Cover story

Profesionálové hovoří o publikačních systémech Zřejmě pro vás nebude překvapením, když zjistíte, že vývoj redak...


Profesionálové hovoří o publikačních systémech
Zřejmě pro vás nebude překvapením, když zjistíte, že vývoj redakčního systému,
který jste si například pro svůj firemní web vybrali, začínal současně s
vývojem některého z množství zpravodajských serverů. Vlastní geneze probíhala
obvykle následovně...
Na začátku byl zpravodajský web naprogramovaný (pokud vůbec programován byl)
tak, aby jednoduše zobrazoval články z databáze a nějakým způsobem je
formátoval. Dobu okolo vzniku dnešního největšího zpravodajského serveru iDnes
popisuje Petr Kelin, vedoucí produkce iDnesu z multimediální divize společnosti
Mafra: "V začátcích působení iDnesu na internetovém poli probíhala publikace
pomoci HTML editoru a obsah byl téměř výlučně statický. V okamžiku, kdy se
začal realizační tým rozrůstat a chtěli jsme našim čtenářům přinášet více než
jen statický přenos informací, vznikla potřeba kvalitnějšího ,šikovnějšího
redakčního systému." A jak před pěti lety, kdy zpravodajský server iDnes
vznikl, vypadalo rozhodnutí o dalším vývoji? "Nejprve jsme zkoumali, jaké
redakční systémy nabízí trh, a po zhodnocení dostupných možností jsme se
rozhodli vyvinout vlastní redakční systém, který se od jednoduché počáteční
verze uvedené ,do provozu na Invexu v roce 1998 rozrostl až do dnešní podoby,"
charakterizuje tehdejší nulovou nabídku redakčních systémů na trhu Petr Kelin.
Server iDnes však kromě popisovaného vyvinutého řešení Oris získal akvizicí
společnosti Mobil Media i další redakční nástroj nazvaný Genesis, který pro
část svých technických webů i nadále provozuje. Tento systém byl původně
vytvořen podle požadavků serveru Mobil.cz a přesně dokumentuje pronikání
hotových aplikací na další trh.

Aplikace i pro jiné
Provoz webového zpravodajského serveru totiž není až na výjimky žádným
výdělečným podnikáním, přesto se do jeho vývoje musí neustále investovat.
Především do vylepšování vnější i vnitřní funkcionality a architektury
vlastního systému. Proto nastala situace, kdy byl redakční systém "zabalen do
krabice" a připraven pro prodej dalším organizacím. Systém Genesis 2 není
jediným příkladem v přehledové tabulce.
Petr Kelin o něm říká: "Jde o publikační systém zaměřený na vydávání
internetových periodik. Hlavní snahou systému je oddělit práci redaktora,
designéra a programátora. Funkčnost webu definuje designér pomocí speciálního
jazyka, přičemž na něj nejsou kladeny požadavky na programování v plnohodnotném
programovacím jazyku (PHP, ASP). Naopak jazyk ošetřuje většinu chyb, kterých se
nezkušený návrhář může dopustit."
Spojování různých společností provozujících zpravodajské weby klade nároky na
vytvoření jednotného řešení. Ukázkou je společnost Internet Info, která je
známá především provozem serveru Lupa.cz, zaměřeného na zpravodajství o českém
internetu. "V tuto chvíli máme nasazených více redakčních systémů. Lupa používá
velmi podobný s Palmserverem a Stavocentrem. Měšec má svůj stejně jako Root.
Všechny řeší tradiční potřeby zpravodajských serverů zakládání, editaci a
mazání článků, jiných textů, aktualit, tipů, editaci newsletterů, honorářový
systém, statistiky atd," říká o stavu používaných aplikací David Špinar,
Project Manager Internet Info, a vysvětluje následující kroky: "Protože však
bylo nevýhodné udržovat více redakčních systémů najednou, vytvořili jsme jeden
nový, univerzální a modulární, který postupně nasadíme na všechny naše servery
a který naplňuje společné potřeby všech našich zpravodajských serverů i jejich
zvláštní aspekty."
O nákupu hotového řešení rovněž uvažovali, ale jak říká David Špinar: "Po
důkladné obsahové i finanční analýze jsme dospěli k tomu, že je pro nás
výhodnější si redakční systém vytvořit vlastními silami."

Nejdůležitější vlastnosti
Požadavky profesionálů na redakční systémy se sice mohou lišit od požadavků
běžné komerční firmy, ale přesto si lze udělat obrázek o tom, co je pro
zpravodajské weby nejdůležitější a případně se inspirovat při vlastním výběru.
O systému Oris říká Petr Kelin: "Systém je škálovatelný, zvládá značnou zátěž,
a přitom umožňuje publikovat obsah v rekordním čase, což je u kvalitního
zpravodajství jeden z nejdůležitějších faktorů. Redaktor pracující s redakčním
systémem Oris vůbec nemusí znát HTML a může se plně věnovat obsahu. Redakční
systém sám definuje vzhled pomocí šablon XSL."
Mezi důležité vlastnosti řadí i možnost přidělovat redaktorům práva na vybrané
části serveru či na vybrané úkony podle hierarchie kompetencí. Mezi technické
výhody řadí zase u systému Genesis například clustering pro zajištění
bezpečnosti.
David Špinar pozitivně hodnotí univerzálnost a modularitu systému. "Bez
problému na něj jde nasadit jakýkoliv další klasický zpravodajský server, který
si vymyslíme. A v případě, že daný server má nějaké své zvláštnosti (např. u
Měšce jsou to databáze finančních produktů atp.), je velmi jednoduché je
doplnit."
Mezi nejdůležitější parametry však podle něj patří automatická validace textů,
logování všech akcí uživatelů a jejich zpětná dohledatelnost, flexibilní systém
práv i jednoduchost ovládání.

Technické zázemí
Důležitým, a mnohdy rozhodujícím, faktorem při výběru systému však může být
platforma, na které je aplikace schopna běžet. U zastánců linuxových či
unixových řešení nepochodí třeba databáze SQL 2000 od Microsoftu a naopak.
Například servery rodiny iDnes, využívající systém Oris, pracují na platformě
od Microsoftu. Architektura je třívrstvá, přičemž data jsou uložena v databázi
MS SQL Server 2000 a za ní následuje střední aplikační vrstva tvořená COM
objekty a skripty v ASP (C++ a VBScript). Prezentační vrstva je, jak by se dalo
očekávat, webový prohlížeč.
Řešení technických serverů iDnesu Genesis je naproti tomu linuxová záležitost.
Využívá tento open source operační systém, databázi Sybase a programovací jazyk
PHP. Podle informací Petra Kelina jsou však některé části systému napsány i v
C/C++, Perlu a Pythonu.
Podobné technické zázemí využívá i Internet Info. Rovněž pracuje na Linuxu a je
naprogramován v Perlu. Data jsou však ukládána v MySQL.

Co chtít po systému
Každá firma má samozřejmě specifické požadavky, ale přesto lze najít několik
charakteristik publikačních systémů, které je vhodné zvážit téměř vždy. Zkusme
si je projít v jednotlivých bodech.

Platforma
Jak už bylo řečeno, platformu systému je vhodné volit podle stávající firemní
infrastruktury. Pokud si nejste úplně jisti, pak bude vhodnější vybrat systém,
který jich podporuje více. Podívejte se také na to, zda systém podporuje
vyrovnávací paměť (cache), která slouží k rychlejšímu načítání již jednou
vygenerované stránky u návštěvníka.

Publikování bez HTML
Aplikace by na straně uživatele, který bude web plnit obsahem, neměla vyžadovat
znalosti HTML. Ideální je WYSIWYG editor (ukazuje už při úpravě článku
formátování textu) s nástroji na formátování. Vhodný je rovněž náhled výsledku
editace zasazený do designu celé stránky.

Šablony
Trend publikačních systémů pokračuje i nadále v důsledném oddělování obsahu a
grafického vzhledu stránek. Obojí by mělo být spravováno zvlášť. K tomu také
slouží šablony, s jejichž pomocí je čistý text výsledně formátován.
Propracovanější systémy nabízejí také import HTML souborů z MS Office.

Práva, role, uživatelé
Správa uživatelů je jednou z nejdůležitějších vlastností publikačního systému.
V optimálním případě lze uživatelům přidělovat jak kompletní role, tak také
vymezovat konkrétní práva k jednotlivým částem funkcionality systému či práva
ke konkrétním datům. Rozšířený pohled na práva lze aplikovat i na běžné
návštěvníky. Ti jsou svým způsobem také uživatelé mají však práva pouze na
čtení. Pokud systém umožňuje i jejich registrace, můžete mnohem lépe sledovat,
jací návštěvníci kam chodí a jaká nabídka je například nejvíce zajímá.

Workflow
Workflow publikačního procesu se úzce váže s možnostmi práv uživatelů. Ptejte
se dodavatele, zda a jakým způsobem je možné definovat tok dokumentu přes
několik osob v průběhu jeho vytváření, schvalování a fyzického umísťování do
konkrétní rubriky.

Funkcionalita
Otázka funkcionality je nejširší a v tomto bodě nejvíce záleží na konkrétních
požadavcích. Redakční systém by však měl rozhodně umět některé základní funkce,
jakými jsou například fulltextové vyhledávání, tiskové verze článků, možnost
vzájemného linkování článků mezi sebou, možnost diskuse či komentářů čtenářů za
články, hromadné rozesílání emailů o aktualizacích webu atd. Mezi další
nadstandardní funkce patří například automatické generování mapy serveru nebo
propracovaný dotazníkový modul obsluhující různé ankety, firemní kampaně apod.

Archivace
Správný publikační systém má také propracovanou archivaci. Ať už z hlediska
expirace zveřejňovaných informací, tak i z hlediska práce s archivy, možnosti
jejich prohledávání a uchovávání na různých médiích. V tomto smyslu nejsou
špatnou vlastností i možné exporty do otevřených formátů.

Jazyky
Pokud má vaše firma zálusk i na zahraniční zákazníky, pak rozhodně vyžadujte
podporu více jazyků u publikovaných materiálů. Může se také stát, že ne všichni
uživatelé či dodavatelé obsahu budou hovořit česky a proto je vhodné mít
uživatelské rozhraní i v jiných jazycích. Reklama
Z prodeje klasické bannerové reklamy sice možná nebudete chtít "živit" svůj
web, přesto byste rádi pořádali nějaké vlastní reklamní kampaně na zboží apod.
Proto je vhodné zjistit, zda publikační systém umí s takovým druhem reklamy
pracovat a jak.

Statistiky
Ano, také u firemního webu platí, že statistika nuda je, má však cenné údaje.
Jak jinak a levněji byste zjistili, po čem vaši zákazníci touží či co se jim
naopak nelíbí? Jaké jsou nejnavštěvovanější kategorie? Články o produktech?
Informace o firmě? Správný publikační systém by vám měl taková data poskytovat.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.