Další muži na kapitánském můstku

V rámci informací o nejužším vedení dnešních podniků se lze často setkat s funkcemi CFO (Chief Financial Officer) a ...


V rámci informací o nejužším vedení dnešních podniků se lze často setkat s
funkcemi CFO (Chief Financial Officer) a COO (Chief Operation Officer). Kdo
vlastně jsou tito lidé a co je náplní jejich práce?
Označení CFO sice svádí k úvaze, že má jít o jakéhosi náměstka ředitele pro
finanční záležitosti či firemního šéfúčetního, ale to je omyl. Osoba
vykonávající funkci CFO musí být faktickým strategickým partnerem nejvyššího
šéfa, možno říci vynikajícím odborníkem s vizí, který díky svému globálnímu
rozhledu dokáže zvládnout mnohem širší roli, než jen kontrolovat finanční
transakce a sestavovat grafy a tabulky z hlášení o nákladech na platy
zaměstnanců. On (či ona) v kůži CFO by měl (měla) být doslova stratégem,
obratným komunikátorem, vyjednávačem a samozřejmě finančníkem, který zvlášť
dobře ovládá taje rizikového kapitálu a zajišťovacích obchodů, jejichž
podstatou je zabezpečit se na trhu před ztrátou způsobenou prudkým výkyvem dané
veličiny, například devizového kurzu nebo hodnoty cenných papírů a podobně. A
ještě k tomu by se měl vyznat také v informačních technologiích a pomáhat firmě
zevnitř budovat její prestiž.
"Jestliže někdo má nějaký nápad na nový produkt, neměl by se snažit jej využít
mimo firmu," říká Philip B. Livingston, generální ředitel Financial Executive
Institute, a dodává: "Chápu lidi s funkcí CFO jako nanejvýš odpovědné činitele,
kteří se ve vyšší míře než ostatní angažují na budování firemního arzenálu
rizikového kapitálu tak, aby se mohl stát umělou líhní dalších finančních
prostředků pro nové investiční záměry." Z praxe jsou známy příklady práce
odvážných manažerů typu CFO jedním z nich je i Thomas Meredith, který vloni
přešel z Dell Computers (kde pracoval právě na pozici CFO) do její nově
založené dceřinné společnosti Dell Ventures (jako generální ředitel). Tam plně
a úspěšně zužitkoval své předchozí dovednosti, když se nebál investovat 700
milionů dolarů do různých aktivit v asi 90 firmách. Shora zmíněný P. B.
Livingston o něm řekl: "Tak si představuji muže v roli CFO. Musí to být člověk,
který je katalyzátorem změny a ne jen informátorem."
Tím ovšem vůbec není řečeno, že informace by neměla v práci CFO hrát hlavní
roli. Opak je pravdou. V době, kdy internet mocně napomáhá měnit způsob, jakým
firmy vytvářejí hodnoty, jsou to právě investoři, kteří potřebují a také
vydatně se dožadují stále více a lepších informací. Lze říci, že kruh se
uzavírá v tom smyslu, že je zde hodně styčných ploch s prací jak generálního
ředitele, tak činitele odpovědného za globální operace (CGO), protože jak se
finanční trhy stávají globálnějšími, tak narůstá i aktivita samotného CFO. Je
to právě on, kdo musí kultivovat všechny nové elektronicky organizované
komerční systémy, jako je například obchodování ve stylu B2B a podobně. Vedení
firmy
Jedním z nejtěžších poslání CFO je být účinně a profesionálně nápomocen vedení
firmy při rozhodování o jednom z nejobtížnějších problémů managementu, jakým je
umění vytipovat, kterou technologii zakoupit, kolik prostředků vynaložit na
její provoz a kdy se jí výhodně zbavit. Zdatný a firmě platný CFO by se měl
rovněž umět efektivně podílet na vytváření finančního softwaru (nebo alespoň
mít svoji vizi v této oblasti). Například u světoznámé společnosti J. P. Morgan
& Company připravili lidé kolem CFO takový software, kterým lze vytipovat dopad
tržních rizik na vývoj obchodních událostí až na tři roky dopředu.
Když se Samuel K. Leap, CFO společnosti Ultimate Progressive Corporation,
zamýšlel nad tím, jak by měla vypadat jeho profese, tak svoji představu o
ideálním CFO vyjádřil takto: "Měl by to být člověk schopný pružné komunikace s
ostatními, zejména s finančními kruhy a s médii. Měl by ovládat taje rizik,
protože umění jejich omezování bude tím významnější, čím globálnější budou trhy
a čím komplexnější budou instrumenty rizikových fondů. Měl by být "štikou" jak
ve vodách rizikového kapitálu, tak ve sféře fúzí. Měl by také mít vlastnosti
dobrého stratéga, jenž umí využít finanční informace v reálném čase k rychlé
tvorbě nejdůležitějších firemních rozhodnutí."
Kdo je COO V armádních štábech obvykle sehrává velmi důležitou úlohu člověk,
kterému se říká operační důstojník, přičemž na vyšších stupních velení dokonce
existují celá operační oddělení. Náplň práce "operátorů" je pestrá sahá od
analýzy uplynulé bojové činnosti přes přípravu plánu formy příští bojové
operace až po vypracování podkladů pro velitele k vydání bojového nebo
operačního rozkazu s cílem splnit úkoly uložené vyšším velitelem. Operátoři v
korporacích se skrývají pod symbolem COO. Někdo říká, že tento anglicky řečeno
Chief Operation Officer je vlastně zbytečný přepych, protože firemní operativu
si vlastně řídí sám generální ředitel. Někteří z nich totiž považují tuto
funkci jen za další důkaz, že také ve věku webu a internetu byrokracie jen
vzkvétá. Ale i toto bezesporu populární tvrzení v řadě případů selhává. Jeden
generální ředitel, i kdyby byl génius k pohledání, dnes není schopen zvládnout
neustále narůstající složitost každodenních operací, kterým je firma v zájmu
svého úspěchu, nebo také přežití, vystavena. Některé společnosti si dokonce
operační ředitele najímají, aby vnesli patřičnou disciplínu a pořádek do
provozů, kam buď generální ředitel nedohlédne, anebo kde se tamní manažeři až
příliš dožadují volnosti, což ve svých extrémních polohách může ohrozit
integritu celé společnosti. Někdo tvrdí, že operační ředitelé jsou záležitostí
minulého století (rozuměj dvacátého) a že jejich roli přebírají týmy. Je
pravdou, že týmy jsou dnes naprosto oprávněně nejlepší zárukou splnění
náročných úkolů, které přinášejí první léta 21. století. Zajistí ale toto vše
týmy samy od sebe? Žádný tým nemůže nic zajistit, pokud není veden člověkem s
vizí. Od činitele typu COO se samozřejmě nepožaduje vize strategická, nýbrž
operační, ale to k dosažení odpovídajícího každodenního rytmu běhu firmy a k
jejímu úspěchu stačí. Tak jako v armádě operační důstojník nepřipravuje
vítězství v celé válce, ale úspěch v jednotlivé operaci, bez něhož by se ani
sebelepší stratég nikam nedostal.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.