CyberStudio dominuje, IBM chystá JavaOS

Srovnání autorských nástrojů... Tom Negrino se v americkém Macworldu zabývá srovnáním multimediálních autorských...


Srovnání autorských nástrojů...
Tom Negrino se v americkém Macworldu zabývá srovnáním multimediálních
autorských nástrojů pro Web. Porovnává CyberStudio 3.0 od společnosti GoLive
Systems a Macromedia Dreamweaver 1.1. Ze srovnání mu vychází o něco lépe
CyberStudio (zejména kvůli uživatelskému rozhraní), třebaže oba produkty
hodnotí velmi vysoko.
... a serverů pro Macy
Ve stejném časopise se Jim Heid zabývá zase porovnáním webových serverů pro
macovskou platformu. Testuje Quid Pro Quo Plus 2.1 a známější produkty WebStar
3.0 a WebTen 2.0.4. Ty mu také vycházejí ze srovnání podstatně lépe a vzájemně
jsou hodnoceny jako přibližně rovnocenné.
Java Butik
Zajímavou stránkou plnou javových appletů (včetně možnosti stažení, popisů
funkcí a žebříčků oblíbenosti) je Java Boutique na adrese
http://javaboutique.in ternet.com.
Copyrighty řešeny autoregulací?
V americkém Kongresu se dále jedná o zákonné úpravě ochrany autorských práv v
prostředí Internetu. Zákon se předběžně nazývá Digital Millenium Copyright Act.
Stanovení pravidel by z větší části mělo být ponecháno přímo na komerční sféře.
Očekává se, že hudební průmysl, tvůrci softwaru či publicisté vypracují jakési
autoregulační mechanismy.
AOL má více portálů
Strategií společnosti America Online je bojovat o přízeň uživatelů Internetu
více portály. Prezident AOL Bob Pitman řekl, že za vstupní bránu bude sloužit
vlastní server AOL a dále servery CompuServe a izraelské firmy Mirabilis. K
novinkám na stránce AOL patří mj. i možnost zřizování vlastních domovských
stránek po vzoru Geocities.
Apache na BS2000/OSD
Společnost Siemens Nixdorf začíná dodávat webový server Apache i pro počítače s
operačním systémem BS2000/OSD.
Javový webový server
Společnost Avenida Technologies (http://www.avenida.co.uk) oznámila první verzi
produktu Avenida Web Server, který získal od Sunu certifikát "100% čisté Javy".
Servlety a Java na straně serveru vůbec jsou technologie, které v poslední době
rychle získávají na oblibě. Konsorcium W3C vyvinulo už dříve javový webový
server Jigsaw. Avenid stojí 150 dolarů.
... a operační systém
Javový operační systém by v brzké době měly oznámit společně IBM a Sun. Půjde o
tzv. JavaOS for Business. V souvislosti se spoluprací obou firem se dokonce
spekuluje o možnosti, že by IBM provedla přímo akvizici Sunu. Tomu odpovídá i
nárůst cen sunovských akcií.
IBM by chtěla tento operační systém dodávat svým zákazníkům již počátkem
příštího roku spolu se svými síťovými počítači. Další informace lze najít na
http:// www.ibm.com/java/javaos/.
Webcom nabízí WebNext Direct
Aplikace WebNext Direct je novinkou nabízenou na stránkách Webcomu. Jedná se
vlastně o javový applet určený pro budování obchodních míst na Internetu
(víceméně pouze objednávkový systém, applet jako výstup generuje e-mail).
Výhodou je samořejmě fakt, že poněvadž Java běží na straně klienta, probíhá
spojení se serverem pouze jednou a není vůbec nutné prohledávat pod webovým
serverem databázi.
Podrobnější informace o WebNext Directu najdete na http:// www.webcom.cz. Na
adrese http:// www.webcom.cz/vndirecttest/ si navíc lze prohlédnout, jak
vlast-ně tento sympatický applet funguje.
(pah)
8 1902 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.