Další standardy pro bezdrátové sítě

Jedním z nejdůležitějších hledisek při nasazování jakékoliv infrastruktury v rámci velkých, ale i malých firem je...


Jedním z nejdůležitějších hledisek při nasazování jakékoliv infrastruktury v
rámci velkých, ale i malých firem je otázka bezpečnosti. V poměrně nedávné době
uvedené standardy již konečně vyřešily bezpečnostní obavy týkající se Wi-Fi
produktů, nicméně s rozvojem bezdrátových sítí a s nástupem nových standardů
potřebují mít IT manažeři jasnější představu o tom, co je čeká.
Dnes, když jsou k dispozici solidní bezpečnostní standardy pro bezdrátovou síť,
si mohou vedoucí IT oddělení přece jen trochu vydechnout. Letos v létě IEEE
(Institute of Electrical and Electronics Engineers; mezinárodně uznaná
organizace sdružující inženýry, kterých v současnosti "zaměstnává" kolem čtvrt
milionu ze 150 zemí světa) zveřejnila a mnoho prodejců již implementovalo
autentizační a šifrovací standard 802.11i, ještě posílený interoperabilitou s
certifikací WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2), kterou vydala průmyslová skupina
Wi-Fi Alliance.
Nicméně pokud začnou IT manažeři instalovat WLAN jako své celofiremní sítě,
vyvstanou před nimi jiné problémy ty jsou řešeny standardy, které se stále
nacházejí ve fázi vývoje anebo se ještě vůbec nezačaly vyvíjet, tvrdí analytik
společnosti Summit Strategies Warren Wilson. "Nyní je největší prioritou to,
aby tyto standardy byly spolehlivé a disponovaly náležitě robustní funkčností,"
poznamenává Paul Congdon, hlavní architekt síťových produktů ProCurve ve
společnosti Hewlett-Packard.
Tyto problémy lze rozdělit do čtyř kategorií, kterým se budeme věnovat v hlavní
části dnešní Cover Story. Jde o oblasti dotýkající se kvality služeb, správy
bezdrátových sítí, roamingu a interoperability s dalšími bezdrátovými
technologiemi. Nabídneme vám také výčet dosud používaných i rozpracovaných
bezdrátových standardů.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.