Další používané konkurenční páskové technologie

Urputně soupeřícím technologiím lineárního záznamu LTO a DLT (v našem testu jsme měli zástupce jak poslední inovac...


Urputně soupeřícím technologiím lineárního záznamu LTO a DLT (v našem testu
jsme měli zástupce jak poslední inovace na poli LTO mechaniky Ultrium 3, tak
DLT v podobě formátu SuperDLT 600) v oblasti firemního zálohování nejvíce
konkuruje AIT, která s nimi bojuje i na poli vysoce výkonných a kapacitních
knihoven a autoloaderů.

Metoda AIT
Za tímto formátem stojí japonská firma Sony, která vsadila na rotační hlavy se
šikmým záznamem a k tomu připojila materiál pro záznamové médium označovaný
jako AME, nahrazující média s napařenou magnetickou vrstvou. Páska AME má
naproti tomu na základní vrstvě nosného média napařenu vrstvu kobaltu, který se
nanáší ve vakuu a vytváří velmi kompaktní záznamovou vrstvu. Aby se
minimalizoval otěr v mechanice a na rotující hlavě, je vrstva kobaltu chráněná
ještě (opět napařenou) vrstvou uhlíku. Tento povrch má vysokou tvrdost a je
odolný proti otěru. A aby toho na pásce nebylo málo, následuje vrstva
lubrikantu, který dále snižuje tření. Výsledkem je páska, která má garantovanou
životnost více jak 30 000 hodin provozu. Technologie AIT využívá 3 servomotory
k přesnému nastavení polohy pásky. Mechanika vyhodnocuje informace ze čtecí
stopy a určuje postavení pásky na začátku, uprostřed a na konci páskové dráhy.
Informace získává přímo z pásky pomocí paměťového čipu MIC, který je uložen
přímo v pouzdře pásky. Na něj mechanika zaznamenává identifikační údaje a
pracovní údaje, čímž se zrychlují některé operace s páskou, a tudíž odpadá
potřeba ji převíjet, aby se informace zapsala nebo přečetla, jako tomu bylo
dříve. Poslední generace AIT-4 poskytuje nativní kapacitu 200 GB při přenosové
rychlosti 24 MB/s.

Metoda VXA
Technologie VXA podobně jako AIT využívá rotujících hlav a šikmého záznamu dat.
A protože se inženýrům Ecrixu (výrobcem těchto mechanik je firma Exabyte)
zřejmě nechtělo investovat do vývoje vlastní pásky, používají stejný materiál
jako Sony. Pouzdro pásky sice není vybaveno čipem, avšak výše zmíněné výhody
kobaltu a ochranné vrstvy jsou zachovány. V případě VXA se data nezapisují v
jedné dlouhé stopě, ale jsou rozdělena na krátké úseky, označované jako pakety.
Podobnost s pakety síťovými je nasnadě. Paket dat u Ecrixu obsahuje 128 bitů
uživatelských dat (u VXA-1 to bylo 64 bitů), dále data kontrolního součtu, data
pro adresaci paketu a část, která slouží k obnově dat při jejich poškození.
Každá stopa je na pásce uložena šikmo proti směru posunu. Výhodou je rychlost,
s jakou může být každý paket nalezen a přečten.
Použity jsou další technologie jako VSO (Variable Speed Operation), která
dovoluje měnit pohyb pásky okolo rotující hlavy podle množství dat, nebo OSO
(Overscan Operation), díky níž jsou stopy na pásku ukládány šikmo. Buben je
vybaven dvěma hlavami, mechanika tak může jednou hlavou data zapisovat a druhou
kontrolovat, jestli jsou uložena v pořádku. Pokud ne, může je zapsat znovu.
Navíc, pokud jsou data načtena nesprávně, nebo není paket kompletní, není pro
mechaniku nic složitého načíst je druhou hlavou znovu a správně.
Poslední a zároveň druhá generace označená jako VXA-2 nabízí nativní kapacitu
80 GB a výrobce tvrdí, že za hodinu lze zaznamenat až 21,6 GB dat (VXA-1 přitom
nabízela nativní kapacitu 33 GB a přenosovou rychlost 3 MB/s). Ecrix VXA-2 také
používá nových pásek s označením X vyrobených ze substrátu založeného na PEN,
jenž je 4,7 micrometru tenký a dlouhý až 230 m (kazeta X23 s nativní kapacitou
80 GB).

Metoda DAT
Technologie DAT, kterou používají pásky DDS, jsou na trhu již od osmdesátých
let minulého století, a nutno dodat, že jsou konkurencí výše zmíněné
technologie Ecrix. Základem DAT mechanik je rotační hlava a šikmý záznam stop
na pásku o šířce 4 mm.
Zvyšování kapacity se v průběhu času dosahovalo větší hustotou záznamových stop
a prodlužováním délky pásky. Poslední verze DDS-5 nabízí nekomprimovanou
kapacitu 36 GB a s využitím komprese je možné v optimálním případě uložit až
dvojnásobek dat (není to přitom dvojnásobek předchozí generace DDS-4 nabízela
nativní kapacitu o velikosti 20 GB). Tohoto zvýšení bylo dosaženo tenčím nosným
mediem pásky. Ta má u pásky DDS-5 tloušťku x,x mikrometru, ve srovnání s 5,6
mikrometru u pásek DDS-4. Díky tomu se také do kazety vejde 170 metrů pásky. U
DDS-4 to bylo jen 150 metrů. Jako největší nevýhody DAT technologie bychom
označili malou plochu pásky, kdy i malé poškození způsobí ztrátu dat. A čím je
páska tenčí, tím je náchylnější k poškození. Výhodou je naopak poměrně nízká
cena jak mechanik, tak médií.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.