Další kolo hry s čísly

Závěrečné bilancování akce Březen měsíc Internetu zcela typicky skončilo diskusí nad otázkou, kolik je vlastně u


Závěrečné bilancování akce Březen měsíc Internetu zcela typicky skončilo
diskusí nad otázkou, kolik je vlastně uživatelů českého Webu.
Tato otázka není jistě nezajímavá. Přesná čísla zajímají provozovatele
významných serverů stejně jako zadavatele webové reklamy. Přesto si však
myslím, že zájem o celý problém je dán ještě něčím jiným.
Důležitá je zejména skutečnost, že prognózy jsou obtížně verifikovatelné. Každá
výzkumná agentura či analytik na volné noze může tedy přispět se svou troškou
do mlýna a vzhledem k faktu, že o podobné průzkumy má zájem denní i odborný
tisk, dává poměrně slušnou šanci na následné zviditelnění. Při podobném
průzkumu můžete volit různé metodiky, a i to přispívá ke značné divergenci
výsledků...
Na závěrečné tiskové konferenci, kde se Březen měsíc Internetu bilancoval, jsme
měli možnost seznámit se hned se třemi průzkumy. Dva z nich připravily
"kamenné" agentury Dema a Markent a jednalo se o klasické dotazníkové akce,
průzkum Acronu mapoval návštěvnost českých serverů pomocí technologických
prostředků (cookies).
Protože klasické agentury provádějí průzkumy na vzorku zhruba 1 000 lidí,
uživatelů Internetu je mezi nimi zhruba 100. To tedy jen na okraj: Když
uvidíte, kolik procent uživatelů Internetu má zájem např. o formát Real Video
nebo kolik preferuje využití Sítě k zábavě oproti vzdělávání, berte ta uváděná
procenta s rezervou.
Výzkum Acronu vycházel ze sledování řady českých serverů. Oproti podobně
pojatému průzkumu z doby před rokem došlo k nárůstu zhruba kolem 100 %.
Největší byl přitom nárůst v době víkendů (cca 200 %), což je samozřejmě dáno
výhodnějšími tarify typu Internet 2000.
Acron se dostal na závěr k číslu kolem 1,1 milionu počítačů/uživatelů a 250 000
IP adres. Pro srovnání: RIPE dnes uvádí okolo 125 tisíc IP adres. Pokud bychom
počítali s tím, že polovina přístupů na české servery jde ze zahraničních IP
adres (což je docela dost), vyšel by nám počet uživatelů také poloviční, tedy
kolem 600 000.
Spíše než o konkrétní číslo jde ovšem o četnost užívání. Okolo 40 % všech
uživatelů bylo identifikováno pouze jedenkrát za celý měsíc tedy z hlediska
provozovatele serverů a jeho příjmu z bannerové inzerce nemají příliš význam.
60 % uživatelů přistoupilo méně než 5krát za měsíc.
Aktivita uživatelů ovšem roste rychleji než jejich počet. To samozřejmě souvisí
s tím, že servery bobtnají, zvyšují nabídku a snaží se návštěvníky přesvědčit,
aby u nich setrvali co nejdéle.
A ještě k počtu IP adres: koeficient, jak získat počet uživatelů z počtu IP
adres, kolísá zhruba mezi 3 a 6 (opět odchylka až 100 %). Závěr: čísla berte s
rezervou, podstatný je fakt, že aktivita uživatelů roste rychleji než jejich
počet.(pah)
0 1100 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.