Dálnice pro vaši síť

Stohovatelné přepínače získávají v oblasti firemních sítí na popularitě, neboť nejdříve můžete pořídit malý...


Stohovatelné přepínače získávají v oblasti firemních sítí na popularitě, neboť
nejdříve můžete pořídit malý samostatný přepínač, a podle potřeby jej
rozšiřovat tak, aby zvládl větší objem dat. Nortel Networks vstoupil na trh
stohovatelných přepínačů s novinkou BayStack 5510, která nabízí vysokou
propustnost.
BayStack 5510 je dostupný ve dvou modelech, se 24 a 48 porty 10/100/1000Base-T.
Cenu 48portové varianty 7 000 dolarů přitom lze vzhledem k nabízeným
vlastnostem považovat za výhodnou.
Ve výkonnostních testech dosáhl BayStack 5510 slušné rychlosti (byť
nedosahující nominální kapacity) jednotlivého přepínače a maximální
propustnosti celého stohu 87 Gb/s při dobrých hodnotách zpoždění (latence).
Nortel nabízí užitečné funkce pro řízení kvality služeb (QoS), které se však
obtížně konfigurují. Přestože výrobce dodává širokou sadu administračních
nástrojů a slušnou škálu uživatelských rozhraní, některé nedostatky v sadě
konfiguračních nástrojů by v rozsáhlé síti mohly přinášet problémy.
BayStack 5510 nepodporuje forwarding na třetí vrstvě, zvládá však přepínání na
druhé vrstvě, Fast Spanning Tree, VLAN, VLAN tagging (802.1q), prioritizaci
paketů (802.1p), QoS, klasifikaci na L2, L3, L4, zrcadlení portů, řízení
přístupu uživatelů do sítě podle 802.1x,seskupování portů napříč stohem a
podporu vyhledávací funkce snooping protokolu IGMP (Internet Group Management
Protocol).

Různorodá správa
Ke správě a konfiguraci stohu přepínačů BayStack 5510 nabízí Nortel Networks
několik rozhraní textové menu, příkazovou řádku, javové grafické uživatelské
rozhraní a webové rozhraní.
Textové menu docela přehledné a přímočaré je dostupné prostřednictvím
konzolového portu na přední straně přepínače nebo přes ethernetový port pomocí
funkce Telnet-over-IP. A právě toto rozhraní jsme při testech využívali ke
konfiguraci nejčastěji.
Příkazová řádka je přístupná z textového menu a velmi se podobá Cisco CLI.
Příkazy jsou užitečné, neboť umožňují vytváření skriptů nebo řetězců příkazů
sloužících ke tvorbě komplexních konfigurací. Přepínače následně mohou nahrát a
aplikovat skripty v textovém formátu pomocí TFTP (Trivial File Transfer
Protocol). Můžete si tedy vytvořit konfigurační soubory v textovém editoru na
svém počítači a následně konfiguraci aplikovat na přepínači. Bohužel nelze
uložit aktuální konfiguraci do textového souboru a tento soubor následně
upravovat, takže rozsáhlé konfigurační soubory nelze vytvářet jinak než ručně.
To by mohlo být nepříjemné, pokud potřebujete změnit nastavení na větším počtu
přepínačů. Tato funkce má být ale údajně k dispozici v příští verzi firmwaru.
S využitím příkazové řádky, menu nebo webového rozhraní lze odeslat konfiguraci
přepínače nebo stohu pomocí TFTP na server. Soubor je ale bohužel v nečitelném
binárním formátu, takže jej nelze mimo přepínač snadno upravovat.
Veškeré příkazy jsou aplikovány ihned po zadání a jsou ukládány v zálohované
paměti, takže jsou k dispozici i po rebootování přepínače nebo stohu. Čili
ačkoliv není třeba příkazu pro uložení konfigurace, současně neexistuje snadný
způsob zobrazení aktuálního nastavení přepínače. Mohlo by to ve výsledku vést k
určitým zmatkům při správě několika stohů přepínačů nebo v případě potřeby
odladění nastavení.
Webové rozhraní je dostupné přes prohlížeč pomocí libovolného ethernetového
portu v daném stohu. Rozhraní má velmi dobrou odezvu a je užitečné, neboť
nabízí stejné funkce pro správu jako ostatní rozhraní.

Stohování
Přepínače ve stohu jsou propojeny dvojicí kabelů (switche jsou připojeny k
sousedním upstream a downstream přepínačům), a vytvářejí tak řetězec. Každý
"stohovatelný" port má dva 10Gb/s kanály pro příchozí a dva 10Gb/s kanály pro
odchozí provoz. To dohromady vytváří 80Gb/s šířku pásma všech rozhraní stohu.
Naše výkonnostní testy zahrnovaly zkoušky propustnosti jednotlivých přepínačů,
propustnosti a latenci stohu, QoS s využitím jak 802.1p, tak DiffServ
(Differentiated Services) a také multilinkového seskupování.
Vyzkoušeli jsme také plný stoh osmi přepínačů s využitím komplexní vícecestné
konfigurace sítě. Stoh zvládl 80Gb/s, což má opravdu daleko k výrobcem
propagovaným 320Gb/s, avšak přesto jde téměř o dvojnásobek oproti
stohovatelnému přepínači Cisco Catalyst 3750, který jsme testovali dříve a jeho
recenzi naleznete v prvním letošním čísle. Zástupci Nortelu tvrdí, že 320 Gb/s
je dosažitelných za optimálních podmínek. Jeho inženýři se však shodli, že
propustnost u plně vícecestného provozu je zhruba 80 Gb/s. Námi zjištěné údaje
byly vyšší vzhledem k tomu, že určitá část provozu v našich testech byla
omezena na porty na jednotlivých přepínačích čili nebyla limitována dostupnou
šířkou pásma celého stohu.
Latence napříč stohem byla minimální (v řádu 6-20 ms), což značí, že stoh by
měl snadno zvládnout provoz citlivý na zpoždění.
Propustnost jednotlivého přepínače zdaleka nebyla dokonalá, přesto jsou
výsledky solidní. U 64bajtových rámců byl přepínač schopen předávat pakety
rychlostí odpovídající nominální kapacitě spoje, ale jeho výkon se zhoršuje se
zvyšující se velikostí rámců. Tyto výsledky jsou opačné než u většiny jiných
přepínačů, které jsme doposud testovali. Normálně se výkon zhoršuje se
zmenšující se velikostí rámců, protože je třeba za jednotku času zpracovat více
rámců. Experti firmy Nortel Networks zjištěné údaje nijak nekomentovali.
Stoh ke své funkci vyžaduje základní jednotku, která ukládá konfigurace všech
přepínačů, spojuje je do jediného konfiguračního souboru, replikuje konzolové
porty a má na starosti upgradování softwaru v celém stohu. Základní jednotka se
nastavuje pomocí páčkového vypínače na zadní straně přepínače. K jejímu
nastavení lze využít i ovládací tlačítko uživatelského rozhraní na přední
straně (nepohodlně, složitým neintuitivním mačkáním tlačítka připomínajícím
morseovku).
Dobrou zprávou je, že jakmile nadefinujete základní jednotku, je celý stoh
velmi stabilní a nehavaroval ani při našich pokusech, kdy jsme bootovali,
rebootovali, simulovali selhání či jinak snažili "rozbít" stoh.
Správa stohu je poměrně přímočará. Každému přepínači ve stohu je přiřazeno
identifikační číslo. To je uloženo v paměti stohu na základě MAC (Media Access
Control) adresy. Pokud se základní jednotka změní, nedochází k náhlému
přečíslování rozhraní celého stohu.
Tlačítko uživatelského rozhraní, osvětlené bílou LED diodou na přední straně
každého přepínače, dovoluje rebootovat jednotlivý přepínač nebo celý stoh z
čelního panelu libovolného přepínače v daném stohu.
Při našich testech trvalo rebootování stohu přibližně 100 sekund. To je zcela v
normě u podobného typu zařízení. Rebootování jednotlivého přepínače může zabrat
zhruba 70 sekund, což je u srovnatelných zařízení také dobrá hodnota.

Hodnocení QoS
Nortel Networks tvrdí, že produkt podporuje prioritizaci paketů pomocí 802.1p a
DSCP (Differentiated Services Code Point). Každý port přepínače BayStacku
včetně stohových portů nabízí osm výstupních front. K těm jsme přiřadili
hodnoty 802.1p. DSCP hodnoty lze následně přiřadit k hodnotám 802.1p. Výchozí
konfigurace, mapující hodnoty 802.1p k jednotlivé fyzické výstupní frontě, by
měla fungovat u většiny podnikových sítí bez problémů.
Testování front 802.1p s výchozím mapováním ukázalo, že fronty a algoritmy pro
jejich obsluhu fungují podle očekávání. Zahazování paketů a řízení latence
všech toků, popsaných pro různé fronty ochozích portů, bylo bez chyb.
BayStack 5510 umožňuje nastavit QoS i detailněji. Avšak tato flexibilita s
sebou současně přináší zmatené uživatelské rozhraní.
Jedním ze základních problémů nastavení QoS je nesčetný počet položek, které je
nutno definovat a vzájemně propojit. Pokud je problém u jedné definice,
nezjistíte jej až do chvíle, kdy dokončíte aplikaci politiky na skupiny
rozhraní. Zmatky dále rostou v důsledku vágních chybových hlášení, pokud
nastavenou politiku není možno použít. Brzy jsme zabředli do problémů, a
dokumentace ani uživatelské rozhraní nám příliš nepomohly. Byli jsme tudíž ve
snaze zprovoznit QoS konfiguraci nuceni naslepo zkoušet opravdu nekonečnou sadu
kombinací nastavení. Při nastavení DSCP jsme se museli spolehnout na inženýry
firmy Nortel Networks, kteří je provedli tak, aby stoh nastavení akceptoval.
Jakmile byly politiky nakonfigurovány správně, fungovaly výborně. Zjistili jsme
viditelný rozdíl ve ztrátě paketů a latenci mezi různými úrovněmi služeb, které
jsme na přepínači nadefinovali.

Redundance
Stoh podporuje až šest MLT (MultiLink Trunking) spojů napříč různými přepínači.
Nastavili jsme první port na čtyřech přepínačích ve stohu a spojili jej s
dalším stohem čtyř podobně nakonfigurovaných přepínačů. Přidávali jsme MLT
spoje, dokud jsme nedosáhli maximálního povoleného počtu šesti na jeden stoh.
Funkce fungovaly tak, jak měly. Zmíněná konfigurace poskytuje redundantní
konektivitu mezi stohy, pokud některý přepínač ve stohu selže.
Ke zvýšení provozuschopnosti v případě selhání zdroje napájení má každý z
přepínačů ve stohu k dispozici port záložního zdroje napájení (Redundant Power
Supply, RPS), který umožňuje připojení k volitelnému vzdálenému zdroji
napájení, v případě selhání zabudovaného zdroje tak zůstává napájení
nepřerušeno.
Celkově vzato, BayStack 5510 je nabízen za skvělou cenu, disponuje velkou
šířkou pásma mezi jednotlivými přepínači ve stohu, měl by dobře zvládat
aplikace citlivé na zpoždění a disponuje vysoce flexibilní škálou funkcí pro
QoS. Jeho konfigurační schopnosti však vykazují několik nedostatků, což by
mohlo způsobit problémy zejména u rozsáhlých sítí.

Nortel BayStack 5510-48T
+vysoká propustnost celého stohu; cena
-chybí forwarding na třetí vrstvě, nedostatky v konfiguračních nástrojích
Prodejce: Nortel Networks, www.nortelnetworks.cz
Cena (bez DPH): 7 000 dolarů za 48portovou verzi
Záruka: doživotní
Servis: výměna formou "Advanced Replacement", tj. zaslání nového kusu
následující den po dobu životnosti produktu přes autorizované partnery Nortel
Networks (update firmwaru zdarma po dobu životnosti produktu)

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.