CzechBone s CWDM

Levnější optický multiplex v Česku Zřejmě první aplikaci optického spoje CWDM v České republice zprovoznila spole


Levnější optický multiplex v Česku
Zřejmě první aplikaci optického spoje CWDM v České republice zprovoznila
společnost RLC. Jejím zákazníkem je firma Self Servis, která jej použije pro
řešení redundantního gigabitového ethernetového spoje své sítě CzechBone.
Technologie CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing) vychází z verze
optického multiplexu DWDM, ale oproti němu nabízí mimo jiné výrazně nižší
náklady. Úspory se pohybují podle představitelů firmy RLC mezi 70-90 % a jsou
výsledkem několika kompromisů. Tím nejdůležitějším je nižší počet přenosových
kanálů teoreticky jde o 18 barev, reálně je ale využíváno 12. V případě velkých
vzdáleností je možné použít pro přenos čtyři kanály. Pokud však má zákazník
nové optické kabely, postavené na normě G.652.c, počet využitelných kanálů může
být vyšší (nepřesáhne však zmiňovanou hodnotu 18).
Pro optický spoj páteřní sítě CzechBone z Prahy do Brna bylo realizováno
řešení, které využívá speciální externí CWDM optické filtry mux/demux a
laserové transceivery SFP (Small Formfactor Pluggable) od firmy Liminent v
kombinaci s ethernetovými přepínači.
Pro přenos dat po jednom optickém vlákně je použit optický paprsek o vlnových
délkách od 1 510 do 1 570 nm, jenž nabízí duplexní přenosovou rychlost 1 Gb/s.
Uvedené řešení umožní překlenout v jednom skoku až 120 km optické trasy s
útlumem do 30 dB a před uvedením do provozu bylo testováno i Českým Telecomem.
V dalších etapách bude obdobné řešení rozšířeno zprovozněním druhého kanálu,
případně aktivováním i druhého vlákna. Počítá se také s prodloužením spoje CWDM
sítě CzechBone až do Vídně.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.