ČRa mají svého nástupce

Firmu České radiokomunikace (ČRa) převezme JTR Management. Jde o 100% dceřinou společnost Bivideonu, která se po dokon


Firmu České radiokomunikace (ČRa) převezme JTR Management. Jde o 100% dceřinou
společnost Bivideonu, která se po dokončení celého procesu stane nástupnickou
firmou Českých radiokomunikací a převezme jejich veškeré činnosti, zaměstnance,
majetek, aktiva i závazky. Pro zákazníky ČRa a telekomunikační značky Bluetone
se však tímto majetkovým přesunem nic nezmění.
JTR získala od firmy Bivideon více než 90 % akcií ČRa. Tím podle českého
obchodního zákoníku nabyla JTR právo uskutečnit převzetí jmění společnosti ČRa.
Po zapsání převzetí do obchodního rejstříku se JTR stane nástupnickou
společností ČRa a menšinoví akcionáři získají nárok na odpovídající finanční
vyrovnání, podle znaleckého posudku 450 Kč za jednu akcii.
Práva k obchodním značkám České radiokomunikace a Bluetone budou spolu s
ostatním majetkem náležet nástupnické společnosti.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.