CW TOP 100 startuje

Opět nastal čas podívat se, jak se v uplynulém roce vyvíjel český trh informačních a komunikačních technologií. No...


Opět nastal čas podívat se, jak se v uplynulém roce vyvíjel český trh
informačních a komunikačních technologií. Nový žebříček CW TOP 100 ICT
společností vyjde 18. června spolu s CW 24/2004, sběr dat však začíná právě
teď. Dotazník je k dispozici na www.cw.cz a rovněž na straně 29 tohoto vydání
Computerworldu.
V rámci dnes již tradičního projektu nejde zdaleka jen o "horní stovku" firem.
Publikace CW TOP 100 ICT společností v ČR dává možnost prezentovat profil a
hospodářské výsledky i menším společnostem. Rozhodujícím kritériem pro umístění
v hlavním žebříčku bude stejně jako v letech minulých obrat dosažený v roce
2003. Kromě toho však mají firmy letos možnost uvést také dílčí obraty ve
vybraných segmentech trhu podle svého zaměření i podle oboru podnikání svých
zákazníků. To umožní vytvoření dílčích žebříčků pro jednotlivé oblasti a
přispěje ke zpřehlednění situace na trhu pro čtenáře.
Vyplněný formulář je potřeba zaslat faxem nebo poštou na adresu redakce do
konce dubna. Partnerem letošního žebříčku nejúspěšnějších firem v oblasti ICT
bude rovněž organizátor prestižního českého žebříčku firem CZECH TOP 100.
Startuje tak spolupráce, která postupně umožní sjednocení metodiky obou
žebříčků a jejich společnou prezentaci.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.