Další antiliberální krok

Již krátce po uveřejnění prvních článků o nové poslanecké iniciativě vyjádřila řada diskutujících na internet...


Již krátce po uveřejnění prvních článků o nové poslanecké iniciativě vyjádřila
řada diskutujících na internetových serverech důvody, proč mají k celému nápadu
(někdy i vyhroceně) odmítavý postoj. Zjistil jsem, že mám k těmto názorům sám
jen velmi málo co dodat, proto je spíše shrnu, aniž bych aspiroval na zvláštní
originalitu.
Podle mého názoru se jedná o další krok jdoucí proti ekonomickému liberalismu.
Stát opět určuje, co je pro lidi dobré a co tedy bude podporovat, k čemu bude
lidi téměř nutit (i když ne klackem, ale ekonomickými nástroji). Peníze na to
samozřejmě nedá nějaká imaginární vláda či poslanci, ale zase daňoví
poplatníci, tedy my všichni, bez ohledu na naše přání. Nechci, aby se z mých
daní dotovaly počítače, stejně jako nechci, aby se z mých daní dotovala činnost
církví, pěstování pšenice či těžba uhlí tam, kde to není rentabilní. Pokud v
rozpočtu existují prostředky na daňové zvýhodnění nákupů počítačů, má být
sníženo celkové daňové zatížení (byť by to bylo o 0,01 %) a ponecháno na
jednotlivcích a jejich vlastní svobodě/odpovědnosti, jak s takto ušetřenými
penězi naloží.
Takové tedy byly důvody řekněme ideové. S nimi samozřejmě souvisejí i důvody
praktické. Jen minimum lidí takového daňového zvýhodnění opravdu využije. Mohlo
by se zdát, že nad tím budu jásat radostí, poněvadž to tedy nebude tolik stát.
Omyl, bude to bohužel stát velmi mnoho, i kdyby takovou nabídku nevyužil vůbec
nikdo. Jakýkoliv podobný daňový nestandard usnadňuje podvody, stojí další
peníze na úřednících, kteří musejí ony výjimky zpracovávat. Kdo rozhodne, zda
ta bedna XY je ještě počítačem? Nebude se pak výrobce toho XY snažit
příslušného úředníka podplatit? Nekupují si méně majetní lidé obvykle starší
počítače od jiných soukromých osob? Nekupuje si řada lidí stejně počítače
fiktivně na "cizí" firmy, přičemž kromě toho ušetří ještě DPH?
Daňové zvýhodnění tohoto typu staví IT firmy do pozice jedné z mnoha
lobbistických skupin, které spolu bojují o jakési speciální výjimky, výhody a
jejich míru. Samozřejmě, že stát dotuje ještě mnohem větší nesmysly (a pokud by
peníze neutratil tímto způsobem, vynaložil by je zřejmě právě na ně), ale jde o
princip a jakousi celkovou vizi funkce, kterou má stát a jeho administrativa
mít. Zítra někdo usoudí (a lobby nějakého oboru prosadí), že si z daní budeme
moci odepisovat zboží ZŽ. Koupi (a výrobu) tohoto zboží budeme opět dotovat
všichni, bez ohledu na to, jaký vztah k tomu ZŽ máme.
Zejména fakt, že pod návrhem jsou podepsáni i poslanci tzv. liberálních stran,
mě naplňuje velkou skepsí.
0 2250 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.