Data nejsou rajčata

Na konferenci BioITWorld Conference & Expo, jež právě proběhla v kalifornském San Diegu, přednesl úvodní příspěvek ...


Na konferenci BioITWorld Conference & Expo, jež právě proběhla v kalifornském
San Diegu, přednesl úvodní příspěvek Howard Asher, který zastává funkci
ředitele pro oblast life sciences u společnosti Sun.
Asher se ve svém příspěvku zabýval především otázkou práce s citlivými daty
typu zdravotní dokumentace. Hned jeho první věty zněly provokativně: pokud bude
Britney Spearsová převezena do nemocnice, do hodiny bude o její hospitalizaci
vědět všechen personál. Za dvě hodiny bude známa i její diagnóza, za další
hodinu dorazí první reportéři. Přitom samozřejmě ve zdravotnickém zařízení
existují interní předpisy, které mají podobnému vývoji zabránit, jsou však
neúčinné.
Howard Asher popisoval i další obdobné případy. Organizace, které se zabývají
kontrolou a bezpečností v oblasti zdravotnictví, jsou zvyklé sledovat
nezávadnost potravin a léčiv. Data však nejsou rajčata, informace uložené v
genové bance nemají žádné expirační datum, neobsahují toxické látky ani nemohou
zplesnivět. Potravinářské a zdravotnické inspekce dnes ale ani v USA
nedisponují patřičným personálním a technologickým zázemím, aby vůbec mohly
řešit přicházející "softwarové" problémy.
Americký úřad pro potraviny a léčiva (FDA Food and drug administration) by měl
do budoucna posuzovat a certifikovat nejen léky, ale třeba i počítačové sítě
pro práci se zdravotnickými dokumentacemi či interní metodiky provozovatelů.
Podobná proměna se bude týkat i organizací zabývajících se duševním
vlastnictvím. Ochrana (patentem, průmyslovým vzorem apod.) se nebude vázat k
nějaké konkrétní látce či technologickému postupu realizovanému na výrobní
lince, ale k procesům mnohem subtilnější povahy. Spor o patenty na software je
v tomto případě pouze špičkou ledovce. Příslušné instituce opět zatím
nedisponují potřebným zázemím, aby mohly uvedené problémy adekvátně řešit.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.