování až po
jejich správu. Historicky si vybudovala silnou pozici ve světě sálových
počítačů, ze kterého čerpala zkušenosti při konverzi svých nástrojů do
heterogenního prostředí architektury klient/server, Internetu a samozřejmě
sálových počítačů. S pomocí akvizic neustále doplňuje své produktové řady tak,
aby jejich funkčnost pokrývala co nejširší bázi prostředí.

Vývoj aplikací
Komponentové vývojové prostředí UNIFACE je určeno k profesionální tvorbě
aplikací nezávislých na konkrétním implementačním prostředí. Zmíněná
technologická nezávislost je spolu s modelem řízeným vývojem a komponentovou
orientací jedním z nejvýznamnějších rysů UNIFACE. Důležitou vlastností je také
jednoduché a snadno osvojitelné ovládání nebo možnost přepínání mezi různými
jazykovými verzemi.

Zajištění kvality softwaru
Compuware nabízí integrovanou sadu produktů QACenter pro automatizaci všech
činností spojených s testováním aplikačního programového vybavení. Tyto
nástroje umožňují plánovat a řídit proces testování, přípravu testovacích
procedur a testovacích dat, vlastní provedení testů i zdokumentování a
vyhodnocení průběhu testů, ať už při přípravě na rok 2000, či při obecných
konverzích IS. Po akvizici společnosti NuMega Technologies v roce 1998 se
rozšířilo portfolio o komplexní řadu produktů NuMega pro zajištění kvality
aplikací v prostředí Win32.

Správa úrovně služeb aplikací
Sada produktů EcoSYSTEMS slouží pro zlepšení správy úrovně služeb. Tvoří ji
EcoTOOLS, nástroj pro zvýšení dostupnosti aplikací prostřednictvím lepší správy
aplikací na úrovni databází, aplikačních serverů, operačních systémů a
počítačových sítí. Dále sem patří EcoSCOPE pro správu výkonnosti aplikací a
EcoSNAP pro zvýšení využitelnosti aplikací díky schopnosti reagovat v reálném
čase na jejich selhání.
9 0217 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.