DATA Intertech nabízí k Netfinity vlastní Agendu

O nových PC serverech Netfinity 3000 a 5500 od IBM jsme informovali již v CW 24. Zakoupíte-li pro svou firmu ser-ver Netfin...


O nových PC serverech Netfinity 3000 a 5500 od IBM jsme informovali již v CW
24. Zakoupíte-li pro svou firmu ser-ver Netfinity 3000 u společnosti DATA
Intertech, získáte kromě standardního vybavení, k němuž patří i Lotus Domino
Intranet Starter Pack (server + 5 klientů), také notesovou aplikaci Agenda s 5
klientskými licencemi.
Server Netfinity 3000 od IBM je nejnižším modelem této serverové řady a je
konstruován tak, aby dokázal uspokojit požadavky malých rostoucích firem. Totéž
lze říci i o programu Agenda od společnosti DATA Intertech, která tento produkt
již několik let sama používá a po vychytání chyb se rozhodla nabídnout jej i
svým zákazníkům.
Agenda je aplikace pro Lotus Notes, přístupná jak pomocí klienta Lotus Notes,
tak přímo z Internetu, určená pro vedení základní firemní agendy. Z jednoho
místa se vedou záznamy o kontaktech se zákazníky, vnitřních informacích,
zadaných pracovních úkolech, obchodních nabídkách, práci servisního oddělení
(evidence zásahů u zákazníka a oprav techniky), objednávkách a také o
nepřítomnosti pracovníků.
Součástí Agendy je i program typu agent, který rozesílá úkoly elektronickou
poštou. Ten také hlídá termíny a na jejich překročení úkolovaného pracovníka
automaticky upozorní. Po splnění úkolu agent informuje zadavatele, kdo a kdy
úkol splnil. Dalšími komponenty Agendy jsou nástroje pro generování mailingu.
Celý program je otevřený, takže zákazník může doplňovat další databáze nebo
funkce, ať už vlastními silami, nebo ve spolupráci s dodavatelem.(Maf)
8 1423 / Maf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.