Dala jsem se na vojnu, tak bojuju

Veronika Přikrylová je mladá, profesně aktivní a úspěšná žena. Již brzy se stane generální ředitelkou Microsoftu...


Veronika Přikrylová je mladá, profesně aktivní a úspěšná žena. Již brzy se
stane generální ředitelkou Microsoftu pro baltský region. Její kariéra byla
předmětem našeho rozhovoru.

Od července povedete baltský region. Jaké cíle jste si vytyčila? Čeho zde
chcete dosáhnout?
Baltský region zahrnuje tři nezávislé země Estonsko, Litvu a Lotyšsko. Mým
hlavním cílem je do tří let zdvojnásobit obrat Microsoftu v regionu, přičemž v
každé z těchto zemí chci vybudovat silnou samostatnou pobočku, vychovat
talenty, a umožnit tak dynamický růst, stejně jako se nám to podařilo v Čechách
a na Slovensku. Mám ambici udělat z baltského regionu "výkladní skříň"
technologií Microsoftu pro oblast střední a východní Evropy.

Jak byste tento region charakterizovala? V čem například vidíte největší
rozdíly ve srovnání s Českou republikou?
Baltský region je především mladý, dynamický a různorodý. S Českem a Slovenskem
má společné to, že jsme vstoupili do Evropské unie ve stejný den. Pokud si
představíme, kolik společného mají Češi a Slováci, jak dobře si rozumíme, tak
najít společné charakteristiky pro všechny tři baltské země nebude snadné.
Každý národ je jiný a společně se domluví jen rusky nebo anglicky. Co do počtu
obyvatel jsou to malé země, dohromady je jich kolem 7 milionů.
Estonci jsou technologickými nadšenci například restaurace, která nemá
bezdrátové Wi-Fi připojení, dnes nemá šanci. Internetové bankovnictví používá
72 % Estonců, všechny školy jsou připojeny na internet a loni na podzim byl
dokonce v Estonsku zaveden systém e-volby pro volby do zastupitelstev.
V Lotyšsku je nejrychleji rostoucí ekonomika, a to s 10,2% meziročním růstem
hrubého domácího produktu (HDP), vláda se nechce nechat zahanbit ve využívání
technologií a zřídila ministerstvo pro e-government, investuje intenzivně do
vzdělání občanů v oblasti počítačové gramotnosti.
Litva je největší zemí z regionu, co se týče počtu obyvatel a rozlohy, a tedy s
největším potenciálem růstu právě v oblasti informačních technologií.

Jak si produkty Microsoftu a případné jejich prodeje ve zmíněných zemích stojí?
Obecně se v regionu daří stabilně růst v tradičních produktech, jako je Office
a Windows. Silnou pozici má Microsoft v produktech Dynamics (Navision) v Litvě,
kde máme více než 30% podíl na trhu v ERP. V Lotyšsku se nám velmi daří v
oblasti serverových řešeních pro malé a střední firmy (Windows Server a Small
Business Server), jejichž prodej narostl meziročně o více než 50 %.

Co bude vaší první aktivitou v nové pozici?
Právě jsme v období plánování nového fiskálního roku, takže teď připravuji s
kolegy v Praze plán pro Česko a Slovensko, ale zároveň již sleduji komunikaci
kolem plánu pro baltský region, přestože jsem oficiálně ještě nezačala. Takže
tím prvním krokem je nastavit správné cíle pro nový fiskální rok. Pro jejich
splnění je určitě jedním z nejdůležitějších kroků dobře poznat svůj tým. Hned
po plánování vyrážím na team building s vedením baltského regionu, který bude
koncem května. Dalším neméně důležitým krokem je poznat naše klíčové zákazníky
a partnery v regionu. V polovině června se zúčastním mezinárodní konference,
kterou pořádá Evropská organizace pro rozvoj žen manažerek ve Vilniusu, kde
budu mít příležitost poznat manažerky, manažery a zástupce státní zprávy z
regionu. Teď jsem vlastně popsala, co vše udělám ještě před tím, než oficiálně
začnu. Takže 1. července budu mít docela dobrý základ, abych se mohla s
dostatečnou energií pustit do rozvoje byznysu v jednotlivých zemích.

Patříte mezi ženy, které ve své profesi něco znamenají, ale zároveň jste jednou
z mála, která se dokázala prosadit spíše v mužském oboru. V čem tkví tajemství
vašeho úspěchu?
To není jednoduchá otázka. Myslím, že nezáleží na oboru a na pohlaví, záleží na
tom, jestli má člověk chuť a vůli jít dopředu. Nikdy jsem se nebála práce. S
dostatkem trpělivosti a houževnatosti se mi vždy podařilo posouvat se kupředu.
Držím se hesla, které mi říkávala moje babička "dala jsi se na vojnu, tak
bojuj". Určitě jsem měla taky kus štěstí ve svém profesním životě. Potkala jsem
skvělé profesionály, od kterých jsem se mohla učit, měla jsem výborné šéfy,
kteří mi dali důvěru, prostor a podporu v rozvoji manažerských dovedností. A to
je ta nejlepší univerzita života.Microsoft ČR se zabývá
výrobou a prodejem softwaru a hardwaru. Velký zájem má rovněž na rozvoji
vzdělávání (proto podepsala Memorandum o porozumění s Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy ČR), významně podporuje také lokální charitativní
projekty.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.