ČTc: Všichni pod jednou střechou

Od května 2005, kdy začal platit zákon o elektronických komunikacích, existuje v České republice jednoznačně transpar...


Od května 2005, kdy začal platit zákon o elektronických komunikacích, existuje
v České republice jednoznačně transparentnější regulační prostředí. Nový zákon
platí pro všechny subjekty na telekomunikačním trhu bez výjimky a Český Telecom
(ČTc) rozhodně neurčuje pravidla fungování trhu. Je pouze jedním z jeho mnoha
účastníků.
Domnívám se, že autoři zákona učinili dobře, když ignorovali některé připomínky
telekomunikačních operátorů. Nepodlehli nátlaku žádné ze stran a vytvořili
nezávislou normu v souladu s evropskou legislativou. Pokud bych měl vyzdvihnout
například jen jednu ze změn, budu volit asi přispění zákona k mnohem větší
transparentnosti v rozhodování regulátora.
Zajímavá je také úvaha o racionalitě investic ČTc. Myslím, že pokud
by do technické infrastruktury a nových technologií masivně neinvesto-
val právě ČTc, neměli by alternativní operátoři na čem a s čím podnikat.
Velkoobchodní ceny ČTc podléhají kontrole a úpravě ze strany ČTÚ. Konkrétní
cenová rozhodnutí vydaná ČTÚ v dubnu 2005 mohli alternativní operátoři
napadnout u soudu, což podle našich informací ani jeden z nich neudělal.
Nemůže být pochyb o tom, že při vyúčtování služeb postupuje ČTc vždy podle
předem dohodnutých smluvních podmínek. Faktem je, že cena vymezená pro službu
Terminace internetu byla cenovým rozhodnutím z roku 2004 stanovena nad náklady
alternativních operátorů a bránila rozvoji internetu v Česku. Dubnovou úpravou
cen se však tato situace přiblížila skutečnému rozložení nákladů, které
operátorům včetně ČTc se službou vznikají. Cenové plány zavedené po vydání
dubnového cenového rozhodnutí byly připraveny se znalostí podmínek regulačního
prostředí i skutečného chování našich zákazníků.
K problematice nabídek uvádím, že stejně jako většina ostatních operátorů také
ČTc vyvíjí vlastní marketingové akce na podporu prodeje svých produktů a
služeb. Proto i v období Vánoc nabízí ČTc svým zákazníkům akční nabídky.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.