Data v novém kabátě

EuroTel provedl v poslední době řadu změn ve své politice přístupu k datům. Podívejme se nyní, co nového tedy záka...


EuroTel provedl v poslední době řadu změn ve své politice přístupu k datům.
Podívejme se nyní, co nového tedy zákazníci mohou v jeho síti získat.
Jiné kódování dat
První stupeň HSCSD byl v síti EuroTelu komerčně dostupný již v posledním
kvartále předchozího roku. Tímto předstupněm byla možnost přenosu dat rychlostí
14,4 Kb/s. Tato rychlost sice nebyla nijak oslňující, ale oproti standardu to
je přece jen zrychlení o 50 %.
Zrychlení bylo dosaženo redukcí servisních informací a korekčních informací při
komunikaci se základnovou stanicí. Proto je zmíněný rychlejší přenos o něco
náchylnější k chybám v případě velmi špatného signálu oproti standardnímu
přenosu 9,6 Kb/s. Není si ale třeba dělat příliš starosti takových míst je dnes
již málo.
Příliš široká není ani nabídka telefonů, které tento standard podporují. Je to
především řada Nokií 6150 (novější verze), 7110, 9110 a Motorola TimePort
L7089. Mnoho nových telefonů ze "střední třídy" (manažerských telefonů) bude
tento standard podporovat, takže nabídka se bude postupně rozšiřovat.
Spojování kanálů
Způsob dalšího zrychlování přenosů je na první pohled velmi jednoduchý. Jak je
známo, GSM po jedné frekvenci přenáší více hovorů (až osm) současně ve více
logických kanálech. Těmto kanálům se říká timesloty. Nabízí se proto myšlenka
využít pro přenos většího množství dat více timeslotů současně. Jelikož potřeba
přenosu směrem k uživateli a od uživatele může být různá, je také možné
spojovat jinak timesloty pro oba směry přenosu.
Bohužel, v současnosti existuje pouze jediný telefon, který tuto technologii
podporuje. Je jím Nokia CardPhone 2, což přesněji řečeno není ani telefon, ale
GSM modem, který se jako PCMCIA karta zasouvá přímo do notebooku. Telefonovat z
něj je možné pomocí hands-free sady. Ohlášeny jsou ale již další přístroje
(některé i skutečné "telefony"), které budou tyto přenosy podporovat.
Ačkoliv technologie HSCSD umožňuje mnoho různých způsobů propojování timeslotů,
zatím má smysl bavit se pouze o kombinacích, které podporuje CardPhone. Ten
nabízí dvě možnosti: první je použití dvou timeslotů pro uplink a dvou
timeslotů pro downlink. Tím získáte přenosovou rychlost 28,8 Kb/s v obou
směrech současně. Druhou možností je využití tří timeslotů pro downlink a
jednoho pro uplink, což dává rychlost 43,2 Kb/s pro příjem dat a současně 14,4
Kb/s pro odesílání dat. Až přijdou i jiná zařízení s jinými možnostmi
propojování timeslotů, bude na to EuroTel pravděpodobně nějak reagovat.
Účtování a cenová politika
V případě EuroTelu nelze obvykle hovořit o výhodných cenách. Tyto služby jsou
ale jistou výjimkou. Od začátku dubna zrušil EuroTel aktivační poplatek na
datové a faxové služby. Uživatelé budou platit pouze měsíční paušál ve výši 195
Kč (bez DPH) za obě služby dohromady. V programu Business jsou zdarma.
Připojení na Internet je zatím účtováno podle délky spojení. U všech tarifních
programů se účtují pouze 2 Kč (bez DPH) bez ohledu na rychlost spojení, kterou
zákazník používá. Existuje ale ještě jiná alternativa. Pokud si necháte
aktivovat místo datových služeb balík wapových služeb, nebudete platit sice
žádný měsíční paušál, ale cena za připojení na Internet bude 12 Kč za minutu.
Ve většině případů je pochopitelně levnější první varianta. Podotýkám jen, že
na datové hovory se neuplatňují volné minuty, což je asi ve většině případů
dobře.
Alternativy jsou na obzoru
Technologie HSCSD posouvá možnosti mobilních komunikací o kus dopředu. Brzy se
ale tato technologie dostane na druhou kolej. Technologie GPRS, která slouží
pro paketový přenos dat, využívá kapacitu sítě efektivněji a náklady na spojení
budou pro zákazníka zpravidla nižší. Ačkoliv GPRS jistě vytlačí HSCSD ze značné
části trhu, svůj segment si HSCSD i potom najde. GPRS bude plně komerčně k
dispozici snad během 3. kvartálu tohoto roku. EuroTel pochopitelně implementuje
i tuto technologii.
A co ostatní?
RadioMobil prohlásil, že se nechce zabývat službami pro hrstku vybraných
zákazníků (tím myslel HSCSD) a bude poskytovat pouze služby masově využitelné
(tím má na mysli GPRS). Jeho reakcí však bylo zrušení aktivačních a měsíčních
poplatků za datové služby.
Síť Oskar rovněž podporuje pouze standardní přenosy rychlostí 9,6 Kb/s a zatím
není známo, že by Český Mobil pracoval na HSCSD. Síť Oskar je ale velmi dobře
připravena na GPRS. To proto, že jde o síť nejnovější a již při její výstavbě
se s touto technologií počítalo.
0 1271 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.