ČTÚ prý poškozuje T-Mobile

Krácením příjmů o 1,4 miliardy Kč se na RadioMobilu podle jeho představitelů podepsalo cenové rozhodnutí ČTÚ č....


Krácením příjmů o 1,4 miliardy Kč se na RadioMobilu podle jeho představitelů
podepsalo cenové rozhodnutí ČTÚ č. 09/PROP/2001, které loni snížilo cenu za
ukončení hovoru v mobilní síti z 6,45 na 3,66 Kč/min.
T-Mobile považuje za odpovídající cenu terminace 4,01 Kč/min při použití
metodiky ČTÚ, za zcela odpovídající pak částku o 0,48 Kč/min vyšší určenou
vlastní metodikou. Současně si nárokuje 765 milionů Kč plus úroky od Českého
Telecomu (za minulý rok, cena za terminaci však ještě nebyla dohodnuta), 111
milionů Kč plus úroky od Českého Mobilu a 26,5 mil. Kč plus úroky od GTS
Czech. Otázky spojené s oprávněností těchto požadavků řeší ČTÚ. RadioMobil
naopak nezaplatil Českému Telecomu příspěvek na tzv. univerzální službu (US),
protože nesouhlasí s výpočtem jeho výše ze strany ČTÚ (konkrétně mj. s
nezahrnutím výhod, které ČT z poskytování US plynou).
Cena za terminaci se v evropských mobilních sítích pohybuje (po přepočtu) od
3,80 Kč/min v Norsku po 7,34 Kč/min v Portugalsku.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.