Darknet přichází

Džin P2P sítí unikl z láhve Na konci listopadu se v americkém Washingtonu konala konference ACM Workshop on Digital Righ...


Džin P2P sítí unikl z láhve
Na konci listopadu se v americkém Washingtonu konala konference ACM Workshop on
Digital Rights Management, která se zabývala možnostmi ochrany autorských práv
v prostředí Internetu a P2P sítí. S poměrně zásadním příspěvkem vystoupili
vědci z výzkumných center Microsoftu.
Zaměstnanci Microsoft Research prezentovali své závěry jako soukromé názory,
nejde podle nich o oficiální stanovisko společnosti. Studie dává za pravdu
obavám nahrávacích společností: ochrana nahrávek proti nelegálnímu kopírování
nemůže mít z dlouhodobějšího hlediska větší šanci na úspěch.

Vše distribuovat
Studie mapuje historii, současnost a budoucnost systémů pro sdílení digitálních
objektů. Těmito objekty jsou přitom myšleny jak hudební či filmové nahrávky,
tak i software či textová díla. Obecnou strukturu, ve které dochází ke
kolektivní výměně informací a odstraňování ochrany, pak autoři nazývají
Darknet. Jejím nejznámějším příkladem jsou P2P sítě.
Původní centralizované systémy, vhodné pro výměnu legálních kopií, jsou podle
studie pro nelegální distribuci nevýhodné. Jedna či několik společných a snadno
identifikovatelných databází představuje snadný terč pro soudní žaloby tímto
způsobem se podařilo vyřadit z provozu např. Napster. Naproti tomu plně
distribuované systémy jsou dostatečně odolné proti útoku (ať technického nebo
právního rázu) a zároveň poskytují svým členům více anonymity.

Problém kapacity
Většímu rozšíření P2P sítí v současnosti brání především kapacitní důvody
zdaleka ne všichni uživatelé jsou se systémem propojeni širokopásmovým typem
připojení. Základní idea všeobecného sdílení zdrojů všemi členy Darknetu tak
dosud naráží na hranice solidarity v prostředí, kde většina účastníků stále
disponuje pomalými modemy či ISDN linkami. Člen s takto omezenou konektivitou
se logicky snaží maximalizovat příjem na úkor vlastního příspěvku do společného
vlastnictví sítě. Existuje skupina "super-uživatelů" (vědci Microsoftu
používají termín "super-peer") s rychlým připojením, poskytujících podstatnou
část objektů. Tu pak užívá řádově víc uživatelů, jejichž vlastní příspěvek je
naopak mnohem menší. Výrazná asymetrie způsobuje, že původně distribuovaná P2P
síť se tak vlastně vrací ke slabinám centralizovaných systémů. U některých typů
sítí pak následuje vytváření dalších privilegovaných elit, které souvisí s
nutností znát přesné umístění zdrojů super-uživatelů. Všeobecné sdílení objektů
se tím ještě více komplikuje.

Budoucí vývoj
S postupem času však lze očekávat, že stále větší množství domácností bude k
internetu připojeno nějakou vysokorychlostní technologií. Množství sdílených
objektů i jejich kopií tak bude v P2P sítích narůstat; vnější snahy o
dokonalejší ochranu mohou tento proces zbrzdit, sotva jej však zastaví, protože
síť bude současně využívána i pro šíření nástrojů na odstraňování této ochrany.
Jaké možnosti konkurovat pirátským sítím mají legální systémy např. pro šíření
nahrávek prostřednictvím internetu? Podle autorů studie jich není příliš.
Objekt pořízený legálně má totiž pro uživatele stejnou hodnotu jako ten získaný
nelegálně, navíc však není zadarmo a často je jeho použití omezeno ochrannými
prostředky proti dalšímu šíření. Komerční sítě tedy musí konkurovat Darknetu
jeho vlastními zbraněmi, snadným přístupem, kvalitou a přidanou hodnotou a
samozřejmě také co nejnižší cenou. Pirátské sítě se však stejně zcela zrušit
nepodaří, jak uvádějí vědci z Microsoftu, džin je z láhve venku a nikdo už jej
zpět nevrátí.

Těžká volba
Pozice Microsoftu je přitom poněkud dvojznačná: na jedné straně má společnost
samozřejmě zájem na maximální ochraně autorských práv (a tedy svých produktů).
Ambice firmy na poli digitálních multimédií však vyžadují, aby programy
Microsoftu dokázaly zpracovávat co nejvíce typů různých záznamů a snadno
vytvářet jejich kopie.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.