Courtois: Máme řešení pro 20 milionů malých firem

Při příležitosti otevírání nového sídla pražské pobočky Microsoftu zavítal do České republiky CEO Microsoft EME...


Při příležitosti otevírání nového sídla pražské pobočky Microsoftu zavítal do
České republiky CEO Microsoft EMEA a senior viceprezident Microsoft Corporation
Jean-Philippe Courtois.
Kromě slavnostních oficialit a pracovní návštěvy rodícího se logistického
centra DHL si nejvyšší evropský šéf Microsoftu v doprovodu ředitele českého
zastoupení Jiřího Deváta našel čas i na následující rozhovor.

Česká republika se před několika týdny stala součástí EU a pražská pobočka
Microsoftu se právě stěhuje do nové moderní budovy. Chystají se v těchto
souvislostech nějaké významnější změny ve struktuře nebo strategii českého a
evropského zastoupení Microsoftu?
Microsoft není v České republice žádným nováčkem na zdejším trhu jsme přítomni
už dlouho bez ohledu na členství nebo nečlenství země v EU. Rozvoj našich
aktivit tady vnímám jako velmi dynamický a vyvážený, a to nejen z pohledu
našeho vlastního byznysu, ale i z hlediska našich dlouhodobých vztahů se
zákazníky a obchodními partnery. K žádným převratným změnám tedy není důvod.

V globálním měřítku ale přece jen k nějakým změnám dochází. Na konferenci
TechEd v San Diegu před několika dny Microsoft avizoval prodloužení zákaznické
podpory u svého softwaru na dobu deseti let. Zřejmě jde o reakce na volání
zákazníků po prodloužení životního cyklu softwarových produktů. Neznamená to
ale, že teď budeme muset delší dobu čekat na nové produkty?
To je častá obava a jsem rád, že se k ní mohu vyjádřit. Odpověď zní ne delší
lhůta znamená pouze delší závazek Microsoftu vůči zákazníkům a je pro ně
jednoznačně přínosem.
Pro Microsoft to samozřejmě znamená jisté zvýšení nákladů, avšak my to v dnešní
době považujeme za nezbytnost. Škála našich zákazníků je z hlediska investic do
IT velmi různorodá a patří do ní společnosti opatrnější i ty technologicky
agresivní. Našim závazkem na desetiletou podporu chceme vyjít vstříc všem našim
zákazníkům bez rozdílu.

Jak si představujete vývoj v oblasti informačních technologii a softwaru v
příštích pěti letech? Na jaké produkty se bude Microsoft po uplynutí této doby
nejvíce soustředit?
V současné době zaznamenáváme nebo očekáváme růst prakticky ve všech oblastech
IT, které sledujeme. Evropa se vrací k 6% až 7% růstu, což se sice nevyrovná
dvojciferným přírůstkům v 90. letech, ale je to o moc lepší než plochý trh, jak
ho známe z nedávné minulosti. Opět nastává období, kdy celá řada firem bude
postupně obnovovat a modernizovat svou IT infrastrukturu, a my očekáváme další
oživení.
Pokud jde o zaměření Microsoftu, Windows a kancelářské aplikace určitě zůstanou
i nadále mezi našimi klíčovými produkty. K nejrychleji rostoucím segmentům
ovšem v současnosti patří zejména naše serverové produkty, ať už jde o Windows,
SQL nebo Exchange. Rychlý rozvoj zvláště v Evropě zaznamenávají také naše
obchodní aplikace, postavené na základech získaných akvizicemi společností
Great Plains a Navision. Zájem o aplikace z oblastí ERP a CRM vzrůstá především
mezi menšími a středními firmami. Na spotřebním trhu naopak roste poptávka po
produktech z oblasti domácí zábavy, kam patří například herní konzole Xbox, ale
také portál MSN a s ním související služby.
Na základě extrapolace výsledků dosavadního vývoje lze usuzovat, že význam výše
jmenovaných oblastí nadále poroste. Navíc očekáváme příznivý vývoj i v
segmentech, které se rozvíjet teprve začínají. Tak jako se to stalo třeba právě
u serverů, kterým ještě před pěti lety příliš mnoho lidí nevěřilo. I v této
úspěšné oblasti ostatně máme kam pokračovat týká se to hlavně dalšího rozvoje
middlewaru na platformě .Net, do kterého v současné době skutečně masivně
investujeme.

Hodně se mluví o zatím nevyužitém potenciálu trhu v oblasti malých a středních
firem. Máte pro tento tržní segment specifickou strategii?
Segment malých a středních firem v Evropě představuje ohromný potenciál
evidujeme tu přes 20 milionů malých a středních společností, přičemž ve většině
zemí vytvářejí tyto podniky až 90 % pracovních míst. Vzhledem k vysokému počtu
potenciálních zákazníků musí naše strategie v tomto segmentu nezbytně spočívat
na úzké spolupráci se širokou sítí lokálních obchodních partnerů. Myslím, že
malým a středním firmám umíme nabídnout opravdu hodnotná řešení, jako například
Great Plains, Navision, Axapta apod.

Česká republika stanula na prahu EU, v čemž lze spatřovat určitou příležitost
pro české softwarové firmy prosadit se v evropském prostoru. Může v tom
Microsoft těmto firmám nějak pomoci na základě programu vzájemné spolupráce?
Ano, je zde poměrně značná příležitost. Naše společnost již nějakou dobu
investuje do rozvoje místních IT firem formou pořádání nejrůznějších
vývojářských konferencí i formou podpory prodeje a marketingu. Totéž ovšem
děláme i v celé řadě jiných zemí. My se snažíme poskytnout našim partnerům ty
nejlepší aplikace a místní firmy mají v tomto ohledu stejné podmínky jako
všechny ostatní společnosti v Evropě.
Jiří Devát, ředitel společnosti Microsoft ČR a SK, dodává:
Tato spolupráce je v České republice hodně intenzivní a zahrnuje celou škálu
projektů. Největší příležitost pro lokální firmy, které se chtějí prosadit v
zahraničí, vidíme v úzce specializovaných produktech takovou skulinu na trhu
představuje třeba správa softwaru. Další možnosti jsou spojené s komplexními
produkty, které přinášíme například v rámci divize Microsoft Business
Solutions. Lokální partneři jako Cígler Software nebo LCS, kteří by mohli být
primárně vnímáni jako naši konkurenti, pak vystupují jako implementátoři
konkrétních řešení, s nimiž mohou expandovat doma i v zahraničí.
Zajímavým příkladem je firma AutoCont a její projekt Internet do škol. Jakkoli
má v našich lokálních podmínkách tento projekt řadu diskutabilních bodů po
politické stránce, z technologického hlediska je zcela unikátní a Microsoftem
byl v loňském roce vyhodnocen jako jeden z pěti nejlepších infrastrukturních
projektů na světě. AutoCont byl následně přizván, aby prezentoval toto řešení
na celosvětovém fóru, a dokonce uvažujeme o jeho převedení do standardizované
podoby, která by byla nabízena prostřednictvím Microsoftu.

V lednu příštího roku by se mělo v Praze pod taktovkou Microsoftu a za osobní
účasti Billa Gatese uskutečnit mezinárodní setkání vládních představitelů s
názvem Government Leaders Forum. Co si od něj slibujete a jaké cíle si
Microsoft klade v oblasti spolupráce s vládami evropských zemí?
Já očekávám, že to bude úžasná událost. Toto fórum se po řadu let konalo v
Seattlu, loni poprvé na evropské půdě v Římě a příští rok je na řadě Praha.
Pozváni budou ministři všech evropských zemí. Náplň summitu ještě nebyla
definitivně stanovena, ale v podstatě by se mělo jednat hlavně o modernizaci
prostředí v oblasti veřejné správy a státních služeb, o využívání IT v této
oblasti a o změnách ve veřejném sektoru, které nové technologie umožňují.
Určitě se bude mluvit o ekonomickém růstu, protože existuje silná korelace mezi
rozvojem ICT a celkovým ekonomickým rozvojem země. Důležitá je rovněž otázka
vzdělávání a zpřístupnění informačních technologií pro širší okruh obyvatel.
Microsoft chce vládám nabídnout své znalosti a zkušenosti v mnoha oblastech.
Jednou z nejdůležitějších je například bezpečnost. Se řadou zemí už jsme v
tomto směru podepsali nejrůznější dohody tou poslední a pro nás velmi důležitou
byla smlouva s Německem. Další partnerské programy se týkají oblastí webových
služeb a vývoje aplikací pro tuto platformu.
Pozadu nezůstáváme ani v České republice, kde se podílíme na vývoji ústředního
portálu veřejné správy založeného na našem transakčním jádru. A v neposlední
řadě stojí za zmínku i rozsáhlý projekt e-learningové platformy pro učitele,
který realizujeme v Maďarsku. To jsou oblasti, ve kterých bychom rádi
spolupracovali s vládami dalších evropských zemí.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.