CorelDraw 8 podrobně a barevně

Kniha CorelDraw 8 se ve svém názvu honosí slovy "referenční uživatelská příručka doporučná výrobcem". Zajímalo m...


Kniha CorelDraw 8 se ve svém názvu honosí slovy "referenční uživatelská
příručka doporučná výrobcem". Zajímalo mne, čím je lepší než ostatní příručky,
které jsou u nás na trhu, i podrobila jsem ji podrobnějšímu průzkumu.
Na první pohled mne zaujala grafická úprava. Je vidět, že grafik si dal spoustu
práce a celá kniha doslova hýří barvami. Barevné jsou nejen všechny obrázky,
ale i nadpisy kapitol, dokonce by se dalo říci, že každá stránka je obrázkem.
Na každé totiž dole v rohu číhá buď motýlek (liché stránky), nebo slavný dívčí
obličej (sudé stránky). Motýlek, obličej, nadpisy i ostatní doplňky jsou laděny
do jednoho tónu modré barvy. Jenže ta modrá je na každé stránce trochu jiná,
světlejší, tmavší, více do fialova, do žluta... Navíc je stejná barva zvolena
pro poznámky, psané po vnějším okraji stránek. Pokud jsou tyto poznámky
umístěny v dolní čtvrtině, splývají s motýlkem (nebo slečnou) a těžko se čtou.
Zkrátka, myslím, že méně je někdy více. Barevné obrázky jsou výborné, ale
ostatní efekty mne při čtení spíše rozptylují. Nikde jsem nenašla odstavec,
který by definoval, jakým písmem budou psány položky menu, jak klávesové
zkratky apod. i když to bývá v podobných publikacích zvykem.
Po prvním prolistování jsem se pustila do čtení. Text není jen suchým popisem
programu, je vyšperkován spoustou příkladů, cvičení a nejrůznějších tipů.
Knížka se rozhodně nedá číst pěkně v klidu v křesle, ale je třeba sedět u
počítače a mít spuštěný Corel.
Úvodní kapitola čtenáře stručně seznámí se základy ovládání programu. Popisuje
krátce všechny ovládací prvky (menu, roletky, nástroje, kontextová menu.).
Několik stránek je věnováno i práci se soubory, jejich otevírání a ukládání.
Dvě následující kapitoly jsou kreslicí. V první se kreslí úsečky a křivky, ve
druhé obdélníky, čtverce, elipsy a kružnice. Následuje kapitola o práci s
textem. Obsahuje nejen návody, jak text editovat a upravovat, ale i několik
užitečných rad o výběru vhodných typů písem a porovnání písem TrueType a Adobe
Type. Krátká kapitolka o zobrazení dokumentu podrobně popisuje nástroje pro
zvětšování, zmenšování a možnosti zobrazování objektů. Další kapitola seznamuje
s manipulací s objekty. Podrobně popisuje výběr, posouvání, duplikace a
klonování objektů. Navazuje kapitola o úpravách objektů, která zahrnuje
protahování, změny měřítka, rotace, zešikmení a zarovnávání. Následuje popis
vyplňování objektů a práce s barvami. Jsou zde stručně popsány i jednotlivé
barevné modely, které se dnes používají (RGB, CMYK, HSB a HLS). Pasáž o
používání barevných výplní je doplněna téměř nepřeberným množstvím ukázek vzorů
a textur, které nabízí sám Corel. Kratičká kapitolka o Obrysovém peru popisuje
jednotlivé parametry a možnosti nastavení tohoto nástroje.
Potom se opět vrátíme ke křivkám, i když trochu jinak v kapitole o editaci
křivek. V úvodu kapitoly číhá trošička teorie o vektorech a obrysech
vektorových objektů. Následuje popis nástroje Tvar, nástrojů Nůž a Guma,
kombinování objektů a nástroje Volné transformace. Kapitola Efekty a práce s
barvami skrývá popis obálek, jejich tvorby a použití. Dále popisuje použití
perspektivy, tvorbu přechodů mezi objekty, vysunutí a další objekty. Probráno
je i kopírování a klonování efektů. Kapitola pracovní prostředí, vrstvy a styly
vás naučí, jak si Corel nakonfigurovat pěkně do ruky. Tisk a předtisková úprava
ve třinácté kapitole zahrnuje hardwarové kalibrace monitoru, scanneru a
tiskárny a popis příkazu Tisk. Kapitola Export a Import dat uzavírá část
věnovanou programu CorelDRAW. Následujících 200 stran popisuje ostatní
programy, které jsou součástí balíku CorelDRAW 8. Velmi podrobně je probrán
Corel PhotoPaint.
Všechny kapitoly jsou plné obrázků. Čtenář rozhodně nemusí bezradně tápat, co
kde a jak hledat. Každý popisovaný dialog je přidán ve formě obrázku. Je-li
popisován nějaký nástroj, je připojeno hned několik názorných obrázků, aby i
uživatel-začátečník získal představu, co to vlastně dělá. Myslím, že knihu může
vzít do ruky jak začátečník, tak i zkušený uživatel, který se chce seznámit s
poslední verzí Corelu. Ten první nemusí mít strach, že by něco nepochopil,
druhý se zase nemusí obávat, že se bude unavovat čtením toho, co už zná. Jen tu
a tam číhá v záloze nějaké kostrbaté nebo pekelně dlouhé souvětí. Skutečná
jazyková perla je stručná anotace, vytištěná na zadní straně obálky. Mj. se
dozvíte, že: "Autoři se proto věnovali v další části knihy nejvíce právě
Photo-Paintu, který bude pro řadu uživatelů už zcela standardním a výtečně
použitelným programem, přičemž utility jsou pojaty stručněji, což odpovídá
jejich účelnému, nepřeplácanému sestavení."
Občas jsem při čtení měla dojem, že jednotlivé kapitoly jsou za sebou řazeny
naprosto náhodně. Úvod kapitolky o kreslení spirál mě v tom jenom utvrdil (str.
97, kapitola 4 Práce s textem): "Protože nemáme kam tyto funkce zařadit,
umisťujeme je do kapitoly týkající se textů i kreslení polygonů, spirál a
mřížek." Přitom 2 předcházející kapitoly se věnují popisu kreslení úseček,
křivek, kružnic, čtverců a elips. Sem by se kreslení spirál asi hodilo lépe.
Součástí knihy je i seznam klávesových zkratek, opět nejen pro samotný
CorelDRAW, ale i pro ostatní produkty. Seznam není řazen abecedně, ale spíš tak
nějak tematicky. Dá se v něm docela rychle najít co potřebujete, naštěstí není
příliš dlouhý. Na závěr je připojen i rejstřík, který je poměrně obsáhlý a
přehledný.
Trochu mne mrzí, že se mi po několika dnech začala rozpadat vazba. Asi je to
osud většiny brožovaných knih, ale je to škoda.
Co dodat? Snad jen: komu se zdá cena 495 Kč příliš vysoká, ten by si měl na
druhé straně uvědomit, že drží v ruce objemnou (550 stran) a barevnou publikaci.
(Hlavenka Jiří, Herčík Jaroslav: CorelDRAW 8, Computer Press, 1998, 550 stran,
495 Kč)
8 1977 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.