Control Panel a spol.: systémy pro průmysl z Moravy

Firma Alcor Moravské přístroje uvedla před časem na trh programový systém pro průmyslovou a laboratorní automatizaci ...


Firma Alcor Moravské přístroje uvedla před časem na trh programový systém pro
průmyslovou a laboratorní automatizaci Control Panel. Firma nabízí v této
oblasti i další produkty, např. Control Web 3.1 systém pro průmyslovou
automatizaci s podporou síťových a internetových technologií či řídicí systém
Touch Control. Podívejme se na tyto produkty blíže.
Control Panel
Jedná se o bohatě vybavený programový systém pro tvorbu i provozování
informačních a řídicích programů v reálném čase. Umožňuje sestavit nejen
centralizované aplikace, ale i rozsáhlé distribuované a klient-serverové síťové
systémy.
Je výkonově i cenově nedostižným řešením pro měření a regulace v průmyslu,
vizualizace technologických procesů, číslicové zpracování signálů, přímé řízení
linek a strojů, archivace a zpracování dat, laboratorní automatizace a runtime
pro samostatné řídicí jednotky. Systém pracuje na nejširší řadě počítačů
slučitelných s průmyslovým standardem IBM PC v chráněném modu procesorů Intel a
kompatibilních.
Propracovaná objektově-orientovaná komponentová technologie přináší výrazné
zvýšení produktivity vývojové práce a maximálně spolehlivé a výkonné aplikační
programy.
Control Panel je ve srovnání s podobně zaměřenými systémy unikátní svou
otevřeností a neomezenými možnostmi svých aplikací. Program spuštěný v
prostředí Control Panel je svým výkonem zcela ekvivalentní jednoúčelovému
programu, napsanému přímo ve standardním programovacím jazyku. Snadnost vývoje
i elegance a spolehlivost programu je ve srovnání s klasickým programováním
neporovnatelná a stejně tak výkon a možnosti aplikací výrazně převyšují
možnosti běžných, pouze konfigurovatelných programů.
Control Web
Control Web je průmyslový řídicí a informační systém reálného času pro operační
systémy Windows 95 a vyšší a Windows NT 4.0 a vyšší. Jeho architektura vychází
z třetí generace systému Control Panel standardního a osvědčeného objektově-
orientovaného prostředí pro rychlý vývoj aplikací.
Veškeré progresivní vlastnosti produktu Control Panel 3 jsou v podobě systému
Control Web převedeny do 32bitového prostředí Windows 95 a Windows NT.
Navíc je zde několik nových vlastností. Samozřejmostí je konektivita v
prostředí TCP/IP sítí. Stejně tak systém Control Web komunikuje s okolím
prostřednictvím standardů ODBC a DDE. Jádro systému, především v prostředí
Windows NT, plně využí-vá multitasking, multithreading a schopnosti běhu
procesů v reálném čase. Více možností přináší také multimediální podpora
systému Windows.
Řešení pracovní plochy
Control Web Design Studio je snadno a velmi intuitivně ovladatelné. Veškeré
vývojové i informační plochy jsou přehledně přístupné prostřednictvím záložkové
pracovní plochy s dynamickou kontextovou změnou menu i lišty nástrojů. Přímo v
pracovní ploše je také přístupná i veškerá dokumentace ve standardním
internetovém HTML formátu.
Projekty a plně modulární aplikace
Vše, co v předcházejících verzích systému bylo celou aplikací, může být nyní
pouhým jedním jejím modulem. Pomocí definice import lze sestavit projekt, v
rámci kterého bude spolupracovat řada stávajících aplikací.
Lokální i síťová komunikace mezi moduly
Jednotlivé moduly spolupracující v rámci projektu nemusí být všechny na jednom
počítači. Libovolné části projektu mohou být na kterémkoliv počítači připojeném
k síti. A to nejen v rámci lokální sítě, ale kdekoliv v rámci celosvětového
internetu. Sdílení dat i volání OCL metod mezi libovolnými moduly je zcela
transparentní a velmi snadno použitelné. Externí datový element je prostě
uveden jménem modulu, ze kterého pochází, ať je tento modul fyzicky kdekoliv.
Otevřená komponentová síťová architektura přináší novou kvalitu do oblasti
průmyslových informačních systémů.
Stoprocentní zpětná kompatibilita
Pro ochranu investic je podstatné, že veškeré aplikace ze systémů Control Panel
verze 2 a vyšší jsou plně přenositelné do systému Control Web. Veškeré
stávající aplikace lze použít v novém systému a dokonce je možno je zahrnout i
do nových síťových projektů.
Obecné vlastnosti
Control Web je plnohodnotnou 32bitovou aplikací pro operační systémy Windows 95
a Windows NT 4.0. Díky tomu spolehlivě pracuje v preemtivním multitaskingu
spolu s jinými 32bitovými aplikacemi.
Control Web je plně zpětně kompatibilní s aplikacemi vytvořenými v systémech
Control Panel 2.xx a Control Panel 3.0. Takové aplikace lze nejen spustit, ale
také samozřejmě dále vyvíjet a upravovat.
Aplikace upravená v systému Control Web však již bez zpětných úprav ve verzích
Control Panel 2.xx a 3.0 nemusí jít spustit. Control Web plně využívá všech
možností systémů Windows (fonty, DDE, ODBC, ...) a zápis aplikace pro Control
Web je proto v detailech systému Windows přizpůsoben (např. zápis fontu). Z
těchto důvodů byla implicitní přípona Control Web aplikací změněna z .CP na .CW.
Hlavní odlišnosti od systému Control Panel
Jádro systému Control Web nyní plně využívá všech možností běhu v přesném
reálném čase a víceproudového běhu v systému Windows NT.
Systém je vybaven plnou TCP/IP konektivitou aplikací. V prostředí Control Web
je zabudována síťová vrstva umožňující spolupráci vzdálených modulů. Control
Web podporuje nejen síťovou konektivitu na úrovni komunikace s databázovými
servery, jak je tomu u ostatních podobně zaměřených produktů, ale nabízí navíc
možnosti vzdáleného přístupu na data a metody samostatně běžících modulů.
Systém umožňuje vytvářet skutečné a obecné distribuované aplikace (nejen v
rámci sítí lokálních, ale libovolných). Aplikace nemusejí být omezeny
vlastnostmi databází a možnostmi jejich komunikací.
Nabídka přístrojů systému Control Web je rozšířena o další standardní
komponentu HTTP server. Tento přístroj je plnohodnotným WWW serverem, který
umožní napojení na vaši běžící aplikaci pomocí libovolného WWW prohlížeče
(Internet Explorer, Netscape, ...). Přístroj poskytuje data z technologie a
dokáže dynamicky vytvářet HTML stránky podle aktuálního stavu běžícího procesu.
Přístroj je vybaven bezpečnostními prostředky včetně autorizace a kontroly
přístupů.
Systém Control Web neobsahuje paletu DataView. Veškerá DataView jsou přístupná
prostřednictvím systémových aplikací systému Control Web. Například standardní
HTML DataView je možné otevřít (spustit) jako aplikaci HTML.EXE. Control Web
obsahuje nové AVI DataView, které je určeno k prohlížení a přehrávání
videosekvencí ve formátu AVI. Podobně jako ostatní DataView je samozřejmě možné
AVI DataView použít kdekoli v panelu aplikace systému Control Web.
FLI DataView bylo upraveno pro vyšší výkon v systémech Windows a pro zpracování
obrazových dat využívá samostatného threadu. Textové DataView nyní dokáže
zpracovat libovolně dlouhý text (do 4 GB) s libovolným počtem řádků (do cca 4
miliard). Archiver je rozšířen o ODBC rozhraní. To umožňuje archiveru ukládat
data přes libovolný SQL server do široké řady souborů nejrůznějších
databázových formátů. Archiveru nadále zůstala schopnost pracovat přímo s DBF
soubory.
Odlišnosti od systému Control Panel dané vlastnostmi grafiky ve Windows
Průhledné objekty použité v aplikacích systémů Control Panel (přístroje
knihovny vi_sym, label,...), se mohou v některých
situacích kreslit jinak. Systémy Windows mají definovánu jinou sémantiku
kreslení viditelných objektů než systém Control Panel, která naneštěstí
nepokrývá všechny možné situace. Chybné vykreslení nastane v případě, kdy
průhledný přístroj přesáhne svou plochou (nebo její částí) jiný přístroj, který
obsahuje další zaregistrované přístroje. Tehdy se objekty vykreslí v pořadí: 1.
přístroj, který je překrytý; 2. průhledný přístroj; 3. objekty zaregistrované
do překrytého přístroje čímž dojde zároveň i k překreslení průhledného
přístroje. Při vývoji aplikací je třeba s touto novou vlastností počítat.
Ovladače pro I/O zařízení
Control Web obsahuje univerzální DDE-klient ovladač, který dokáže komunikovat s
jakýmkoli DDE-serverem. Tento DDE-klient ovladač je navržen zcela obecně, což
umožňuje zcela přesně nastavit parametry a způsob komunikace s vybraným
DDE-serverem. DDE komunikace je základním prostředkem výměny dat v systémech
Windows a podporují ji téměř všechny 32bitové aplikace. Typickým příkladem je
DDE komunikace s programy Microsoft Office Microsoft Excel, Microsoft Access a
dalšími nebo s celou širokou řadou DDE--serverů jednotlivých PLC od
nejrůznějších výrobců. Control Web tak nabízí možnost (bez zvláštních úprav
zdrojových textů aplikace) komunikovat s každým programem, který integruje
funkci DDE-serveru. Systém zůstává stále otevřen pro nové komponenty. Ke tvorbě
ovladačů je možno použít libovolný překladač generující Win32 kompatibilní DLL
knihovny.
Control Panel Embedded Runtime
Control Panel je velmi mocným nástrojem pro vývoj řídicích systémů a grafických
rozhraní mezi člověkem a strojem. Pouze pomocí vizuálních editorů vzhledu i
algoritmu je možno rychle vytvořit systém na míru jakýmkoliv požadavkům.
Cílovou binární podobu aplikace je možno vygenerovat přímo z grafického
vývojového prostředí na stolním PC. Embedded runtime s výhodou využívá malého a
velmi výkonného jádra s efektivní správou paměti, multitaskingem a kvalitním
grafickým uživatelským rozhraním. Za pohodlí při vývoji a značné možnosti
aplikací již nemusíte platit nutností vysokého výkonu počítače a desítkami MB
paměti.
Síťová konektivita
Na embedded řídicí jednotce může rovněž běžet jeden nebo několik modulů většího
projektu. Jednotlivé moduly spolupracující v rámci projektu nemusí být všechny
na jednom počítači. Libovolné části projektu mohou být na kterémkoliv počítači
připojeném k síti. A to nejen v rámci lokální sítě, ale kdekoliv v rámci
celosvětového Internetu.
Aplikaci se vším pohodlím vytvoříte na svém dobře vybaveném stolním počítači a
výsledek jednoduše přenesete na samostatnou řídicí jednotku.
Touch Control
Panelových počítačů i řídicích jednotek s architekturou PC je na trhu značné
množství. Touch Control však představuje ucelený a ověřený komplet, skládající
se z panelové PC kompatibilní řídicí jednotky, vstupních a výstupních modulů
připojených přes rychlé CAN rozhraní a toho nejdůležitějšího programového
vybavení pro snadný vývoj aplikací. Vznikl tak produkt s unikátními vlastnostmi
a vysokou užitnou hodnotou.
Řídicí systém Touch Control je dodáván ve dvou základních variantách, lišících
se velikostí a výkonem. Menší TC55 je skvělým řešením pro řízení strojů,
automatizaci výrobních linek, sběr a zpracování technologických dat a přímou
vestavbu do rozvaděčů. V těchto nasazeních nahradí v mnoha případech kombinaci
PLC-panelové PC. Větší TC100 již zvládne náročnou vizualizaci a řízení procesů
při zapojení jednotky do rozsáhlého informačního systému.
Pro oba systémy je dodáváno vývojové prostředí Control Panel s možností
generování binárních aplikací pro přímé uložení do FLASH EPROM modulu řídicí
jednotky.
Moduly analogových a binárních vstupů a výstupů jsou připojeny přes rychlé CAN
rozhraní. Díky tomu je zajištěna velmi krátká reakční doba systému na vnější
signál. Lze tak lépe a elegantněji vyřešit instalaci systému do stroje nebo
výrobní linky.
(jam)
8 2017 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.